New American Standard Bible

Acts 1

Introduction

1The first account I [a]composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach, until the day when He was taken up to heaven, after He had [b]by the Holy Spirit given orders to the apostles whom He had chosen. To [c]these He also presented Himself alive after His suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of forty days and speaking of the things concerning the kingdom of God. [d]Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for [e]what the Father had promised, “Which,” He said, “you heard of from Me; for John baptized with water, but you will be baptized [f]with the Holy Spirit [g]not many days from now.”

So when they had come together, they were asking Him, saying, “Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?” He said to them, “It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority; but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth.”

The Ascension

And after He had said these things, He was lifted up while they were looking on, and a cloud received Him out of their sight. 10 And as they were gazing intently into [h]the sky while He was going, behold, two men in white clothing stood beside them. 11 They also said, “Men of Galilee, why do you stand looking into [i]the sky? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in just the same way as you have watched Him go into heaven.”

The Upper Room

12 Then they returned to Jerusalem from the [j]mount called [k]Olivet, which is near Jerusalem, a [l]Sabbath day’s journey away. 13 When they had entered the city, they went up to the upper room where they were staying; that is, Peter and John and [m]James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, [n]James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the [o]son of [p]James. 14 These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with the women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.

15 [q]At this time Peter stood up in the midst of the brethren (a gathering of about one hundred and twenty [r]persons was there together), and said, 16 “Brethren, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. 17 For he was counted among us and received his share in this ministry.” 18 (Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle and all his intestines gushed out. 19 And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.) 20 “For it is written in the book of Psalms,

Let his homestead be made desolate,
And let no one dwell in it’;

and,

Let another man take his [s]office.’

21 Therefore it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out [t]among us— 22 beginning [u]with the baptism of John until the day that He was taken up from us—one of these must become a witness with us of His resurrection.” 23 So they put forward two men, Joseph called Barsabbas (who was also called Justus), and Matthias. 24 And they prayed and said, “You, Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two You have chosen 25 to [v]occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place.” 26 And they [w]drew lots for them, and the lot fell [x]to Matthias; and he was [y]added to the eleven apostles.

Notas al pie

 1. Acts 1:1 Lit made
 2. Acts 1:2 Or through
 3. Acts 1:3 Lit whom
 4. Acts 1:4 Or eating with; or lodging with
 5. Acts 1:4 Lit the promise of the Father
 6. Acts 1:5 Or in
 7. Acts 1:5 Lit not long after these many days
 8. Acts 1:10 Or heaven
 9. Acts 1:11 Or heaven
 10. Acts 1:12 Or hill
 11. Acts 1:12 Or Olive Grove
 12. Acts 1:12 I.e. 2K cubits, or approx 3/5 mile
 13. Acts 1:13 Or Jacob
 14. Acts 1:13 Or Jacob
 15. Acts 1:13 Or brother
 16. Acts 1:13 Or Jacob
 17. Acts 1:15 Lit In these days
 18. Acts 1:15 Lit names
 19. Acts 1:20 Lit position as overseer
 20. Acts 1:21 Lit to us
 21. Acts 1:22 Lit from
 22. Acts 1:25 Lit take the place of
 23. Acts 1:26 Lit gave
 24. Acts 1:26 Or upon
 25. Acts 1:26 Lit voted together with

Nouă Traducere În Limba Română

Faptele Apostolilor 1

Promisiunea Duhului Sfânt şi înălţarea lui Isus la cer

1Teofilus,

În prima carte[a] am scris despre toate lucrurile pe care a început Isus să le facă şi să-i înveţe pe oameni până în ziua în care a fost luat în cer, după ce le dăduse mai întâi porunci, prin Duhul Sfânt, apostolilor pe care-i alesese. După suferinţa Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi convingătoare, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu[b].

În timp ce se afla laolaltă cu ei, le-a poruncit astfel: „Să nu vă îndepărtaţi de Ierusalim, ci să aşteptaţi promisiunea Tatălui, despre care aţi auzit de la Mine. Căci Ioan a botezat cu[c] apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.“

Prin urmare, atunci când s-au strâns laolaltă, ei L-au întrebat:

– Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăţia lui Israel?

El le-a răspuns:

– Nu este treaba voastră să cunoaşteţi vremurile sau momentele pe care Tatăl le-a aşezat prin propria Sa autoritate. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.

După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălţat şi, în timp ce ei se uitau, un nor L-a luat dinaintea ochilor lor. 10 Şi cum priveau ei spre cer, în timp ce El pleca, iată că li s-au înfăţişat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, 11 care le-au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer.“

Matia ales în locul lui Iuda

12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim de pe muntele numit „al Măslinilor“, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum parcurs în ziua de Sabat[d]. 13 Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau: Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov – fiul lui Alfeus –, Simon zelotul şi Iuda – fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau în rugăciune în acelaşi gând, împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus – şi cu fraţii Lui.

15 În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraţilor, o mulţime de aproape o sută douăzeci de oameni, şi le-a zis: 16 „Bărbaţi, fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă mai dinainte de Duhul Sfânt, prin gura lui David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor ce L-au arestat pe Isus. 17 El era numărat ca fiind unul dintre noi şi fusese ales să ia parte la această slujire. 18 (Din răsplata pentru nelegiuirea lui, omul acesta şi-a cumpărat un ogor şi, căzând cu capul în jos, a plesnit în două pe la mijloc şi i s-au vărsat toate intestinele în acel loc. 19 Lucrul acesta a devenit cunoscut tuturor locuitorilor din Ierusalim, astfel că ogorul acela a fost numit, în limba lor, „Acheldama“, adică „Ogorul sângelui“.) 20 Căci în cartea Psalmilor este scris:

«Fie-i locuinţa pustiită
    şi nimeni să nu mai locuiască în ea!»[e]

şi

«Slujba lui s-o ia altul!»[f]

21 Trebuie deci ca, dintre bărbaţii care ne-au însoţit în toată perioada în care Domnul Isus a umblat printre noi, 22 începând de la botezul lui Ioan şi până în ziua în care Isus a fost luat sus de la noi, unul din aceştia să devină împreună cu noi un martor al învierii Lui.“

23 Şi au propus doi: pe Iosif, numit Barsabas, căruia i se mai zicea şi Iustus, şi pe Matias. 24 Ei s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, Care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceştia doi l-ai ales 25 ca să ia locul în slujirea şi apostolia aceasta, de la care s-a abătut Iuda ca să se ducă la locul lui!“ 26 Au tras la sorţi şi sorţul a căzut pe Matias, care a fost socotit împreună cu cei unsprezece apostoli.

Notas al pie

 1. Faptele Apostolilor 1:1 Gr.: logos, adică lucrare, tratat; este vorba despre Evanghelia după Luca
 2. Faptele Apostolilor 1:3 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte
 3. Faptele Apostolilor 1:5 Sau: în
 4. Faptele Apostolilor 1:12 Cf. Mişna (culegere de texte legislative, reflectând cinci secole de tradiţie: 300 î.Cr.-200 d.Cr.) călătoria în ziua de Sabat era limitată la o distanţă de 2000 de coţi, cu puţin peste 1 km
 5. Faptele Apostolilor 1:20 Vezi Ps. 69:25
 6. Faptele Apostolilor 1:20 Vezi Ps. 109:8