New American Standard Bible

1 Corinthians 1

Appeal to Unity

1Paul, called as an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Sosthenes our brother,

To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, [b]saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I thank [c]my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in everything you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed [d]in you, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord.

10 Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all [e]agree and that there be no [f]divisions among you, but that you be [g]made complete in the same mind and in the same judgment. 11 For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe’s people, that there are quarrels among you. 12 Now I mean this, that each one of you is saying, “I am of Paul,” and “I of Apollos,” and “I of Cephas,” and “I of Christ.” 13 [h]Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized [i]in the name of Paul? 14 [j]I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 15 so that no one would say you were baptized [k]in my name. 16 Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other. 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in [l]cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void.

The Wisdom of God

18 For the word of the cross is foolishness to those who [m]are perishing, but to us who [n]are being saved it is the power of God. 19 For it is written,

“I will destroy the wisdom of the wise,
And the cleverness of the clever I will set aside.”

20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come to know God, God was well-pleased through the foolishness of the [o]message preached to save those who believe. 22 For indeed Jews ask for [p]signs and Greeks search for wisdom; 23 but we preach [q]Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness, 24 but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.

26 For [r]consider your calling, brethren, that there were not many wise according to [s]the flesh, not many mighty, not many noble; 27 but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, 28 and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, 29 so that no [t]man may boast before God. 30 But [u]by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, [v]and righteousness and sanctification, and redemption, 31 so that, just as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.”

Notas al pie

 1. 1 Corinthians 1:1 Lit through
 2. 1 Corinthians 1:2 Or holy ones
 3. 1 Corinthians 1:4 Two early mss do not contain my
 4. 1 Corinthians 1:6 Or among
 5. 1 Corinthians 1:10 Lit speak the same thing
 6. 1 Corinthians 1:10 Lit schisms
 7. 1 Corinthians 1:10 Or united
 8. 1 Corinthians 1:13 Or Christ has been divided! or Christ is divided!
 9. 1 Corinthians 1:13 Lit into
 10. 1 Corinthians 1:14 Two early mss read I give thanks that
 11. 1 Corinthians 1:15 Lit into
 12. 1 Corinthians 1:17 Lit wisdom
 13. 1 Corinthians 1:18 Or perish
 14. 1 Corinthians 1:18 Or are saved
 15. 1 Corinthians 1:21 Lit preaching
 16. 1 Corinthians 1:22 Or attesting miracles
 17. 1 Corinthians 1:23 I.e. Messiah
 18. 1 Corinthians 1:26 Lit see
 19. 1 Corinthians 1:26 I.e. human standards
 20. 1 Corinthians 1:29 Lit flesh
 21. 1 Corinthians 1:30 Lit of Him
 22. 1 Corinthians 1:30 Or both

Slovo na cestu

1.list Korintským 1

Pavlova vděčnost za obdarování v Korintu

11-3 Milí přátelé a drazí bratři, srdečně vás zdravím a zároveň i od Sosthena vyřizuji přání Boží milosti a pokoje – nejen vám v Korintu, ale i všem, kteří se kdekoliv hlásí ke Kristovu jménu.

Stále znovu musím děkovat Bohu, když vidím, jaké cenné hodnoty zplodilo mezi vámi svědectví o Ježíši Kristu. Právě tím se potvrdila jeho pravdivost, takže teď víte a znáte všechno, co je třeba. 6-7 Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás povolal přece sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?

Pavel vyzývá k jednotě

10-11 Doslechl jsem se, milí bratři, že vaše obec není jednotná a že se dělíte na skupiny, které se mezi sebou hádají. 12 Jedni prý vynášíte Pavla, jiní držíte s Petrem, jiní se hlásí k Apollovi a jiní zase ke Kristu. Proto vás jménem našeho Pána, Ježíše Krista, napomínám: buďte všichni zajedno a nehádejte se. Smýšlejte a usuzujte stejně; 13 Kristus je přece jen jeden. Byl snad za vás ukřižován Pavel? Nebo jsem snad někoho křtil ve svém vlastním jménu? 14 Ještě dobře, že jsem kromě Krispa a Gája nikoho z vás nekřtil, 15 takže se na můj křest nemůže nikdo odvolávat. 16 Vlastně jsem křtil ještě Štěpánovu rodinu, ale jinak už o nikom nevím. 17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale hlásat jeho radostné poselství; ne ovšem tak, abych posluchače oslňoval svou moudrostí, která nikomu nepomůže, nýbrž abych jim předkládal jedinou cestu k záchraně – jeho kříž.

Co je moudrost a co pošetilost

18 Kdo směřuje do záhuby, má ovšem učení o Kristově kříži za hloupost. Ale my víme – a to je naše záchrana, že Bůh právě tímto způsobem projevil svou moc.

19 V Písmu stojí:

„Způsobím, že moudrým nepomůže jejich moudrost a chytrost chytrých nebude k ničemu.“

20 Kde jste, filozofové, znalci zákona a všichni učenci? Nedokázal Bůh, jak pošetilá je všechna moudrost světa? 21 A protože přemoudřelému světu nestačily projevy Boží moudrosti k poznání Boha, rozhodl se Bůh zachránit ty, kdo mu uvěří, „pošetilým“ kázáním. 22 Židé čekají jen samé zázraky, Řekové ve všem hledají logiku, 23 ale my kážeme – ukřižovaného Krista. Židy to uráží a ostatní to pokládají za nesmysl. 24 Ale povolaní, ať židé či jinověrci, získávají v Kristu Boží moc i moudrost. 25 Boží „pošetilost“ je totiž moudřejší a Boží „nemohoucnost“ je silnější než lidé.

Měřítko, které platí před Bohem

26 Jen se kolem sebe rozhlédněte, bratři, koho si to vlastně Bůh povolal. Zjistíte, že mezi vámi není mnoho vzdělanců ani lidí vlivných a vážených. 27 A přece si Bůh vyvolil právě ty nevzdělané, aby zahanbil moudré. Obyčejné malé lidi si vyvolil, aby zahanbil vlivné a mocné, 28 a bezvýznamné „nuly“ si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšlivců. 29 A to všechno proto, aby se před Bohem nikdo nepovyšoval. 30 Vždyť jen z vašeho spojení s Ježíšem Kristem pramení vaše moudrost, bezúhonnost, svatost i vykoupení. Opravdu se nemáme chlubit ničím jiným než Kristem, 31 jak nás i Písmo napomíná: Kdo se chlubí, chlub se skutky Božími.