New American Standard Bible

1 Corinthians 1

Appeal to Unity

1Paul, called as an apostle of Jesus Christ [a]by the will of God, and Sosthenes our brother,

To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, [b]saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours:

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

I thank [c]my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus, that in everything you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed [d]in you, so that you are not lacking in any gift, awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord.

10 Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all [e]agree and that there be no [f]divisions among you, but that you be [g]made complete in the same mind and in the same judgment. 11 For I have been informed concerning you, my brethren, by Chloe’s people, that there are quarrels among you. 12 Now I mean this, that each one of you is saying, “I am of Paul,” and “I of Apollos,” and “I of Cephas,” and “I of Christ.” 13 [h]Has Christ been divided? Paul was not crucified for you, was he? Or were you baptized [i]in the name of Paul? 14 [j]I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, 15 so that no one would say you were baptized [k]in my name. 16 Now I did baptize also the household of Stephanas; beyond that, I do not know whether I baptized any other. 17 For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in [l]cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void.

The Wisdom of God

18 For the word of the cross is foolishness to those who [m]are perishing, but to us who [n]are being saved it is the power of God. 19 For it is written,

“I will destroy the wisdom of the wise,
And the cleverness of the clever I will set aside.”

20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 21 For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come to know God, God was well-pleased through the foolishness of the [o]message preached to save those who believe. 22 For indeed Jews ask for [p]signs and Greeks search for wisdom; 23 but we preach [q]Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness, 24 but to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 25 Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.

26 For [r]consider your calling, brethren, that there were not many wise according to [s]the flesh, not many mighty, not many noble; 27 but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, 28 and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are, 29 so that no [t]man may boast before God. 30 But [u]by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, [v]and righteousness and sanctification, and redemption, 31 so that, just as it is written, “Let him who boasts, boast in the Lord.”

Notas al pie

 1. 1 Corinthians 1:1 Lit through
 2. 1 Corinthians 1:2 Or holy ones
 3. 1 Corinthians 1:4 Two early mss do not contain my
 4. 1 Corinthians 1:6 Or among
 5. 1 Corinthians 1:10 Lit speak the same thing
 6. 1 Corinthians 1:10 Lit schisms
 7. 1 Corinthians 1:10 Or united
 8. 1 Corinthians 1:13 Or Christ has been divided! or Christ is divided!
 9. 1 Corinthians 1:13 Lit into
 10. 1 Corinthians 1:14 Two early mss read I give thanks that
 11. 1 Corinthians 1:15 Lit into
 12. 1 Corinthians 1:17 Lit wisdom
 13. 1 Corinthians 1:18 Or perish
 14. 1 Corinthians 1:18 Or are saved
 15. 1 Corinthians 1:21 Lit preaching
 16. 1 Corinthians 1:22 Or attesting miracles
 17. 1 Corinthians 1:23 I.e. Messiah
 18. 1 Corinthians 1:26 Lit see
 19. 1 Corinthians 1:26 I.e. human standards
 20. 1 Corinthians 1:29 Lit flesh
 21. 1 Corinthians 1:30 Lit of Him
 22. 1 Corinthians 1:30 Or both

Het Boek

1 Corinthiërs 1

Christus is de kracht en de wijsheid van God

1Van: Paulus, die door God geroepen is om een apostel, een reizend gezant van Christus Jezus te zijn en van broeder Sosthenes.

Aan: Gods gemeente in Korinthe, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij Hem omdat Hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun Here als de onze. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

Ik dank God telkens weer voor u omdat Hij u door Jezus Christus zijn genade heeft gegeven. Door uw verbondenheid met Christus heeft Hij uw leven in alle opzichten verrijkt, bij alles wat u zegt en met uw volledige begrip van de waarheid. Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd, zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Here Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken.

God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. 10 Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart en ziel bent. 11 Ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloë gehoord dat u het niet met elkaar kunt vinden. 12 De een zegt: ‘Ik hoor bij Paulus.’ De ander: ‘Ik bij Apollos.’ Weer een ander: ‘Maar ik bij Petrus.’ Sommigen zeggen zelfs: ‘Wij zijn de echte volgelingen van Jezus Christus!’ 13 Is Christus dan in stukken verdeeld? Ben ík soms voor u aan het kruis gestorven of bent u in mijn naam gedoopt? 14 Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve Crispus en Gajus. 15 Nu kan dus niemand zeggen dat hij in mijn naam gedoopt is en bij mij hoort. 16 O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Maar ik kan me niet herinneren verder nog iemand gedoopt te hebben. 17 Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christusʼ dood aan het kruis.

18 Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. 19 Want er staat in de Boeken: ‘Ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen.’ 20 Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? 21 In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot Hij die mensen te redden die de ‘onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. 22 Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, 23 wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is! De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. 24 Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. 25 Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken, en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen.

26 Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. 27 God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. 28 God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. 29 Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. 30 Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden: door Hem staat u rechtvaardig tegenover God en Hij heeft u apart gezet en bevrijd. 31 Zo staat het ook in de Boeken: ‘Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here!’