Nkwa Asem

Yohane 14

Yesu ne ɔkwan no

1Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Mommma mo koma nntu. Munnye Onyankopɔn nni na munnye me nso nni. Tenabea bebree wɔ m’agya fi, ɛno nti, merekɔ akosiesie baabi ama mo. Sɛ asɛm a mereka yi nyɛ nokware a, anka merenka nkyerɛ mo. Na sɛ mekɔ na mekosiesie baabi ma mo a, mɛsan aba abɛfa mo akɔ na me ne mo akɔtena. Munim faako a merekɔ no ne ɔkwan ko a mobɛfa so aba hɔ bi.”

Toma bisaa no se, “Awurade, yennim faako a worekɔ na yɛbɛyɛ dɛn ahu kwan aba hɔ bi.”

Yesu buae se, “Mene kwan no, ne nokware no, ne nkwa no; obi ntumi nkɔ Agya no hɔ gye sɛ ɔfa me so.” Yesu kae bio se, “Afei a moahu onipa ko a meyɛ yi, saa ara nso na mubehu m’agya no, na efi saa bere yi munim no, efisɛ, moahu no!”

Filipo bisaa no se, “Awurade, kyerɛ yɛn Agya no, efisɛ, nea yɛrehwehwɛ ara ne no.”

Yesu buae no se, “Filipo, enti me ne mo nantewee dedaadaw yi, wunnim onipa ko a meyɛ? Obiara a onim onipa ko a meyɛ no nim m’agya no. Adɛn nti na woka se, ‘Kyerɛ yɛn Agya’ no? 10 Filipo, wunnye nni sɛ mewɔ Agya no mu na Agya no nso wɔ me mu?” Yesu san ka kyerɛɛ n’asuafo no se, “Nsɛm a maka akyerɛ mo no mfi m’ankasa. Agya a ɔte me mu no na ɔnam me so yɛ n’adwuma. 11 Munnye me nni sɛ mewɔ Agya no mu na Agya no nso wɔ me mu. Sɛ munnye nsɛm a maka no nni a, nnwuma a mayɛ no nti, munnye nni.

12 “Mereka nokware akyerɛ mo, obiara a ogye me di no, bɛyɛ nnwuma a meyɛ no bi na mpo ɔbɛyɛ nnwuma akɛseakɛse, efisɛ, merekɔ m’agya no nkyɛn. 13 Na biribiara a mode me din bebisa no, mɛyɛ ama mo sɛnea ɛbɛyɛ a Agya no anuonyam nam ne Ba no so bɛda adi. 14 Biribiara a mode me din bebisa no, mɛyɛ ama mo.

Honhom Kronkron ho bɔhyɛ

15 “Sɛ modɔ me a, mubedi m’ahyɛde so. 16 Mebisa Agya no na wama mo ɔboafo foforo a ɔne Honhom Kronkron no a ɔda Onyankopɔn nokware nyinaa adi no na ɔne mo atena daa. 17 Wiase rentumi nnye no, efisɛ, wonhu no, na wonnim no. Nanso mo de, munim no, efisɛ, ɔne mo na ɛte. 18 Merennyaw mo sɛ nyisaa; mɛsan aba mo nkyɛn bio. 19 Ɛrenkyɛ biara nnipa renhu me bio, nanso mo de, mubehu me; na esiane sɛ mete ase no nti, mo nso mobɛtena ase. 20 Na da a mɛsɔre afi awufo mu no du a, na mubehu sɛ, mewɔ m’agya no mu, na mo nso mowɔ me mu, sɛnea me nso mewɔ mo mu no. 21 Obiara a odi m’ahyɛde so no ne obi a ɔdɔ me. Obiara a ɔdɔ me no m’agya bɛdɔ no, na me nso mɛdɔ no na mada me ho adi akyerɛ no.”

22 Yuda, ɛnyɛ Iskariot, kae se, “Awurade, ɛbɛyɛ dɛn na wobɛda wo ho adi akyerɛ yɛn nko ara na ɛnyɛ nnipa nyinaa?”

23 Yesu buaa no se, “Obiara a ɔdɔ me no, bedi me nsɛm so. M’agya bɛdɔ no na me ne m’agya bɛba ne nkyɛn ne no abɛtena. 24 Obiara a ɔnnɔ me no renni me nsɛm so. Nsɛm a moate no nyɛ me ara me nsɛm na mmom, efi m’agya a ɔsomaa me no nkyɛn. 25 Mewɔ mo nkyɛn yi na mereka eyinom nyinaa akyerɛ mo. 26 Honhom Kronkron no a ɔne ɔboafo a Agya no bɛsoma no me din mu no, bɛkyerɛkyerɛ mo biribiara, na wakaekae mo biribiara a maka akyerɛ mo no.

27 “Asomdwoe na mede regyaw mo; m’asomdwoe na mede regyaw mo. Ɛnyɛ wiase asomdwoe na mede regyaw mo. Mommma mo koma nntu; na munnsuro nso. 28 Monkae asɛm a meka kyerɛɛ mo se, ‘Merekɔ, nanso mɛsan aba mo nkyɛn bio’ no. Sɛ modɔ me ampa ara a, anka mo ani begye, efisɛ, afei de, metumi akɔ Agya a ɔwɔ tumi sen me no nkyɛn. 29 Maka eyinom akyerɛ mo sɛnea ɛba mu a mubegye me adi.

