New American Standard Bible

1 Thessalonians 1

Thanksgiving for These Believers

1Paul and Silvanus and Timothy,

To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace.

We give thanks to God always for all of you, making mention of you in our prayers; constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and [a]steadfastness of hope [b]in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father, knowing, brethren beloved by God, His choice of you; for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; just as you know what kind of men we [c]proved to be among you for your sake. You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. For the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth, so that we have no need to say anything. For they themselves report about us what kind of a [d]reception we had [e]with you, and how you turned to God from [f]idols to serve [g]a living and true God, 10 and to wait for His Son from [h]heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come.

Notas al pie

 1. 1 Thessalonians 1:3 Or perseverance
 2. 1 Thessalonians 1:3 Lit of
 3. 1 Thessalonians 1:5 Or became
 4. 1 Thessalonians 1:9 Lit entrance
 5. 1 Thessalonians 1:9 Lit to
 6. 1 Thessalonians 1:9 Or the idols
 7. 1 Thessalonians 1:9 Or the
 8. 1 Thessalonians 1:10 Lit the heavens

Nouă Traducere În Limba Română

1 Tesaloniceni 1

1Pavel, Silvanus[a] şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace vouă[b]!

Mulţumiri pentru credinţa tesalonicenilor

Întotdeauna Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru voi toţi şi vă pomenim mereu în rugăciunile noastre, amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de răbdarea voastră motivată de nădejdea în Domnul nostru Isus Cristos. Noi ştim, fraţi iubiţi de Dumnezeu, despre alegerea de care aţi avut parte[c]. Căci Evanghelia[d] noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci şi cu putere, cu Duh Sfânt şi cu o siguranţă deplină, aşa cum, de altfel, ştiţi ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru. Şi voi aţi devenit imitatori ai noştri şi ai Domnului când, deşi eraţi în mare necaz, aţi primit Cuvântul cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Astfel, voi aţi devenit un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi Ahaia[e]. Căci Cuvântul Domnului a răsunat nu doar în Macedonia şi Ahaia, ci credinţa voastră în Dumnezeu a ajuns să fie cunoscută peste tot, aşa că nu mai este nevoie să vorbim despre ea. Ei înşişi vorbesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi şi cum, de la idoli, v-aţi întors la Dumnezeu, pentru a-I sluji Dumnezeului celui Viu şi Adevărat 10 şi pentru a-L aştepta din ceruri pe Fiul Lui, pe Care L-a înviat din morţi, pe Isus, Care ne scapă de mânia ce vine.

Notas al pie

 1. 1 Tesaloniceni 1:1 O variantă a numelui Silas
 2. 1 Tesaloniceni 1:1 Cele mai multe mss, unele importante, adaugă: de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos
 3. 1 Tesaloniceni 1:4 Sau: de Dumnezeu, că El v-a ales
 4. 1 Tesaloniceni 1:5 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 5. 1 Tesaloniceni 1:7 Provincie romană cu capitala la Corint ; şi în v. 8