New American Standard Bible

Acts 4

Peter and John Arrested

1As they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to them, being greatly disturbed because they were teaching the people and proclaiming [a]in Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them and put them in jail until the next day, for it was already evening. But many of those who had heard the [b]message believed; and the number of the men came to be about five thousand.

On the next day, their rulers and elders and scribes were gathered together in Jerusalem; and Annas the high priest was there, and Caiaphas and John and Alexander, and all who were of high-priestly descent. When they had placed them in the center, they began to inquire, “By what power, or in what name, have you done this?” Then Peter, [c]filled with the Holy Spirit, said to them, “[d]Rulers and elders of the people, if we are [e]on trial today for a benefit done to a sick man, [f]as to how this man has been made well, 10 let it be known to all of you and to all the people of Israel, that [g]by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead—[h]by [i]this name this man stands here before you in good health. 11 [j]He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the chief corner stone. 12 And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved.”

Threat and Release

13 Now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed, and began to recognize them [k]as having been with Jesus. 14 And seeing the man who had been healed standing with them, they had nothing to say in reply. 15 But when they had ordered them to leave the [l]Council, they began to confer with one another, 16 saying, “What shall we do with these men? For the fact that a noteworthy [m]miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it. 17 But so that it will not spread any further among the people, let us warn them to speak no longer to any man in this name.” 18 And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all [n]in the name of Jesus. 19 But Peter and John answered and said to them, “Whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge; 20 for we cannot stop speaking about what we have seen and heard.” 21 When they had threatened them further, they let them go (finding no basis on which to punish them) on account of the people, because they were all glorifying God for what had happened; 22 for the man was more than forty years old on whom this [o]miracle of healing had been performed.

23 When they had been released, they went to their own companions and reported all that the chief priests and the elders had said to them. 24 And when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, “O [p]Lord, it is You who made the heaven and the earth and the sea, and all that is in them, 25 who by the Holy Spirit, through the mouth of our father David Your servant, said,

Why did the [q]Gentiles rage,
And the peoples devise futile things?
26 The kings of the earth [r]took their stand,
And the rulers were gathered together
Against the Lord and against His [s]Christ.’

27 For truly in this city there were gathered together against Your holy [t]servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the [u]Gentiles and the peoples of Israel, 28 to do whatever Your hand and Your purpose predestined to occur. 29 And [v]now, Lord, take note of their threats, and grant that Your bond-servants may speak Your word with all confidence, 30 while You extend Your hand to heal, and [w]signs and wonders take place through the name of Your holy [x]servant Jesus.” 31 And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness.

Sharing among Believers

32 And the [y]congregation of those who believed were of one heart and soul; and not one of them [z]claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them. 33 And with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. 34 For there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them and bring the [aa]proceeds of the sales 35 and lay them at the apostles’ feet, and they would be distributed to each as any had need.

36 Now Joseph, a Levite of Cyprian birth, who was also called Barnabas by the apostles (which translated means Son of [ab]Encouragement), 37 and who owned a tract of land, sold it and brought the money and laid it at the apostles’ feet.

Notas al pie

 1. Acts 4:2 Or in the case of
 2. Acts 4:4 Lit word
 3. Acts 4:8 Or having just been filled
 4. Acts 4:8 Lit Rulers of the people and elders
 5. Acts 4:9 Lit answering
 6. Acts 4:9 Or by whom
 7. Acts 4:10 Or in
 8. Acts 4:10 Or in
 9. Acts 4:10 Or Him
 10. Acts 4:11 Lit This One
 11. Acts 4:13 Lit that they had been
 12. Acts 4:15 Or Sanhedrin
 13. Acts 4:16 Or sign
 14. Acts 4:18 Or on the basis of
 15. Acts 4:22 Or sign
 16. Acts 4:24 Or Master
 17. Acts 4:25 Or nations
 18. Acts 4:26 Or approached
 19. Acts 4:26 Or Anointed One; i.e. Messiah
 20. Acts 4:27 Or Son
 21. Acts 4:27 Or nations
 22. Acts 4:29 Or as for the present situation
 23. Acts 4:30 Or attesting miracles
 24. Acts 4:30 Or Son
 25. Acts 4:32 Or multitude
 26. Acts 4:32 Lit was saying
 27. Acts 4:34 Lit the prices of the things being sold
 28. Acts 4:36 Or Exhortation or Consolation

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 4

Peter a Ján zatknutí

1 Kým Peter a Ján hovorili k ľudu, kňazi a saduceji priviedli na nich veliteľa chrámovej stráže.

Ten ich zatkol,

a keďže už bol večer, uvrhol ich do väzenia. Kňazi i saduceji boli totiž veľmi rozhorčení, že Peter a Ján učia v chráme a hlásajú, že Ježiš vstal z mŕtvych.

Ale mnohí, ktorí počuli Božie slovo, uverili, takže počet veriacich vzrástol asi na päťtisíc.

