Nkwa Asem

Yohane 16

Awerɛhow ne anigye wɔ yɛn anim

1“Maka eyinom nyinaa akyerɛ mo na moatumi agyina hɔ pintinn. Wɔbɛpam mo afi wɔn asɔredan mu. Na bere bi bɛba a obiara a obekum mo no besusuw sɛ, sɛ ɔyɛ saa a, na ɔresom Onyankopɔn. Wɔde saa nneɛma yi bɛyɛ mo, efisɛ, wonnim Agya no na me nso wonnim me. Nanso maka eyi akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a, sɛ bere no du a, mobɛkae nea meka kyerɛɛ mo no. Mfitiase no, manka eyi ankyerɛ mo, efisɛ na meka mo ho.

Honhom Kronkron dwumadi

“Afei de merekɔ nea ɔsomaa me no nkyɛn. Nanso mo mu biara mmisaa me se, ‘Ɛhe na worekɔ?’ Nea maka akyerɛ mo yi ama mo werɛ ahow. Nanso meka nokware kyerɛ mo; eye ma mo sɛ mɛkɔ, efisɛ, sɛ mankɔ a, ɔboafo no remma mo nkyɛn.

“Nanso sɛ mekɔ a, mɛsoma no aba mo nkyɛn. Na sɛ ɔba a, ɔbɛma wiasefo ahu wɔn bɔne ne nea ɛyɛ trenee ne Onyankopɔn atemmu. Nea wɔka fa bɔne ho no nyɛ nokware, efisɛ, wonnye me nni. 10 Nea wɔka fa trenee ho no nyɛ nokware, efisɛ, merekɔ Agya no nkyɛn na morenhu me bio. 11 Saa ara na nea wɔka fa atemmu ho no nso nyɛ nokware, efisɛ, wɔabu wiase yi temmufo no atɛn dedaw.

12 “Mewɔ nsɛm pii ka kyerɛ mo nanso mprempren de, morentumi nte ase. 13 Sɛ nokware Honhom no ba a, ɔbɛma moahu nokware no nyinaa. Ɔrenkasa mma ne ho na mmom, nea ɔte no na ɔbɛka, na ɔbɛka nneɛma a ɛbɛba no ho nsɛm akyerɛ mo. 14 Ɔbɛhyɛ me anuonyam, efisɛ, obetie asɛm biara a meka no na wabɛka akyerɛ mo. 15 Biribiara a m’agya wɔ no yɛ me de. Ɛno nti na mekae se, Honhom no betie biribiara a meka kyerɛ no, na wabɛka akyerɛ mo no.

Awerɛhow ne anigye

16 “Aka kakraa bi morenhu me, nanso ɛno akyi no, ɛrenkyɛ koraa, mubehu me bio!”

17 Asuafo no bi bisabisaa wɔn ho wɔn ho se, “Eyi ase ne dɛn? Ɔreka akyerɛ yɛn se, ‘Aka kakraa bi morenhu me nanso ɛno akyi no, ɛrenkyɛ koraa na moasan ahu me.’ Ɔsan ka bio se, ‘Efisɛ, merekɔ Agya no nkyɛn.’ “

18 Wɔsan bisaa bio se, “Saa asɛm, ‘aka kakra’ yi ase ne dɛn? Yɛnte nea ɔreka yi ase.”

19 Yesu hui sɛ wɔpɛ sɛ wobisa no asɛm a ɔkae no ase no nti, ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Mekae se, ‘aka kakraa bi morenhu me nanso ɛno akyi no, ɛrenkyɛ koraa mubehu me bio’. Eyi ne asɛm a monte ase a enti morebisabisa mo ho mo ho yi? 20 Meka nokware akyerɛ mo; mo werɛ bɛhow na moasu nanso wiasefo ani begye. Mubedi awerɛhow nanso mo awerɛhow no bɛdan anigye. 21 Sɛ ɔbea rebɛwo a, na werɛ how, efisɛ, n’amanehunu bere adu so. Nanso sɛ onya wo a, ne werɛ fi ne yaw, efisɛ, n’ani gye sɛ wawo onipa aba wiase. 22 Saa ara na ɛte wɔ mo ho. Mprempren de, mo werɛ ahow. Nanso mehu mo bio ama mo ani agye na obi rentumi nnye saa anigye no mfi mo nsam. 23 Sɛ saa da no du a, moremmisa me biribiara. Meka nokware akyerɛ mo, Agya no de biribiara a mode me din bebisa no bɛma mo. 24 Ebesi saa bere yi, momfaa me din mmisaa biribiara da. Mummisa na wɔde bɛma mo na mo anigye awie pɛyɛ.

Wiase so nkonimdi

25 “Menam abebu mu na maka eyinom akyerɛ mo. Nanso bere bi bɛba a merenkasa abebu mu bio na mmom, mɛka biribiara a ɛfa Agya no ho no fann akyerɛ mo. 26 Sɛ saa da no du a, mode me din bebisa no biribiara a ɛho hia mo. Menka se me na mebisa Agya no ama mo, 27 efisɛ, Agya no ankasa dɔ mo. Ɔdɔ mo, efisɛ, modɔ me na moagye adi sɛ mifi Onyankopɔn nkyɛn na mebae. 28 Mifi Agya no nkyɛn na mebaa wiase; na afei merefi wiase akɔ Agya no nkyɛn.”

29 N’asuafo no ka kyerɛɛ no se, “Afei de, wokasa pefee ma yɛte wo ase. 30 Yɛahu sɛ wunim biribiara; ɛho nhia sɛ obi bisa wo nsɛm. Eyi ama yɛagye adi sɛ wufi Onyankopɔn nkyɛn.”

