New American Standard Bible

1 Timothy 4

Apostasy

1But the Spirit explicitly says that in later times some will [a]fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude; for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

A Good Minister’s Discipline

In pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of the faith and of the [b]sound doctrine which you have been following. But [c]have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness; for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. It is a trustworthy statement deserving full acceptance. 10 For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers.

11 [d]Prescribe and teach these things. 12 Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity, show yourself an example [e]of those who believe. 13 Until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. 14 Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance with the laying on of hands by the [f]presbytery. 15 Take pains with these things; be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. 16 Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will [g]ensure salvation both for yourself and for those who hear you.

Notas al pie

  1. 1 Timothy 4:1 I.e. apostacize
  2. 1 Timothy 4:6 Lit good
  3. 1 Timothy 4:7 Or reject
  4. 1 Timothy 4:11 Or Keep commanding and teaching
  5. 1 Timothy 4:12 Or to
  6. 1 Timothy 4:14 Or board of elders
  7. 1 Timothy 4:16 Lit save both yourself and those

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor