New American Standard Bible

2 Chronicles 1

Solomon Worships at Gibeon

1Now Solomon the son of David established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him and exalted him greatly.

Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and of hundreds and to the judges and to every leader in all Israel, the heads of the fathers’ households. Then Solomon and all the assembly with him went to the high place which was at Gibeon, for God’s tent of meeting was there, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness. However, David had brought up the ark of God from Kiriath-jearim [a]to the place he had prepared for it, for he had pitched a tent for it in Jerusalem. Now the bronze altar, which Bezalel the son of Uri, the son of Hur, had made, [b]was there before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the assembly sought it out. Solomon went up there before the Lord to the bronze altar which was at the tent of meeting, and offered a thousand burnt offerings on it.

In that night God appeared to Solomon and said to him, “Ask what I shall give you.”

Solomon’s Prayer for Wisdom

Solomon said to God, “You have dealt with my father David with great lovingkindness, and have made me king in his place. Now, O Lord God, Your [c]promise to my father David is fulfilled, for You have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. 10 Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can rule this great people of Yours?” 11 God said to Solomon, “Because [d]you had this in mind, and did not ask for riches, wealth or honor, or the life of those who hate you, nor have you even asked for long life, but you have asked for yourself wisdom and knowledge that you may rule My people over whom I have made you king, 12 wisdom and knowledge have been granted to you. And I will give you riches and wealth and honor, [e]such as none of the kings who were before you has possessed nor those who will [f]come after you.” 13 So Solomon went [g]from the high place which was at Gibeon, from the tent of meeting, to Jerusalem, and he reigned over Israel.

Solomon’s Wealth

14 Solomon amassed chariots and horsemen. He had 1,400 chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the chariot cities and with the king at Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful in Jerusalem as stones, and he made cedars as plentiful as sycamores in the [h]lowland. 16 Solomon’s horses were imported from Egypt and from Kue; the king’s traders procured them from Kue for a price. 17 They [i]imported chariots from Egypt for 600 shekels of silver apiece and horses for 150 apiece, and [j]by the same means they [k]exported them to all the kings of the Hittites and the kings of Aram.

Notas al pie

 1. 2 Chronicles 1:4 Lit where David had prepared for it
 2. 2 Chronicles 1:5 Lit he put
 3. 2 Chronicles 1:9 Lit word
 4. 2 Chronicles 1:11 Lit this was in your heart
 5. 2 Chronicles 1:12 Lit which was not so to the kings who were before you
 6. 2 Chronicles 1:12 Lit be
 7. 2 Chronicles 1:13 Lit to
 8. 2 Chronicles 1:15 Heb shephelah
 9. 2 Chronicles 1:17 Lit brought up and brought out
 10. 2 Chronicles 1:17 Lit and in like manner by their hand
 11. 2 Chronicles 1:17 Lit brought out

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 1

Prima vedenie a lui Solomon

1Solomon, fiul lui David, şi-a întărit domnia, iar Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el, înălţându-l nespus de mult. Solomon a vorbit întregului Israel – conducătorilor peste mii şi peste sute, judecătorilor, tuturor prinţilor lui Israel şi căpeteniilor de familii – după care Solomon împreună cu întreaga adunare s-au dus pe înălţimea de la Ghivon. Acolo se afla Cortul Întâlnirii lui Dumnezeu, pe care Moise, robul Domnului, îl făcuse în pustie. Chivotul lui Dumnezeu fusese luat de David din Chiriat-Iearim şi dus în locul pe care David i-l pregătise, căci el îi întinsese un cort la Ierusalim. Însă altarul de bronz pe care-l făcuse Beţalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, se afla înaintea Tabernaculului Domnului. Solomon şi adunarea L-au căutat pe Domnul înaintea acestui altar. Solomon s-a dus înaintea Domnului, acolo, la altarul de aramă, la Cortul Întâlnirii, şi a adus pe el o mie de arderi de tot. În noaptea aceea, Dumnezeu i S-a arătat lui Solomon şi i-a zis:

– Cere-Mi orice vrei să-ţi dau!

– Tu ai arătat o mare îndurare[a] faţă de tatăl meu, David, I-a răspuns Solomon lui Dumnezeu, şi m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, întăreşte promisiunea pe care i-ai făcut-o tatălui meu, David, căci Tu m-ai pus să domnesc peste un popor numeros ca pulberea pământului. 10 De aceea dă-mi înţelepciune şi cunoştinţă ca să pot conduce poporul acesta, căci cine poate judeca[b] acest popor al Tău atât de numeros?

11 Dumnezeu i-a răspuns lui Solomon:

– Pentru că aceasta a fost dorinţa inimii tale şi nu ai cerut nici bogăţie, nici belşug, nici faimă, nici moartea duşmanilor tăi şi nici o viaţă lungă, ci ai cerut înţelepciune şi cunoştinţă pentru a-Mi putea judeca poporul peste care te-am pus să domneşti, 12 înţelepciunea şi cunoştinţa îţi sunt date. Mai mult, îţi voi da asemenea bogăţii, belşug şi faimă, cum nu s-a mai văzut la nici unul din regii care au trăit înaintea ta şi nici nu se va mai vedea la nimeni după tine.

13 După aceea, Solomon a plecat de la înălţimea din Ghivon, unde se afla Cortul Întâlnirii, s-a întors la Ierusalim şi a domnit peste Israel.

Administrarea imperiului de către Solomon

14 Solomon a adunat care şi cai; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de cai[c] pe care îi ţinea în cetăţile pentru care, precum şi împreună cu el la Ierusalim. 15 Regele a făcut ca argintul şi aurul să fie la fel de obişnuite în Ierusalim precum pietrele, iar cedrii la fel de numeroşi precum sicomorii de pe dealuri[d]. 16 Caii lui Solomon erau aduşi din Egipt[e] şi din Kue[f]; negustorii regelui îi cumpărau din Kue pe un preţ stabilit. 17 Ei cumpărau un car din Egipt cu şase sute de şecheli[g] de argint, iar un cal cu o sută cincizeci de şecheli[h]. De asemenea, ei vindeau cai şi care tuturor regilor hitiţilor şi regilor Aramului.

Notas al pie

 1. 2 Cronici 1:8 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
 2. 2 Cronici 1:10 Cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în v. 11
 3. 2 Cronici 1:14 Sau: călăreţi
 4. 2 Cronici 1:15 Sau: din Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 5. 2 Cronici 1:16 Sau: din Muzur sau Musri, în Capadocia (Asia Mică)
 6. 2 Cronici 1:16 Probabil Cilicia, în Asia Mică
 7. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 7 kg
 8. 2 Cronici 1:17 Aproximativ 2 kg