New American Standard Bible

2 Kings 1

Ahaziah’s Messengers Meet Elijah

1Now Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. And Ahaziah fell through the lattice in his upper chamber which was in Samaria, and became ill. So he sent messengers and said to them, “Go, inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I will recover from this sickness.” But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, “Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria and say to them, ‘Is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron?’ Now therefore thus says the Lord, ‘[a]You shall not come down from the bed where you have gone up, but you shall surely die.’” Then Elijah departed.

When the messengers returned to him he said to them, “[b]Why have you returned?” They said to him, “A man came up to meet us and said to us, ‘Go, return to the king who sent you and say to him, “Thus says the Lord, ‘Is it because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore [c]you shall not come down from the bed where you have gone up, but shall surely die.’”’” He said to them, “What kind of man was he who came up to meet you and spoke these words to you?” They [d]answered him, “He was a hairy man with a leather girdle [e]bound about his loins.” And he said, “It is Elijah the Tishbite.”

Then the king sent to him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him, and behold, he was sitting on the top of the hill. And he said to him, “O man of God, the king says, ‘Come down.’” 10 Elijah replied to the captain of fifty, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty.” Then fire came down from heaven and consumed him and his fifty.

11 So he again sent to him another captain of fifty with his fifty. And he said to him, “O man of God, thus says the king, ‘Come down quickly.’” 12 Elijah replied to them, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty.” Then the fire of God came down from heaven and consumed him and his fifty.

13 So he again sent the captain of a third fifty with his fifty. When the third captain of fifty went up, he came and bowed down on his knees before Elijah, and begged him and said to him, “O man of God, please let my life and the lives of these fifty servants of yours be precious in your sight. 14 Behold fire came down from heaven and consumed the first two captains of fifty with their fifties; but now let my [f]life be precious in your sight.” 15 The angel of the Lord said to Elijah, “Go down with him; do not be afraid of him.” So he arose and went down with him to the king. 16 Then he said to him, “Thus says the Lord, ‘Because you have sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron—is it because there is no God in Israel to inquire of His word?—therefore [g]you shall not come down from the bed where you have gone up, but shall surely die.’”

Jehoram Reigns over Israel

17 So Ahaziah died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. And because he had no son, Jehoram became king in his place in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah. 18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

Notas al pie

 1. 2 Kings 1:4 Lit The bed where you went up, you shall not come down from it
 2. 2 Kings 1:5 Lit What is this that you have returned?
 3. 2 Kings 1:6 V 4, note 1
 4. 2 Kings 1:8 Lit said
 5. 2 Kings 1:8 Or girt
 6. 2 Kings 1:14 Lit soul
 7. 2 Kings 1:16 V 4, note 1

Nouă Traducere În Limba Română

2 Regi 1

Judecata Domnului asupra lui Ahazia

1După moartea lui Ahab, Moab s-a răsculat împotriva lui Israel. S-a întâmplat că Ahazia a căzut prin grilajul odăii lui de sus din palatul Samariei şi a zăcut la pat. Atunci a trimis nişte mesageri, zicându-le: „Duceţi-vă şi întrebaţi-l pe Baal-Zebub[a], zeul Ekronului, dacă mă voi vindeca de boala aceasta.“

Dar un înger[b] al Domnului i-a zis lui Ilie[c] tişbitul: „Scoală-te, du-te să-i întâlneşti pe mesagerii regelui Samariei şi spune-le: «Oare nu este Dumnezeu în Israel, de mergeţi să-l întrebaţi pe Baal-Zebub, zeul Ekronului? De aceea aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri cu siguranţă!’»“ Apoi Ilie a plecat. Când mesagerii s-au întors la rege, el i-a întrebat:

– De ce v-aţi întors?

– Ne-am întâlnit cu un om, i-au răspuns ei, care ne-a zis astfel: „Întoarceţi-vă la regele care v-a trimis şi spuneţi-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de ai trimis să-l întrebe pe

Baal-Zebub, zeul Ekronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri cu siguranţă!’»“

– Cum arăta bărbatul care v-a întâlnit şi care v-a spus aceste cuvinte? i-a întrebat el.

– Era un om îmbrăcat cu o manta de păr şi încins la mijloc cu o curea de piele, i-au răspuns ei.

– Este Ilie tişbitul, a zis el.

Atunci a trimis la el o căpetenie peste cincizeci de oameni, împreună cu cei cincizeci de oameni ai acestuia. Căpetenia a venit la Ilie, care stătea pe vârful unui deal şi i-a zis:

– Omule al lui Dumnezeu, regele îţi porunceşte să cobori!

10 Dar Ilie i-a răspuns căpeteniei:

– Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi.

Atunci s-a coborât foc din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni care erau împreună cu el. 11 Apoi regele a trimis o altă căpetenie peste cincizeci de oameni, împreună cu cei cincizeci de oameni ai acestuia. Căpetenia i-a zis:

– Omule al lui Dumnezeu, regele îţi porunceşte să cobori repede!

12 Dar Ilie i-a răspuns:

– Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să te mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi.

Atunci s-a coborât focul lui Dumnezeu din cer şi l-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni care erau împreună cu el. 13 Regele a trimis o a treia căpetenie peste cincizeci de oameni, împreună cu cei cincizeci de oameni ai acestuia. Această a treia căpetenie s-a dus şi s-a plecat pe genunchi înaintea lui Ilie şi l-a implorat zicându-i: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, pune preţ pe viaţa mea şi pe viaţa acestor cincizeci de slujitori ai tăi! 14 Ştim că focul care s-a coborât din ceruri le-a mistuit deja pe primele două căpetenii peste cincizeci şi pe oamenii lor, dar acum, pune preţ pe viaţa mea!“

15 Atunci îngerul Domnului i-a zis lui Ilie: „Însoţeşte-l şi nu te teme de el!“ Ilie s-a dus îndată împreună cu el la rege. 16 El i-a zis regelui: „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu este în Israel Dumnezeu al Cărui cuvânt să-L poţi întreba de trimiţi mesageri să-l întrebe pe Baal-Zebub, zeul Ekronului? Pentru că ai făcut aceasta, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri cu siguranţă!»“

17 Ahazia a murit potrivit Cuvântului Domnului pe care l-a rostit Ilie. Pentru că nu avea nici un fiu, în locul lui a devenit rege Ioram[d]. Era al doilea an al domniei lui Iehoram, fiul lui Iehoşafat, regele lui Iuda.

18 Celelalte fapte pe care le-a făcut Ahazia, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Israel“?

Notas al pie

 1. 2 Regi 1:2 Baal-Zebub înseamnă Domnul (Baal) Muştelor, o parodiere a epitetului Baal-Zebul (Prinţul Baal), Baal fiind zeul canaanit al fertilităţii; peste tot în capitol
 2. 2 Regi 1:3 Sau: Îngerul; Vezi Gen. 16:7-13
 3. 2 Regi 1:3 Ilie (ebr.: Eliahu) înseamnă Domnul (YHWH) este Dumnezeul meu, nume sugestiv pentru misiunea sa; peste tot în carte
 4. 2 Regi 1:17 TM: Iehoram, o variantă a lui Ioram; unele traduceri antice conţin: fratele său, Iehoram, probabil pe baza lui 3:1