New American Standard Bible

2 Peter 1

Growth in Christian Virtue

1[a]Simon Peter, a bond-servant and apostle of Jesus Christ,

To those who have received a faith of the same [b]kind as ours, [c]by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us [d]by His own glory and [e]excellence. [f]For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral [g]excellence, and in your moral excellence, knowledge, and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. 10 Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; 11 for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.

12 Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and have been established in the truth which is present with you. 13 I consider it right, as long as I am in this earthly dwelling, to stir you up by way of reminder, 14 knowing that the laying aside of my earthly dwelling is imminent, as also our Lord Jesus Christ has made clear to me. 15 And I will also be diligent that at any time after my departure you will be able to call these things to mind.

Eyewitnesses

16 For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. 17 For when He received honor and glory from God the Father, such an [h]utterance as this was [i]made to Him by the Majestic Glory, “This is My beloved Son with whom I am well-pleased”— 18 and we ourselves heard this [j]utterance made from heaven when we were with Him on the holy mountain.

19 [k]So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. 20 But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one’s own interpretation, 21 for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God.

Notas al pie

 1. 2 Peter 1:1 Two early mss read Simeon
 2. 2 Peter 1:1 Or value
 3. 2 Peter 1:1 Or in
 4. 2 Peter 1:3 Or to
 5. 2 Peter 1:3 Or virtue
 6. 2 Peter 1:4 Lit Through which (things)
 7. 2 Peter 1:5 Or virtue
 8. 2 Peter 1:17 Lit voice
 9. 2 Peter 1:17 Lit brought
 10. 2 Peter 1:18 Lit voice brought
 11. 2 Peter 1:19 Or We have the even more sure prophetic word

Nouă Traducere În Limba Română

2 Petru 1

1Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, către cei care, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, au primit o credinţă la fel de preţioasă ca a noastră: harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru!

Chemarea şi alegerea creştinului

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui. Prin aceste lucruri, El ne-a dăruit promisiunile Lui preţioase şi foarte mari, pentru ca, prin acestea, scăpând de depravarea care este în lume din cauza poftelor, să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti.

De aceea, daţi-vă toată silinţa să adăugaţi la credinţa voastră virtutea, la virtute – cunoaşterea, la cunoaştere – înfrânarea, la înfrânare – răbdarea, la răbdare – evlavia, la evlavie – dragostea frăţească, iar la dragostea frăţească – dragostea de oameni. Căci dacă aceste lucruri sunt într-adevăr ale voastre şi abundă printre voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici ineficienţi, nici neroditori în ce priveşte cunoaşterea Domnului nostru Isus Cristos. Dar cel căruia îi lipsesc aceste lucruri este orb, sau cel puţin miop; a uitat că a primit curăţirea de vechile lui păcate. 10 De aceea, fraţilor, străduiţi-vă chiar mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, pentru că, făcând aceste lucruri, nu vă veţi împiedica niciodată! 11 Căci astfel vă va fi acordată din belşug intrarea în Împărăţia[a] veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos.

Martori ai slavei lui Cristos

12 De aceea voi fi gata să vă reamintesc întotdeauna aceste lucruri, măcar că le ştiţi şi sunteţi bine fundamentaţi în adevărul pe care-l deţineţi. 13 Dar consider că este drept ca, atâta timp cât sunt în cortul[b] acesta, să vă reîmprospătez memoria, 14 întrucât ştiu că mutarea cortului meu este iminentă, după cum mi-a făcut clar Domnul nostru Isus Cristos. 15 Mă voi strădui deci să vă fac să păstraţi în amintire aceste lucruri şi după plecarea mea.

16 Căci v-am făcut cunoscută puterea şi venirea Domnului nostru Isus Cristos, nu urmând nişte mituri alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori oculari ai măreţiei Lui. 17 El a primit onoare şi slavă de la Dumnezeu Tatăl, atunci când, din slava sublimă, I s-a adresat un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!“[c] 18 Noi înşine am auzit acest glas adresându-se din cer, în timp ce eram cu El pe muntele cel sfânt. 19 Şi avem, de asemenea, mesajul profetic demn de încredere, la care bine faceţi că luaţi aminte, pentru că este ca o lampă care luminează într-un loc întunecos, până când zorii şi steaua de dimineaţă vor răsări în inimile voastre. 20 Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nici o profeţie din Scriptură nu s-a născut din propria imaginaţie[d] a cuiva. 21 Căci nici o profeţie n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduşi de Duhul Sfânt.

Notas al pie

 1. 2 Petru 1:11 Împărăţia reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor
 2. 2 Petru 1:13 Cu referire la trupul său
 3. 2 Petru 1:17 Vezi Mt. 17:5; Mc. 9:7; Lc. 9:35 şi notele
 4. 2 Petru 1:20 Sau: interpretare