New American Standard Bible

1 Timothy 1

Misleadings in Doctrine and Living

1Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and of Christ Jesus, who is our hope,

To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

As I urged you [a]upon my departure for Macedonia, [b]remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, nor to [c]pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering [d]the administration of God which is by faith. But the goal of our [e]instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.

But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 [f]and [g]immoral men [h]and homosexuals [i]and kidnappers [j]and liars [k]and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted.

12 I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because He considered me faithful, putting me into service, 13 even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief; 14 and the grace of our Lord was more than abundant, with the faith and love which are found in Christ Jesus. 15 It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all. 16 Yet for this reason I found mercy, so that in me as the foremost, Jesus Christ might demonstrate His perfect patience as an example for those [l]who would believe in Him for eternal life. 17 Now to the King [m]eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory [n]forever and ever. Amen.

18 This command I entrust to you, Timothy, my [o]son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them you fight the good fight, 19 keeping faith and a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to [p]their faith. 20 [q]Among these are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan, so that they will be taught not to blaspheme.

Notas al pie

 1. 1 Timothy 1:3 Lit while going to
 2. 1 Timothy 1:3 Lit to remain
 3. 1 Timothy 1:4 Or occupy themselves with
 4. 1 Timothy 1:4 Lit God’s provision
 5. 1 Timothy 1:5 Lit commandment
 6. 1 Timothy 1:10 Lit for
 7. 1 Timothy 1:10 Or fornicators
 8. 1 Timothy 1:10 Lit for
 9. 1 Timothy 1:10 Lit for
 10. 1 Timothy 1:10 Lit for
 11. 1 Timothy 1:10 Lit for
 12. 1 Timothy 1:16 Or destined to
 13. 1 Timothy 1:17 Lit of the ages
 14. 1 Timothy 1:17 Lit to the ages of the ages
 15. 1 Timothy 1:18 Or child
 16. 1 Timothy 1:19 Lit the
 17. 1 Timothy 1:20 Lit Of

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany na apostoła Chrystusa Jezusa przez samego Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją, piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

Udając się do Macedonii, poleciłem ci zostać w Efezie, abyś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to bowiem tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie pomaga ludziom w poznaniu Bożego zbawienia, które przyjmuje się wiarą. Ty zaś pobudzaj wierzących do miłości—płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary. Niektórzy bowiem nie pojęli tych spraw i wciąż tracą czas na bezsensowne dyskusje. Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia o tym, czego próbują nauczać ludzi.

My wiemy, że Prawo jest dobre—jeśli się je prawidłowo stosuje. Wiemy też, że zostało ono ustanowione nie dla ludzi prawych, lecz dla tych, którzy łamią wszelkie zasady: dla zbuntowanych, bezbożnych, grzeszników, gardzących świętością, bluźnierców, morderców—posuwających się nawet do zabójstwa rodziców, 10 ludzi prowadzących rozwiązłe życie, homoseksualistów, handlarzy żywym towarem, kłamców oraz tych, którzy fałszywie przysięgają. Prawo to zostało ustanowione dla wszystkich, których czyny przeciwstawiają się zdrowym zasadom 11 dobrej nowiny, przekazanej mi przez godnego chwały, wspaniałego Boga.

Miłość okazana Pawłowi

12 Jestem niezmiernie wdzięczny Temu, który dodaje mi sił—Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu—za to, że zaufał mi i powierzył mi misję głoszenia dobrej nowiny. 13 Dawniej obrażałem Go i prześladowałem oraz gnębiłem Jego wyznawców. On jednak okazał mi miłość, ponieważ byłem wtedy niewierzący i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, co czyniłem. 14 Pan okazał mi wielką łaskę i wlał w moje serce wiarę i miłość samego Jezusa Chrystusa.

15 Prawdą, której w pełni można zaufać, jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników—a ja byłem największym z nich! 16 Ale Bóg okazał mi miłość, aby na mnie pierwszym pokazać ludziom, jak wielka jest cierpliwość Chrystusa. Przez mój przykład Bóg zachęcił innych, aby również uwierzyli Jezusowi i otrzymali życie wieczne. 17 Niech więc jedyny Bóg, który jest nieśmiertelnym i niewidzialnym Królem wieków, będzie otoczony wieczną chwałą. Amen!

18 Tymoteuszu, jesteś mi jak rodzony syn! Zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, nakazuję ci więc, abyś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie, 19 zachowując wiarę i czyste sumienie. Niektórzy bowiem zatracili je i stali się rozbitkami w wierze. 20 Przykładem takich ludzi są Hymenajos i Aleksander, których oddałem w ręce szatana, aby przestali obrażać Boga.