New American Standard Bible

2 Thessalonians 1

Thanksgiving for Faith and Perseverance

1Paul and Silvanus and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ.

We ought always to give thanks to God for you, brethren, as is only fitting, because your faith is greatly enlarged, and the love of each one of you toward one another grows ever greater; therefore, we ourselves speak proudly of you among the churches of God for your [a]perseverance and faith in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. This is a plain indication of God’s righteous judgment so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. [b]For after all it is only just [c]for God to repay with affliction those who afflict you, and to give relief to you who are afflicted [d]and to us as well [e]when the Lord Jesus will be revealed from heaven with [f]His mighty angels in flaming fire, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. These will pay the penalty of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of His power, 10 when He comes to be glorified [g]in His [h]saints on that day, and to be marveled at among all who have believed—for our testimony to you was believed. 11 To this end also we pray for you always, that our God will [i]count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power, 12 so that the name of our Lord Jesus will be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Notas al pie

 1. 2 Thessalonians 1:4 Or steadfastness
 2. 2 Thessalonians 1:6 Lit If indeed
 3. 2 Thessalonians 1:6 Or in the sight of
 4. 2 Thessalonians 1:7 Lit along with us
 5. 2 Thessalonians 1:7 Lit at the revelation of the Lord Jesus
 6. 2 Thessalonians 1:7 Lit the angels of His power
 7. 2 Thessalonians 1:10 Or in the persons of
 8. 2 Thessalonians 1:10 Or holy ones
 9. 2 Thessalonians 1:11 Or make

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1

1Pavel, Silvanus[a] şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumiri şi rugăciuni

Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea voastră unii faţă de alţii sporeşte în fiecare dintre voi. De aceea, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi necazurile pe care le înduraţi. Aceasta este dovada faptului că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, iar voi veţi fi consideraţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu[b], pentru care şi suferiţi. Este drept din partea lui Dumnezeu să aducă suferinţă peste cei care vă fac să suferiţi şi să-i învioreze pe cei care suferă, – atât pe voi, cât şi pe noi –, atunci când Se va arăta din cer Domnul Isus cu îngerii Lui puternici, într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia[c] Domnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10 în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către sfinţii Săi şi admirat de către toţi cei ce au crezut; căci mărturia noastră faţă de voi a fost crezută. 11 Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi, prin puterea Lui, să împlinească orice dorinţă bună a voastră şi orice lucrare pornită din credinţă, 12 astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos[d].

Notas al pie

 1. 2 Tesaloniceni 1:1 O variantă a numelui Silas
 2. 2 Tesaloniceni 1:5 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor
 3. 2 Tesaloniceni 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 4. 2 Tesaloniceni 1:12 Sau: harul Dumnezeului şi Domnului nostru, Isus Cristos