New American Standard Bible

2 Timothy 4

“Preach the Word”

1I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, exhort, with [a]great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. But you, be sober in all things, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.

For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith; in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.

Personal Concerns

Make every effort to come to me soon; 10 for Demas, having loved this present [b]world, has deserted me and gone to Thessalonica; Crescens has gone to [c]Galatia, Titus to Dalmatia. 11 Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. 12 But Tychicus I have sent to Ephesus. 13 When you come bring the cloak which I left at Troas with Carpus, and the books, especially the parchments. 14 Alexander the coppersmith did me much harm; the Lord will repay him according to his deeds. 15 Be on guard against him yourself, for he vigorously opposed our [d]teaching.

16 At my first defense no one supported me, but all deserted me; may it not be counted against them. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that through me the proclamation might [e]be fully accomplished, and that all the Gentiles might hear; and I was rescued out of the lion’s mouth. 18 The Lord will rescue me from every evil deed, and will [f]bring me safely to His heavenly kingdom; to [g]Him be the glory forever and ever. Amen.

19 Greet Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus. 20 Erastus remained at Corinth, but Trophimus I left sick at Miletus. 21 Make every effort to come before winter. Eubulus greets you, also Pudens and Linus and Claudia and all the brethren.

22 The Lord be with your spirit. Grace be with you.

Notas al pie

  1. 2 Timothy 4:2 Lit all
  2. 2 Timothy 4:10 Or age
  3. 2 Timothy 4:10 One early ms reads Gaul
  4. 2 Timothy 4:15 Lit words
  5. 2 Timothy 4:17 Or be fulfilled
  6. 2 Timothy 4:18 Or save me for
  7. 2 Timothy 4:18 Lit Whom

Bibelen på hverdagsdansk

2 Timoteus 4

11-2 Jeg er meget bevidst om, at Gud ser og hører alt, hvad jeg gør. Jeg tænker også meget på, at Jesus Kristus skal dømme de levende og de døde, og at han kommer og opretter sit rige. Derfor vil jeg minde dig om det ansvar, du har, for at forkynde det budskab, du har fået betroet, hvad enten du synes, det er belejligt eller ubelejligt. Du skal afsløre enhver falsk lære og korrigere de vildfarne. Vejled mennesker med megen tålmodighed og klar undervisning. Der kommer nemlig en tid, hvor folk ikke vil rette sig efter den sunde lære, men i stedet følger deres egne ønsker og holder sig til de forkyndere, der fortæller dem, hvad de gerne vil høre. De vil vende det døve øre til sandheden og i stedet lytte til myter. Du skal være på vagt på alle områder. Vær ikke bange for at lide ondt, men gør et godt stykke arbejde som evangelist. Vær helhjertet i din tjeneste.

Personlige kommentarer

Hvad mig angår, så skal mit blod snart ofres som et drikoffer. Tiden er inde til, at jeg skal herfra. Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen. Nu venter belønningen forude, retfærdighedens sejrskrans, som Herren, den retfærdige dommer, vil overrække mig på den store dag. Ja, ikke bare mig, men alle, som længes efter, at han skal komme igen.

9-10 Kom til mig, så hurtigt du kan, for Demas har forladt mig af kærlighed til den nuværende verden og er taget til Thessaloniki. Kreskens er rejst til Galatien og Titus til Dalmatien. 11 Kun Lukas er endnu hos mig. Tag Markus med dig hertil, for jeg har brug for ham i tjenesten. 12 Tykikos har jeg sendt til Efesos. 13 Tag den frakke med, som jeg efterlod hos Karpos i Troas—og husk mine bøger, især dem på pergament.

14 Kobbersmeden Alexander har gjort mig meget ondt, men det er Herrens sag at straffe ham. 15 Du skal være på vagt over for ham, for han er en stærk modstander af vores forkyndelse.

16 Første gang jeg skulle forsvare mig for domstolen, var der ingen, der hjalp mig. Alle svigtede mig. Gid de aldrig skal stå til regnskab for det. 17 Men Herren hjalp og styrkede mig, så jeg kunne fuldføre min forkyndelse og bringe budskabet om ham ud til alle folkeslag. Og han reddede mig fra at blive dømt til døden. 18 Ja, Herren vil fortsat redde mig ud af ethvert ondt angreb og føre mig sikkert ind i sit himmelske rige. Æren tilhører ham i al evighed! Amen.

Afsluttende hilsener

19 Hils Priska og Akvila. Hils Onesiforos og hans familie. 20 Erastos blev i Korinth, og jeg måtte efterlade Trofimos i Milet, da han blev syg.

21 Skynd dig at komme, før det bliver vinter. Jeg skal hilse fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle de troende her. 22 Herren være med din ånd! Nåde være med jer!