30 “Merentumi nkɔ so nkasa pii nkyerɛ mo bio, efisɛ, ɔbonsam no reba nanso onni me so tumi. 31 Na ɛsɛ sɛ nnipa hu sɛ medɔ Agya no, ɛno nti na asɛm biara a ɔbɛka no, meyɛ no. Monsɔre mma yɛnkɔ.”

En Levende Bok

Johannes 14

Jesus er veien til Gud

1Jesus sa: ”Vær ikke urolige, men stol på Gud og stol på meg. 2-3 I huset til min Far i himmelen finnes det mange rom. Jeg går nå i forveien for å gjøre i stand et sted til dere. Stol på at dette stemmer etter som det er jeg som sier det til dere. Når alt er ferdig, skal jeg komme tilbake og hente dere, slik at også dere kan være der jeg er. Nå vet dere hvor jeg går, og dere kjenner veien som fører dit.”

Tomas sa: ”Herre, vi har fortsatt ingen anelse om hvor du går. Hvordan kan vi da kjenne veien?”

Jesus svarte: ”Jeg er veien til Far i himmelen, og jeg har vist hvem han virkelig er. Jeg er den som gir liv. Ingen kan komme til Far i himmelen uten ved meg. Dersom dere har lært å kjenne meg, da skal dere også lære å kjenne min Far i himmelen. Dere kjenner ham allerede og har sett ham.”

Filip sa: ”Herre, vis oss Far i himmelen, så skal vi være fornøyd.”

Jesus svarte: ”Vet du ikke hvem jeg er, Filip, og det til tross for at jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far i himmelen. Hvorfor ber du da om å få se ham? 10 Tror du ikke at jeg er i min Far i himmelen, og at min Far i himmelen er i meg? Når jeg snakker med dere, da er det ikke mine egne tanker jeg kommer med. Nei, det er min Far i himmelen som er i meg og handler gjennom meg. 11 Tro på meg når jeg sier at jeg er i min Far i himmelen, og at min Far i himmelen er i meg. Tro det i det minste på grunn av de miraklene dere har sett skje gjennom meg.

12 Jeg forsikrer dere at den som tror på meg, skal gjøre de samme miraklene som jeg har gjort. Ja, til og med enda større, for jeg går for å være hos min Far i himmelen. 13 Dere som tilhører meg, kan be om hva som helst,[a] og jeg skal gjøre det, slik at Far i himmelen blir opphøyd og æret på grunn av det som Sønnen gjør for dere. 14 Ja, dersom dere ber om noe i navnet mitt, da skal jeg gjøre det.”

Løftet om Guds Hellige Ånd

15 Jesus fortsatte: ”Dersom dere elsker meg, da er dere lydige mot det jeg har bedt dere om å gjøre. 16 Jeg skal be min Far i himmelen om å sende dere en annen Hjelper, en som for alltid skal være hos dere. 17 Dette er Guds egen Ånd som forklarer sannheten om ham. De som ikke tror på Gud, kan ikke ta imot ham, for de ser han ikke og kjenner han heller ikke. Men dere kjenner ham, etter som han er hos dere nå og kommer til å være i dere. 18 Nei, jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn, men jeg vil komme til dere. 19 Om kort tid kan ingen her i verden se meg lenger, men dere skal se meg, for jeg skal bli levende igjen. Gjennom det skal dere også få liv. 20 Når jeg har stått opp fra de døde, skal dere forstå at jeg er i min Far i himmelen, og at dere er i meg, og jeg i dere. 21 Den som har hørt mine befalinger og er lydige mot det jeg sier, han elsker meg, og den som elsker meg, vil bli elsket av min Far i himmelen, og jeg vil elske han og vise meg for ham.”

22 Judas, ikke Judas Iskariot, men den andre disippelen med samme navn, sa da til ham: ”Herre, hvorfor vil du bare vise deg for oss og ikke for alle?”

23 Jesus svarte: ”Dersom noen elsker meg, da lever han i tråd med undervisningen min, og da vil min Far i himmelen elske ham, og min Far i himmelen og jeg vil komme til ham og bli hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, lever ikke i tråd med undervisningen min. Husk på at budskapet dere har fått høre fra meg, er ikke mine egne tanker, men det kommer fra min Far i himmelen som har sendt meg. 25 Jeg sier dere dette mens jeg fortsatt er hos dere. 26 Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt som jeg har lært dere.

27 Jeg etterlater meg en gave, og det er fred. Dere skal få av min fred, den freden som ingen her i verden kan gi dere. Derfor skal dere ikke være urolige og redde. 28 Husk på at jeg sa til dere: ’Jeg går bort, men jeg skal komme tilbake til dere.’ Dersom dere virkelig elsker meg, vær da glade over at jeg kan gå til min Far i himmelen, for min Far i himmelen er større enn jeg. 29 Dette har jeg fortalt til dere før det skjer, slik at dere kan tro på meg når det om ikke lenge vil skje.

30 Jeg kan ikke snakke med dere så mye lenger, for Satan, høvdingen i denne verden, nærmer seg. Han har ingen makt over meg, 31 men jeg skal gjøre det som min Far i himmelen har bestemt skal skje med meg. Det skjer for at menneskene skal forstå at jeg elsker min Far i himmelen. Kom, nå går vi fra dette stedet.”

Notas al pie

  1. 14:13 På gresk: hva dere enn ber om i navnet mitt.