New American Standard Bible

2 Chronicles 2

Solomon Will Build a Temple and Palace

1[a]Now Solomon [b]decided to build a house for the name of the Lord and a [c]royal palace for himself. [d]So Solomon [e]assigned 70,000 men to carry loads and 80,000 men to quarry stone in the mountains and 3,600 to supervise them.

Then Solomon sent word to [f]Huram the king of Tyre, saying, “As you dealt with David my father and sent him cedars to build him a house to dwell in, so do for me. Behold, I am about to build a house for the name of the Lord my God, dedicating it to Him, to burn fragrant incense before Him and to set out the showbread continually, and to offer burnt offerings morning and evening, on sabbaths and on new moons and on the appointed feasts of the Lord our God, this being required forever in Israel. The house which I am about to build will be great, for greater is our God than all the gods. But who is able to build a house for Him, for the heavens and the highest heavens cannot contain Him? So who am I, that I should build a house for Him, except to [g]burn incense before Him? Now send me a skilled man to work in gold, silver, brass and iron, and in purple, crimson and violet fabrics, and who knows how to make engravings, to work with the skilled men [h]whom I have in Judah and Jerusalem, whom David my father provided. Send me also cedar, cypress and algum timber from Lebanon, for I know that your servants know how to cut timber of Lebanon; and indeed my servants will work with your servants, to prepare timber in abundance for me, for the house which I am about to build will be great and wonderful. 10 Now behold, I will give to your servants, the woodsmen who cut the timber, 20,000 [i]kors of crushed wheat and 20,000 [j]kors of barley, and 20,000 baths of wine and 20,000 baths of oil.”

Huram to Assist

11 Then Huram, king of Tyre, [k]answered in a letter sent to Solomon: “Because the Lord loves His people, He has made you king over them.” 12 Then Huram [l]continued, “Blessed be the Lord, the God of Israel, who has made heaven and earth, who has given King David a wise son, [m]endowed with discretion and understanding, who will build a house for the Lord and a [n]royal palace for himself.

13 “Now I am sending Huram-abi, a skilled man, [o]endowed with understanding, 14 the son of a [p]Danite woman and [q]a Tyrian father, who knows how to work in gold, silver, bronze, iron, stone and wood, and in purple, violet, linen and crimson fabrics, and who knows how to make all kinds of engravings and to [r]execute any design which may be assigned to him, to work with your skilled men and with [s]those of my lord David your father. 15 Now then, let my lord send to his servants wheat and barley, oil and wine, of which he has spoken. 16 We will cut whatever timber you need from Lebanon and bring it to you on rafts by sea to Joppa, so that you may carry it up to Jerusalem.”

17 Solomon numbered all the aliens who were in the land of Israel, following the [t]census which his father David had [u]taken; and 153,600 were found. 18 He appointed 70,000 of them to carry loads and 80,000 to quarry stones in the mountains and 3,600 supervisors to make the people work.

Notas al pie

 1. 2 Chronicles 2:1 Ch 1:18 in Heb
 2. 2 Chronicles 2:1 Lit said
 3. 2 Chronicles 2:1 Lit house for his royalty
 4. 2 Chronicles 2:2 Ch 2:1 in Heb
 5. 2 Chronicles 2:2 Lit numbered
 6. 2 Chronicles 2:3 In 1 Kin 5:18, Hiram
 7. 2 Chronicles 2:6 Lit offer up in smoke
 8. 2 Chronicles 2:7 Lit who are with me
 9. 2 Chronicles 2:10 I.e. One kor equals approx 10 bu
 10. 2 Chronicles 2:10 I.e. One kor equals approx 10 bu
 11. 2 Chronicles 2:11 Lit said...and he sent
 12. 2 Chronicles 2:12 Lit said
 13. 2 Chronicles 2:12 Lit knowing discretion
 14. 2 Chronicles 2:12 Lit house for his royalty
 15. 2 Chronicles 2:13 Lit knowing understanding
 16. 2 Chronicles 2:14 Lit a woman of the daughters of Dan
 17. 2 Chronicles 2:14 Lit whose father is a Tyrian man
 18. 2 Chronicles 2:14 Lit devise any device
 19. 2 Chronicles 2:14 Lit skilled men
 20. 2 Chronicles 2:17 Lit numbering
 21. 2 Chronicles 2:17 Lit numbered of them

