Nkwa Asem

Tesalonikafo II 2

Nneɛma a edi Kristo ba anim

1Ɛfa yɛn Awurade Yesu Kristo ba a ɔrebɛba ne boa a wɔbɛboaboa yɛn ano akɔka ne ho no, mesrɛ mo, anuanom, mommma mo adwene mu nnyɛ mo nnaa sɛ da a Awurade reba no adu. Ebia na obi rehyɛ saa nkɔm no anaa obi foforo nso gyina so reka asɛm. Anaasɛ nso wɔka se yɛn nhoma a yɛkyerɛw no bi mu na saa asɛm no wɔ. Mommma obiara nnaadaa mo saa kwan yi so. Saa Da no remma da gye sɛ Adɔnyɛ a etwa to no aba ama ɔbɔnefo no a ɔbɛka daa ɔsɛe mu no ada ne ho adi. Biribiara a nnipa som na wobu no kronkron no obetia mu. Ɔbɛkorɔn ne ho wɔ ne nyinaa so na wakɔtena Onyankopɔn asɔredan mu na waka se ɔno ne Onyankopɔn.

Monkae sɛ bere a me ne mo wɔ hɔ no, na metaa ka eyinom nyinaa kyerɛ mo. Nanso biribi na atwe no asɛn na sɛ bere no du a, ne ho asɛm bɛba.

Ɔbɔnefo no di ne dwuma dedaw na nea ɛbɛba no remma da gye sɛ wayi nea okita mu no afi hɔ. Ɛno ansa na ɔbɔnefo no bɛba, na Awurade Yesu nam n’anom home so betu no agu na ɔde ne ba a ɔbɛba no mu anuonyam asɛe no. Ɔbɔnefo no nam ɔbonsam tumi so na ɛbɛba na wabɛyɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne 10 na ɔnam bɔne so adaadaa wɔn a wɔbɛyera no. Wɔbɛyera, efisɛ, wɔannye nokware no antom, annɔ nokware no na wɔnam so anya nkwa. 11 Eyi nti, Onyankopɔn soma mfomso tumi ma ɛkɔhyɛ wɔn mu na ɛnam so ama wɔagye nsɛm a ɛnyɛ nokware adi. 12 Awiei no ara ne sɛ, wɔn a wonnye nokware no nni na wɔn ani gye bɔne ho no, wobebu wɔn atɛn.

13 Anuanom, ɛsɛ sɛ bere biara yɛda Onyankopɔn ase ma mo a Awurade dɔ mo no. Efisɛ, ɛnam Honhom no tumi so na Onyankopɔn yii mo sɛ nnipa a mudi kan a wobegye mo nkwa na wɔayɛ mo Onyankopɔn nkurɔfo kronkron wɔ mo gyidi a mowɔ wɔ nokware mu no mu. 14 Onyankopɔn nam Asɛmpa no so frɛɛ mo sɛnea mo ne Awurade Yesu Kristo bɛtena n’anuonyam no mu.

15 Enti, anuanom, munnyina pintinn na monka mo ho mmata nokware a yɛkyerɛɛ mo wɔ asɛnka ne yɛn nhoma no mu no.

16 Yɛn Awurade Yesu Kristo no ankasa ne yɛn Agya Onyankopɔn a ɔdɔ yɛn na ɔnam n’adom mu ahyɛ yɛn daa nkuran ne anidaso pa no, 17 nkyekye mo werɛ, na ɔnhyɛ mo den asɛm ne adwuma pa nyinaa mu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

帖撒羅尼迦後書 2

主再來的先兆

1弟兄姊妹,關於主耶穌基督再來和我們到祂那裡相聚的事情, 我們現在奉勸你們:無論是什麼靈,或是傳聞,或是冒充我們寫的信,說主的日子已經到了,你們都不要輕易動搖,也不要驚慌。 不管別人用什麼詭計,你們都不要上當。因為那日子來臨之前,必有離經叛道的事發生,而那不法之徒,就是那註定滅亡的人也要出現。 他會抵擋主,高抬自己超過一切所謂的神明和人們崇拜的對象,甚至坐在上帝的殿中以上帝自居!

我還在你們那裡的時候,曾告訴過你們這些事,你們忘記了嗎? 現在,你們知道是什麼攔阻他,使他等到特定的時間才出現。 其實那不法之徒的陰謀已經在醞釀中,然而現在有一位在攔阻他。等到攔阻他的那位一離開, 他就會出現,但主耶穌會用自己口中的氣毀滅他,用從天降臨的榮光廢掉他。

他來要按照撒旦的伎倆行各樣虛假的異能、神蹟和奇事, 10 用盡各樣詭計欺騙那些將要滅亡的人,因為他們不喜歡接受那能拯救他們的真理。 11 上帝就讓他們是非不辨,去相信那些虛假的謊言, 12 使一切不相信真理、反喜愛不義的人都被定罪。

要堅定不移

13 主所愛的弟兄姊妹,我們應該時常為你們感謝上帝,因為上帝一開始就揀選了你們,為了使你們藉著聖靈得以聖潔,並且相信真理,從而得救。 14 上帝藉著我們所傳的福音呼召了你們,使你們可以得到我們主耶穌基督的榮耀。 15 所以,各位弟兄姊妹,務要堅定不移,無論是我們信上的教導還是口頭的教導,你們都要堅守。

16 願主耶穌基督和愛我們、開恩將永遠的安慰和美好的盼望賜給我們的父上帝, 17 安慰你們的心,使你們在一切善行善言上剛強。