Na druhý deň práve zasadala v Jeruzaleme židovská veľrada -- politickí a náboženskí predstavitelia a znalci Zákona.

Predsedal im veľkňaz Kaifáš, bol tam aj jeho predchodca Annáš, Ján, Alexander a ostatní príslušníci z rodu veľkňaza.

Dali si predvolať Petra a Jána a začali ich vypočúvať: Akou mocou a v akom mene ste to urobili?"

Tu Peter, keďže bol naplnený Duchom Svätým, odpovedal: Vážení vodcovia a predstavitelia ľudu!

Ak nás vyšetrujete pre dobro, ktoré sme spôsobili chromému mrzákovi, a chceli by ste vedieť, kto ho uzdravil,

10 tak vyhlasujeme pred vami aj pred celým izraelským národom, že sa to stalo v mene Mesiáša, Ježiša z Nazareta, ktorého ste ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Vďaka jeho moci stojí tento človek pred vami zdravý.

11 Na Ježiša sa vzťahujú slová Písma:To je ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal základným kameňom celej stavby.

12 Len v ňom je záchrana. A niet na celom svete iné meno, ktorého by sa mohli ľudia dovolávať, ak chcú byť zachránení pre večnosť."

13 Členovia veľrady boli prekvapení, ako jasne a smelo Peter hovorí. Vedeli, že Peter aj Ján sú jednoduchí, nevzdelaní ľudia, a uvedomovali si, že tú zmenu u nich spôsobilo to, že chodievali s Ježišom.

14 Pri nich stál uzdravený muž ako živý dôkaz ich slov, a tak boli celkom bezradní.

15 Dali apoštolov odviesť a radili sa,

16 čo s nimi urobiť. Nemôžeme poprieť, že vykonali veľký zázrak," priznávali, a celý Jeruzalem o tom vie.

17 Ale musíme zabrániť, aby sa tie ich reči ďalej šírili. Prísne im pohrozíme a zakážeme o Ježišovi hovoriť!"

18 Zavolali ich späť a zakázali im o Ježišovi hovoriť a učiť o ňom.

19 Ale Peter a Ján odpovedali: Posúďte sami, či je v Božích očiach správne, aby sme viac poslúchali vás ako Boha?

20 Nemôžeme predsa mlčať o tom, čo sme videli a počuli!"

21 Vyhrážali sa im, ale napokon ich prepustili, lebo nenašli nič, za čo by ich mohli potrestať, a navyše sa báli, že by sa ľudia mohli búriť, lebo všetci oslavovali Boha za zázrak, ktorého boli svedkami.

22 Ten chromý, ktorý bol zázračne uzdravený, mal totiž už vyše štyridsať rokov.

Modlitba veriacich

23 Len čo sa Peter a Ján dostali na slobodu, vrátili sa medzi svojich a porozprávali im, čo im veľkňazi a vodcovia ľudu prikázali.

24 Keď to veriaci počuli, jednomyseľne sa modlili: Pane Bože, ty si stvoril nebo, zem, more i všetko, čo len jestvuje.

25 Ty si vnukol nášmu otcovi Dávidovi, tvojmu služobníkovi, tieto slová:Prečo sa búria ľudia a národy kujú márne plány?

26 Pozemskí králi povstávajú a vládcovia sa spolčujú proti Bohu a jeho Synovi.

27 A naozaj sa v tomto meste spolčil kráľ Herodes s miestodržiteľom Pilátom a Izraeliti sa spriahli s pohanmi,

28 aby zabili tvojho svätého Syna Ježiša. Ale vykonali iba to, čo tvoja svätá moc a vôľa dávno rozhodli.

29 Pane, a teraz sa vyhrážajú aj nám. Prosíme, daj nám, svojim služobníkom, odvahu, aby sme tvoje slovo hovorili smelo a bez zábran.

30 Dokáž svoju moc! Daj, aby sa diali uzdravenia a zázraky!"

Postoj k peniazom

31 Už pri tejto modlitbe sa zatriasol dom, v ktorom boli zhromaždení, a všetci boli naplnení Svätým Duchom. A odvážne a neohrozene hlásali ďalej Božie slovo.

32 Všetci veriaci boli napodiv jednomyseľní a nažívali v láske. Nik z nich nepokladal nič za vlastné, ale všetko mali spoločné.

33 Svedectvo apoštolov o vzkriesení Pána Ježiša bolo veľmi pôsobivé a všetci zakúšali Božiu dobrotu.

34 Nikto medzi nimi netrpel núdzu, lebo tí, čo mali domy a pozemky, ich predávali

35 a peniaze odovzdávali apoštolom. Tí ich rozdeľovali podľa toho, ako kto potreboval.

36 Jedným z takýchto darcov bol napríklad Jozef, ktorého apoštoli nazvali Barnabáš, to znamená Syn potešenia. Bol z rodu Léviho, ale narodil sa na Cypre.

37 Ten predal pole a peniaze odovzdal apoštolom.