New American Standard Bible

2 Thessalonians 1

Thanksgiving for Faith and Perseverance

1Paul and Silvanus and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ.

We ought always to give thanks to God for you, brethren, as is only fitting, because your faith is greatly enlarged, and the love of each one of you toward one another grows ever greater; therefore, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your [a]perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. This is a plain indication of God’s righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. [b]For after all it is only just [c]for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted [d]and to us as well [e]when the Lord Jesus will be revealed from heaven with [f]His mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of His power, 10 when He comes to be glorified [g]in His [h]saints on that day, and to be marveled at among all who have believed—for our testimony to you was believed. 11 To this end also we pray for you always, that our God will [i]count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power, 12 so that the name of our Lord Jesus will be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Notas al pie

 1. 2 Thessalonians 1:4 Or steadfastness
 2. 2 Thessalonians 1:6 Lit If indeed
 3. 2 Thessalonians 1:6 Or in the sight of
 4. 2 Thessalonians 1:7 Lit along with us
 5. 2 Thessalonians 1:7 Lit at the revelation of the Lord Jesus
 6. 2 Thessalonians 1:7 Lit the angels of His power
 7. 2 Thessalonians 1:10 Or in the persons of
 8. 2 Thessalonians 1:10 Or holy ones
 9. 2 Thessalonians 1:11 Or make

Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonians 1

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus[a] och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus[b].

2Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Uppmuntran under förföljelse

3Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. 4Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.

5Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för. 6Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er. 7Ni som nu lider ska få vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus kommer tillbaka från himlen och visar sig med sina mäktiga änglar, 8i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. 9Dessa människor ska straffas med evigt fördärv och skiljas från Herrens närvaro och hans makt och härlighet, 10den dag han kommer för att förhärligas i sina heliga och hyllas bland alla som tror. Och ni har ju trott på vårt vittnesbörd.

11Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro. 12Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.

Notas al pie

 1. 1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.