31 Yesu buaa wɔn se. “Afei de, mugye di? 32 Bere bi rebedu na mpo adu dedaw a mo nyinaa bɛhwete na obiara akɔ ne fi na aka me nko. Nanso ɛrenka me nko efisɛ, Agya no ka me ho. 33 Maka eyinom akyerɛ mo na moanya asomdwoe wɔ me mu. Mubehu amane wɔ wiase. Nanso munnyina pintinn! Madi wiase so nkonim!”

En Levende Bok

Johannes 16

1Dette har jeg sagt til dere for at dere ikke skal miste troen på meg. Dere kommer til å bli ekskludert fra Den jødiske menigheten, ja, det skal gå så langt at de som dreper dere, tror at de tjener Gud ved handlingene sine. Denne tragiske misforståelsen beror på at de aldri har lært å kjenne min Far i himmelen, og heller ikke meg. Jeg sier dere dette nå, for at dere den dagen det skjer, skal huske at jeg advarte dere. Jeg har ikke sagt dette til dere tidligere siden jeg inntil nå har vært hos dere.”

Jesus underviser om Guds Ånd

Jesus fortsatte: ”Nå går jeg til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør hvor jeg går. Dere er altfor bedrøvet og fulle av sorg over det jeg har fortalt dere. Sannheten er at det er best for dere at jeg går bort, for ellers kan ikke Hjelperen, Guds Ånd, komme til dere. Når jeg har gått bort, skal jeg sende ham til dere. Når Guds Ånd kommer, skal han vise menneskene at de er syndere, at jeg er skyldfri innfor Gud og at Guds dom vil ramme. Syndere er de fordi de ikke tror på meg. 10 At jeg er skyldfri innfor Gud viser seg ved at Far i himmelen opphøyer meg til å regjere med ham, slik at dere ikke kan se meg mer. 11 Guds dom rammer hver og en som gjør synd, det forstår vi når vi ser at Gud har dømt Satan, som er høvding i denne verden.

12 Det er mye jeg ennå ville si dere, men dere kan ikke forstå det nå. 13 Når Guds Ånd kommer, skal han vise dere hele sannheten om Gud. Han vil ikke holde fram sine egne tanker, men fortelle det han hører av meg. Han vil la dere få kjennskap til det som kommer til å skje i framtiden. 14 Videre vil han opphøye og ære meg, for alt han lar dere få vite, har han fått fra meg. 15 Alt som min Far i himmelen har, det tilhører meg. Derfor kan jeg si at alt Guds Ånd lar dere få vite, har han fått fra meg. 16 Snart ser dere meg ikke lenger. Like plutselig skal dere få se meg igjen.”

Sorgen skal bli vendt til glede

17-18 Noen av disiplene spurte da hverandre: ”Hva mener han egentlig når han sier at vi snart ikke skal se ham lenger. Og at vi like plutselig skal få se ham igjen? Hva kan det bety når han sier at han går til sin Far i himmelen? Hvor snart skal dette skje? Vi fatter ingenting av det han sier.”

19 Jesus visste at de ville spørre ham, og sa: ”Dere undrer dere på hva jeg mente da jeg sa at dere ganske snart ikke skulle se meg lenger? Og at dere like snart skal få se meg igjen. 20 Ja, jeg forsikrer dere at dere kommer å gråte og klage over det som skal skje med meg, men mange skal bli glade. Dere skal sørge, men sorgen vil bli vendt til glede når dere ser meg igjen. 21 Det blir som når en kvinne føder sitt barn. Mens forløsningen står på, har hun det smertefullt. Men når hun har født sitt barn, glemmer hun smerten og gleder seg bare over at et lite menneske er blitt født til verden. 22 Dere har det også vanskelig nettopp nå, men jeg skal treffe dere igjen, og da skal dere bli glade. Ingen kan ta fra dere den gleden. 23 Den dagen trenger ingen å spørre meg om noe som helst. Jeg forsikrer dere at fra den dagen skal Far i himmelen gi dere alt dere ber om fordi dere tilhører meg.[a] 24 Dere har bedt før, men aldri fordi dere tilhørte meg. Nå skal dere be i mitt navn, og dere skal få. Gleden deres skal bli full og hel.[b]

25 Alt dette har jeg fortalt dere i bilder, men det kommer en tid da jeg vil snakke åpent og klart til dere uten bilder. Da skal dere få vite mer om min Far i himmelen. 26 Den dagen skal dere be til Far i himmelen, og han skal svare dere fordi dere tilhører meg.[c] Jeg trenger ikke å be for dere. 27 Min Far i himmelen elsker dere, fordi dere har elsket meg og tror at jeg er kommet fra Gud. 28 Ja, jeg er kommet til verden fra min Far i himmelen, og jeg skal forlate verden for å vende tilbake til ham.”

29 Da sa disiplene: ”Endelig snakker du i klare meldinger, og ikke i bilder. 30 Nå forstår vi at du vet alt før noen har stilt et eneste spørsmål til deg. Derfor tror vi at du er kommet fra Gud.”

31 Jesus svarte: ”Nå endelig tror dere. 32 Den dagen kommer, ja, den er allerede her, da dere vil bli spredd og vende tilbake til hvert sitt og etterlate meg alene. Ikke en gang da vil jeg være alene, for min Far i himmelen er hos meg. 33 Dette har jeg fortalt dere for at dere skal ha fred på grunn av fellesskapet med meg. Her på jorden kommer dere til å møte mange sorger og skuffelser, men vær ikke urolige, jeg har overvunnet de onde kreftene i verden.”

Notas al pie

  1. 16:23 På gresk: ber Far om i navnet mitt.
  2. 16:24 På gresk: ikke bedt om noe i navnet mitt. Be nå…
  3. 16:26 På gresk: Den dagen skal dere be i navnet mitt…