New American Standard Bible

2 Chronicles 1

Solomon Worships at Gibeon

1Now Solomon the son of David established himself securely over his kingdom, and the Lord his God was with him and exalted him greatly.

Solomon spoke to all Israel, to the commanders of thousands and of hundreds and to the judges and to every leader in all Israel, the heads of the fathers’ households. Then Solomon and all the assembly with him went to the high place which was at Gibeon, for God’s tent of meeting was there, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness. However, David had brought up the ark of God from Kiriath-jearim [a]to the place he had prepared for it, for he had pitched a tent for it in Jerusalem. Now the bronze altar, which Bezalel the son of Uri, the son of Hur, had made, [b]was there before the tabernacle of the Lord, and Solomon and the assembly sought it out. Solomon went up there before the Lord to the bronze altar which was at the tent of meeting, and offered a thousand burnt offerings on it.

In that night God appeared to Solomon and said to him, “Ask what I shall give you.”

Solomon’s Prayer for Wisdom

Solomon said to God, “You have dealt with my father David with great lovingkindness, and have made me king in his place. Now, O Lord God, Your [c]promise to my father David is fulfilled, for You have made me king over a people as numerous as the dust of the earth. 10 Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people, for who can rule this great people of Yours?” 11 God said to Solomon, “Because [d]you had this in mind, and did not ask for riches, wealth or honor, or the life of those who hate you, nor have you even asked for long life, but you have asked for yourself wisdom and knowledge that you may rule My people over whom I have made you king, 12 wisdom and knowledge have been granted to you. And I will give you riches and wealth and honor, [e]such as none of the kings who were before you has possessed nor those who will [f]come after you.” 13 So Solomon went [g]from the high place which was at Gibeon, from the tent of meeting, to Jerusalem, and he reigned over Israel.

Solomon’s Wealth

14 Solomon amassed chariots and horsemen. He had 1,400 chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the chariot cities and with the king at Jerusalem. 15 The king made silver and gold as plentiful in Jerusalem as stones, and he made cedars as plentiful as sycamores in the [h]lowland. 16 Solomon’s horses were imported from Egypt and from Kue; the king’s traders procured them from Kue for a price. 17 They [i]imported chariots from Egypt for 600 shekels of silver apiece and horses for 150 apiece, and [j]by the same means they [k]exported them to all the kings of the Hittites and the kings of Aram.

Notas al pie

 1. 2 Chronicles 1:4 Lit where David had prepared for it
 2. 2 Chronicles 1:5 Lit he put
 3. 2 Chronicles 1:9 Lit word
 4. 2 Chronicles 1:11 Lit this was in your heart
 5. 2 Chronicles 1:12 Lit which was not so to the kings who were before you
 6. 2 Chronicles 1:12 Lit be
 7. 2 Chronicles 1:13 Lit to
 8. 2 Chronicles 1:15 Heb shephelah
 9. 2 Chronicles 1:17 Lit brought up and brought out
 10. 2 Chronicles 1:17 Lit and in like manner by their hand
 11. 2 Chronicles 1:17 Lit brought out

Bibelen på hverdagsdansk

2. Krønikebog 1:1-18

Salomon beder Gud om visdom

1.Kong. 3,4-15

1Salomon, kong Davids søn, styrkede sit greb om magten i Israel, for Herren, hans Gud, hjalp ham og gjorde ham til en mægtig konge. 2Han sammenkaldte alle officererne i hæren, dommerne, stammelederne og slægtsoverhovederne, 3og gik i spidsen for dem til offerhøjen i Gibeon, for dér stod åbenbaringsteltet, som Herrens tjener Moses havde ladet fremstille i ørkenen. 4Pagtens ark stod dog i Jerusalem i det telt, som kong David havde rejst, dengang han hentede arken fra Kirjat-Jearim. 5Men det bronzealter, som Betzalel, søn af Uri, som var søn af Hur, havde lavet, stod stadig foran det gamle åbenbaringstelt. Derfor tog Salomon og Israels ledere derhen for at søge Herren og bringe ofre til ham. 6Salomon ofrede tusind brændofre på alteret.

7Samme nat viste Gud sig for Salomon i en drøm og sagde: „Bed om, hvad du vil, og jeg vil give det til dig!”

8Salomon svarede: „Du har været umådelig god imod min far, David, og nu har du gjort mig til hans efterfølger. 9Jeg beder om din hjælp, så dit løfte til min far kan gå i opfyldelse, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. 10Giv mig da den visdom og indsigt, der skal til for at regere dem på den rette måde, for hvem kan i egen kraft regere over dit mægtige folk?”

11Gud svarede: „Fordi dit største ønske er at hjælpe dit folk, og fordi du ikke bad om personlig rigdom og ære eller død over dine fjender eller et langt liv, men du bad om visdom og indsigt til at regere mit folk, som jeg gjorde dig til konge over, 12så vil jeg give dig den visdom og indsigt du bad om. Men jeg giver dig mere end det! Jeg giver dig også større rigdom og ære, end nogen konge har haft før dig, eller nogen konge siden skal få.”

13Den næste dag vendte Salomon tilbage til Jerusalem, og han regerede med visdom over Israel i mange år.

Salomons rigdom

1.Kong. 10,14-29

14Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem. 15Salomons rigdom betød, at guld og sølv blev lige så almindeligt et syn i Jerusalem som stenene i byens gader, og det kostbare cedertræ blev lige så almindeligt som morbærfigentræ fra de vestlige bakkeskråninger. 16Salomons heste blev importeret fra Egypten og Kilikien, hvor hans opkøbere konstant var på udkig. 17En egyptisk stridsvogn leveret i Jerusalem kostede syv kilo sølv, og en hest kostede godt halvandet kilo sølv. En del af disse heste og vogne blev solgt videre til de hittitiske og aramæiske konger.

Tempelbyggeriet forberedes

1.Kong. 5,1-16

18Salomon gav nu ordre til at igangsætte byggeriet af Herrens hus og sit eget palads.