New American Standard Bible

2 John

Walk According to His Commandments

The elder to the chosen lady and her children, whom I love in truth; and not only I, but also all who know the truth, for the sake of the truth which abides in us and will be with us forever: Grace, mercy and peace will be with us, from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

I was very glad to find some of your children walking in truth, just as we have received commandment to do from the Father. Now I ask you, lady, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves, that you do not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward. [a]Anyone who [b]goes too far and does not abide in the teaching of Christ, does not have God; the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. 10 If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house, and do not give him a greeting; 11 for the one who gives him a greeting participates in his evil deeds.

12 Though I have many things to write to you, I do not want to do so with paper and ink; but I hope to come to you and speak face to face, so that [c]your joy may be made full.

13 The children of your chosen sister greet you.

Notas al pie

  1. 2 John 1:9 Lit Everyone
  2. 2 John 1:9 Lit goes on ahead
  3. 2 John 1:12 One early ms reads our

Slovo na cestu

2.list Janův

Varování před falešnými učiteli

1-2 Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6 Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10 Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11 Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12 Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13 Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.