New American Standard Bible

3 John

You Walk in the Truth

The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.

Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth, that is, how you are walking in truth. I have no greater joy than [a]this, to hear of my children walking in the truth.

Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brethren, and [b]especially when they are strangers; and they have testified to your love before the church. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. For they went out for the sake of the Name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore we ought to [c]support such men, so that we may [d]be fellow workers [e]with the truth.

I wrote something to the church; but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept [f]what we say. 10 For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words; and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren, either, and he forbids those who desire to do so and puts them out of the church.

11 Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. The one who does good is of God; the one who does evil has not seen God. 12 Demetrius has received a good testimony from everyone, and from the truth itself; and we add our testimony, and you know that our testimony is true.

13 I had many things to write to you, but I am not willing to write them to you with pen and ink; 14 but I hope to see you shortly, and we will speak face to face.

15 Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends by name.

Notas al pie

  1. 3 John 1:4 Lit these things, that I hear
  2. 3 John 1:5 Lit this
  3. 3 John 1:8 Or receive such men as guests
  4. 3 John 1:8 Or prove ourselves to be
  5. 3 John 1:8 Or for
  6. 3 John 1:9 Lit us

Nouă Traducere În Limba Română

3 Ioan

Bătrânul[a], către preaiubitul Gaius, pe care-l iubesc în adevăr.

Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău. M-am bucurat mult când au venit fraţi şi au depus mărturie cu privire la credincioşia ta faţă de adevăr, şi anume despre cum umbli în adevăr. Nu am bucurie mai mare decât aceasta: să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

Preaiubitule, tu faci cu credincioşie ceea ce lucrezi pentru fraţi, şi chiar pentru străini. Ei au depus mărturie înaintea bisericii cu privire la dragostea ta. Şi bine vei face să-i trimiţi mai departe în drumul lor, într-un mod vrednic de Dumnezeu. Căci ei şi-au început călătoria de dragul Numelui Lui fără să primească nimic de la neamuri[b]. Noi deci suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim conlucrători cu adevărul.

Am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, căruia îi place să fie primul între ei, nu ne bagă în seamă. 10 De aceea, dacă vin, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorbe rele. Şi nu se mulţumeşte doar cu acestea, dar nu-i primeşte nici pe fraţi, iar pe cei ce vor să facă lucrul acesta îi împiedică şi-i alungă din biserică.

11 Preaiubitule, nu imita răul, ci binele. Cel ce face binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L-a văzut pe Dumnezeu. 12 Toţi depun o mărturie bună despre Demetrius, chiar şi adevărul. Dar şi noi depunem mărturie, şi ştii că mărturia noastră este adevărată.

13 Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să-ţi scriu cu cerneală şi condei, 14 ci sper să te văd curând şi atunci vom vorbi gură către gură. 15 Pace ţie! Prietenii de aici te salută. Salută-i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume.

Notas al pie

  1. 3 Ioan 1:1 Sau : Prezbiterul
  2. 3 Ioan 1:7 Lit.: de la păgâni (sau: de la necredincioşi)