New American Standard Bible

1 Corinthians 1

Appeal to Unity

1Paul, called as an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Sosthenes our brother,

To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, [b]saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I thank [c]my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in everything you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed [d]in you, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord.

10 Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all [e]agree and that there be no [f]divisions among you, but that you be [g]made complete in the same mind and in the same judgment. 11 For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe’s people, that there are quarrels among you. 12 Now I mean this, that each one of you is saying, “I am of Paul,” and “I of Apollos,” and “I of Cephas,” and “I of Christ.” 13 [h]Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized [i]in the name of Paul? 14 [j]I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 15 so that no one would say you were baptized [k]in my name. 16 Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other. 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in [l]cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void.

The Wisdom of God

18 For the word of the cross is foolishness to those who [m]are perishing, but to us who [n]are being saved it is the power of God. 19 For it is written,

“I will destroy the wisdom of the wise,
And the cleverness of the clever I will set aside.”

20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come to know God, God was well-pleased through the foolishness of the [o]message preached to save those who believe. 22 For indeed Jews ask for [p]signs and Greeks search for wisdom; 23 but we preach [q]Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness, 24 but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.

26 For [r]consider your calling, brethren, that there were not many wise according to [s]the flesh, not many mighty, not many noble; 27 but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, 28 and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, 29 so that no [t]man may boast before God. 30 But [u]by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, [v]and righteousness and sanctification, and redemption, 31 so that, just as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.”

Notas al pie

 1. 1 Corinthians 1:1 Lit through
 2. 1 Corinthians 1:2 Or holy ones
 3. 1 Corinthians 1:4 Two early mss do not contain my
 4. 1 Corinthians 1:6 Or among
 5. 1 Corinthians 1:10 Lit speak the same thing
 6. 1 Corinthians 1:10 Lit schisms
 7. 1 Corinthians 1:10 Or united
 8. 1 Corinthians 1:13 Or Christ has been divided! or Christ is divided!
 9. 1 Corinthians 1:13 Lit into
 10. 1 Corinthians 1:14 Two early mss read I give thanks that
 11. 1 Corinthians 1:15 Lit into
 12. 1 Corinthians 1:17 Lit wisdom
 13. 1 Corinthians 1:18 Or perish
 14. 1 Corinthians 1:18 Or are saved
 15. 1 Corinthians 1:21 Lit preaching
 16. 1 Corinthians 1:22 Or attesting miracles
 17. 1 Corinthians 1:23 I.e. Messiah
 18. 1 Corinthians 1:26 Lit see
 19. 1 Corinthians 1:26 I.e. human standards
 20. 1 Corinthians 1:29 Lit flesh
 21. 1 Corinthians 1:30 Lit of Him
 22. 1 Corinthians 1:30 Or both

Swedish Contemporary Bible

1 Corinthians 1

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är kallad att vara apostel[a] åt Kristus[b] Jesus, och från vår bror Sosthenes.

2Till Guds församling i Korinth, till dem som helgats i Kristus Jesus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem överallt som åkallar vår Herre Jesus Kristus namn, hans, som är både deras och vår Herre.

3Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

4Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd i Kristus Jesus. 5Tack vare honom har ni utrustats med all rikedom i både tal och kunskap, 6eftersom vittnesbördet om Kristus har fått ett så stadigt fäste hos er. 7Därför saknas det inget i era olika nådegåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska visa sig igen. 8Han ska också hjälpa er att hålla fast vid er tro ända till slutet, så att ni är utan skuld på vår Herre Jesus Kristus dag. 9Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Splittring i församlingen

10Men nu uppmanar jag er, syskon, att för vår Herre Jesus Kristus skull, se till att ni är eniga och inte delar upp er i olika grupperingar. Var eniga i ert sätt att tänka och resonera. 11Jag har nämligen hört ifrån dem som bor i Chloes hus att ni har börjat bråka, mina syskon. 12Jag menar att var och en av er säger: ”Jag följer Paulus”, eller ”Jag följer Apollos[c]”, eller ”Jag följer Kefas[d]”, eller ”Jag följer Kristus”. 13Inte kan väl Kristus delas upp? Det var väl inte Paulus som korsfästes för er skull? Och ni döptes väl inte i Paulus namn? 14Jag är tacksam för att jag inte har döpt några andra än Crispus och Gaius bland er. 15Därför kan ingen säga att ni har döpts i mitt namn. 16Jo, jag har faktiskt döpt Stefanas och hans familj också. Men några andra vet jag inte att jag har döpt. 17Kristus sände mig ju inte för att döpa, utan för att förkunna evangelium, men inte med någon vältalig vishet, som skulle ta bort kraften i budskapet om Kristus kors.

Guds vishet är dårskap för den som inte tror

18Budskapet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. 19Det står skrivet:

”Jag ska förgöra de visas vishet

och de förståndigas förstånd ska jag sätta åt sidan.” [e]

20Så var finns nu de visa? Och de skriftlärda och denna tidsålderns tänkare? Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap? 21I sin vishet lärde inte världen känna Gud i hans vishet, och därför bestämde Gud att genom dårskapen i vår förkunnelse rädda dem som tror. 22Judarna kräver tecken och grekerna söker vishet. 23Men vi förkunnar den korsfäste Kristus, som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet. 25Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna.

26Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa, inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. 27Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon, för att de visa skulle få skämmas, och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon, för att de starka skulle få skämmas. 28Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud, för att göra om intet det som anses vara något, 29för att ingen ska kunna skryta inför Gud.

30Det är tack vare honom som ni är i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår befrielse, 31som det står skrivet: ”Den som vill skryta, ska skryta över Herren.”[f]

Notas al pie

 1. 1:1 Eller sändebud.
 2. 1:1 Se not till Matt 1:1.
 3. 1:12 Apollos står omtalad i Apg 18:24-28; 19:1.
 4. 1:12 Kefas är arameiska och betyder klippa, det namn Jesus gav sin lärjunge Simon. Jfr Joh 1:42. Petrus är den grekiska översättningen.
 5. 1:19 Se Jes 29:14.
 6. 1:31 Se Jer 9:24.