New American Standard Bible

2 Thessalonians 1

Thanksgiving for Faith and Perseverance

1Paul and Silvanus and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ.

We ought always to give thanks to God for you, brethren, as is only fitting, because your faith is greatly enlarged, and the love of each one of you toward one another grows ever greater; therefore, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your [a]perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. This is a plain indication of God’s righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. [b]For after all it is only just [c]for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted [d]and to us as well [e]when the Lord Jesus will be revealed from heaven with [f]His mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of His power, 10 when He comes to be glorified [g]in His [h]saints on that day, and to be marveled at among all who have believed—for our testimony to you was believed. 11 To this end also we pray for you always, that our God will [i]count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power, 12 so that the name of our Lord Jesus will be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Notas al pie

  1. 2 Thessalonians 1:4 Or steadfastness
  2. 2 Thessalonians 1:6 Lit If indeed
  3. 2 Thessalonians 1:6 Or in the sight of
  4. 2 Thessalonians 1:7 Lit along with us
  5. 2 Thessalonians 1:7 Lit at the revelation of the Lord Jesus
  6. 2 Thessalonians 1:7 Lit the angels of His power
  7. 2 Thessalonians 1:10 Or in the persons of
  8. 2 Thessalonians 1:10 Or holy ones
  9. 2 Thessalonians 1:11 Or make

Slovo na cestu

2.list Tesalonickým 1

Jasná naděje Kristova návratu

11-2 Drazí bratři v Tesalonice, opět se hlásíme s přáním milosti a pokoje od Boha Otce i Pána Ježíše Krista.

Nemůžeme jinak, než za vás Bohu stále děkovat. Je to namístě, když navzdory všemu pronásledování vaše víra i láska dělá tak úžasné pokroky, že vás můžeme v ostatních církvích dávat za příklad. 5-8 V tom se projevuje spravedlivý Boží soud: těm, kteří vás nyní trápí, odplatí trápením, zatímco vás, kteří nyní trpíte, vysvobodí spolu s námi. To bude tehdy, až Ježíš, náš Pán, v ohnivém plameni sestoupí se svými anděly z nebe, aby potrestal ty, kdo Boha nectí a odmítají jeho poselství o Ježíši, našem Pánu. Za trest budou navždy vzdáleni od Pána a jeho moci a slávy. 10 V ten den Kristus přijde sklidit chválu a vděčnost za všechno, co pro své vyvolené učinil. I vy patříte mezi ně, protože jste uvěřili našemu svědectví.

11 Neúnavně se za vás modlíme, aby vás Bůh proměňoval a pomáhal vám dosáhnout cíl, k němuž vás povolal. Prosíme ho, aby svou mocí podepřel všechna vaše dobrá předsevzetí v životě víry. 12 Tak mu každý bude moci vzdát čest a chválu za výsledky jeho díla ve vás; vaší slávou pak bude, že patříte jemu. To vše vám umožnila jeho milost a moc.