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 2

Pregătiri pentru zidirea Casei Domnului

1Solomon a poruncit să se zidească o Casă pentru Numele Domnului şi un palat regal pentru el însuşi. Solomon a pregătit şaptezeci de mii de cărăuşi şi optzeci de mii de cioplitori în stâncă, punând peste ei ca supraveghetori trei mii şase sute de oameni. Solomon i-a trimis un mesaj lui Hiram[a], regele Tirului, spunându-i:

„Fă-mi şi mie cum i-ai făcut tatălui meu, David, căruia i-ai trimis cedrii ca să-şi construiască un palat în care să locuiască. Iată, vreau să zidesc o Casă pentru Numele Domnului, Dumnezeul meu, ca să i-o închin Lui, să ard tămâie mirositoare în prezenţa Lui, să aduc continuu în el pâinea prezentării, arderile de tot de dimineaţă şi de seară, de Sabat, de lună nouă[b] şi cu ocazia fiecărei sărbători a Domnului, Dumnezeul nostru, căci aceasta este o lege veşnică pentru Israel. Casa pe care vreau s-o zidesc trebuie să fie măreaţă, fiindcă Dumnezeul nostru este mai mare decât toţi dumnezeii. Totuşi, cine va fi în stare să-I zidească o Casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu să-I zidesc o Casă, când eu nu sunt vrednic decât să ard tămâie înaintea Lui? De aceea trimite-mi un om iscusit în prelucrarea aurului, a argintului, a bronzului, a fierului, a purpurei, a carminului şi a materialelor de culoare albastră, un om care cunoaşte arta gravurii, ca să lucreze împreună cu oamenii mei iscusiţi din Iuda şi din Ierusalim, pe care i-a pregătit tatăl meu, David. Trimite-mi din Liban lemn de cedru, de chiparos şi de algum[c], căci ştiu că slujitorii tăi sunt pricepuţi la tăiatul lemnului din Liban. Iată că slujitorii mei vor lucra împreună cu slujitorii tăi ca să-mi pregătească lemn din belşug, căci Casa pe care vreau s-o zidesc va fi mare şi maiestuoasă. 10 Slujitorilor tăi care vor tăia lemne le voi da douăzeci de mii de cori[d] de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi[e] de vin şi douăzeci de mii de baţi de ulei.“

11 Hiram, regele Tirului, a răspuns printr-o scrisoare pe care i-a trimis-o lui Solomon:

„Din dragoste pentru poporul Său, Domnul te-a pus rege peste el. 12 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, Cel Care a făcut cerurile şi pământul, a mai spus Hiram, pentru că i-a dat regelui David un fiu înţelept, înzestrat cu chibzuinţă şi discernământ, care va zidi o Casă pentru Domnul şi un palat regal pentru el însuşi. 13 Îl trimit deci pe Huram-Abi, un om înţelept[f], înzestrat cu discernământ. 14 El este fiul unei danite şi al unui tirian, un om care ştie să lucreze în aur, în argint, în bronz, în fier, în piatră, în lemn, precum şi cu fire de culoare purpurie, albastră şi stacojie şi cu fir de in subţire; poate face orice fel de gravură şi poate îndeplini orice fel de plan care i se dă de făcut. El va lucra împreună cu oamenii tăi iscusiţi şi împreună cu oamenii iscusiţi ai stăpânului meu David, tatăl tău. 15 De aceea stăpânul meu să trimită slujitorilor săi grâul, orzul, vinul şi uleiul despre care ai vorbit, 16 iar noi vom tăia lemn din Liban cât îţi trebuie; apoi ţi-l vom aduce pe plute, pe mare, până la Iafo, de unde tu îl vei duce la Ierusalim.“

17 Solomon a făcut numărătoarea tuturor bărbaţilor străini care erau în ţara lui Israel, ulterior numărătorii făcute de tatăl său, David. S-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute de oameni. 18 Dintre ei a pregătit şaptezeci de mii de cărăuşi, optzeci de mii de cioplitori în stâncă şi trei mii şase sute de supraveghetori care să pună poporul la lucru.

Notas al pie

 1. 2 Cronici 2:3 TM: Huram, o variantă a lui Hiram; şi în vs. 11, 12
 2. 2 Cronici 2:4 Vezi Num. 28:11-15
 3. 2 Cronici 2:8 Sau: almug, specie de ienupăr, cu lemn plăcut mirositor
 4. 2 Cronici 2:10 Aproximativ 4400 kilolitri
 5. 2 Cronici 2:10 Aproximativ 440 kilolitri
 6. 2 Cronici 2:13 Sau: priceput, fiind vorba despre calităţile lui artistice