Nkwa Asem

Tesalonikafo I 5

Munsiesie mo ho mma Awurade ba

1Anuanom, ɛho nhia sɛ mɛkyerɛw akyerɛ mo nna ne bere a saa nsɛm yi besisi. Efisɛ, mo ankasa munim yiye sɛ da a Awurade bɛba no bɛyɛ sɛ ɔkorɔmfo a ɔreba anadwo. Bere a nnipa bɛka se, “Biribiara yɛ asomdwoe” no, saa bere no na adesɛe bɛba wɔn so. Na wɔrenguan. Ɛbɛyɛ te sɛ yaw a ɛba ɔpemfo a ɔrewo so no.

Nanso mo anuanom yi de, monte sum mu nti ɛnsɛ sɛ saa da no fi mo mu sɛ ɔkorɔmfo. Mo nyinaa moyɛ hann ne adekyee mma. Yɛnyɛ anadwo ne sum mma. Ɛno nti, ɛnsɛ sɛ yɛdeda sɛ afoforo no. Ɛsɛ sɛ yɛwɛn na yɛbrɛ yɛn ho ase. Anadwo na nnipa da. Anadwo na nnipa bow nsa. Nanso yɛyɛ adekyee mma nti ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase. Ɛsɛ sɛ yɛhyɛ gyidi ne ɔdɔ nkatabo ne yɛn nkwagye anidaso sɛ dade kyɛw.

Onyankopɔn anyi yɛn sɛ yemmehu amane wɔ n’abufuw ano na mmom, oyii yɛn sɛ yɛmfa Awurade Yesu Kristo 10 a owu maa yɛn no sɛnea ɛbɛyɛ a, sɛ ɔba na sɛ yɛawu o sɛ yɛte ase o, yɛne no bɛtena ase wɔ nkwa mu. 11 Esiane saa nti, monhyɛ mo ho nkuran na mommoaboa mo ho mo ho sɛnea mugu so reyɛ yi.

Afotu ne nkyia

12 Anuanom, yɛsrɛ mo sɛ, momfa obu ne nidi mma wɔn a Awurade ayi wɔn sɛ wonni mo anim nkyerɛkyerɛ mo no. 13 Esiane adwuma a wɔyɛ no nti, mummu wɔn na monnɔ wɔn yiye. Montena ase asomdwoe mu.

14 Anuanom, yɛhyɛ mo sɛ, monkasa nkyerɛ anihafo, monka wɔn a wɔnyɛ hyew no hyew; mommoa wɔn a wɔyɛ mmerɛw; montɔ mo bo ase mma wɔn nyinaa. 15 Monhwɛ sɛ obi mfa bɔne a obi ayɛ no no ho ka ntua no. Bere biara, momma ɛnyɛ mo botae sɛ mobɛyɛ papa ama mo ho mo ho ne obiara.

16 Momma mo ani nnye da biara 17 na bere biara nso, mommɔ mpae; 18 biribiara mu monna ase. Eyi na Onyankopɔn hwehwɛ afi mo nkyɛn wɔ Kristo Yesu mu.

19 Monnka Honhom Kronkron no nnhyɛ; 20 munnsi adiyisɛm atwetwe. 21 Monsɔ biribiara nhwɛ; momfa nea eye, 22 na munkyi bɔne biara. 23 Na ɔno asomdwoe Nyankopɔn no ara ntew mo ho koraa, na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mu a ɛho remma asɛm biara yɛn Awurade Yesu Kristo ba mu. 24 Ɔnokwafo ne nea ɔfrɛɛ mo no, ɔno nso na ɔbɛyɛ.

25 Anuanom, mommɔ mpae mma yɛn.

26 Momfa mfewano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa.

27 Mehyɛ mo wɔ Awurade tumi mu sɛ monkenkan saa nhoma yi nkyerɛ anuanom no nyinaa.

28 Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo.

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 5

Magpreparar Kamo sa Pagbalik sang Ginoo

1Mga utod, indi na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo parte sa kon san-o matabo ang mga tagna nga ini. Kay nahibaluan na ninyo nga ang pag-abot sang Ginoo mangin pareho sa pag-abot sang makawat sa kagab-ihon tungod nga wala sing may makahibalo kon san-o. Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling, “Malinong ang tanan kag wala sing katalagman.” Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga magaabot sa ila ang kalaglagan, kag wala gid sing may makapalagyo sa ila. Pero kamo mga utod, wala nadulman ang inyo mga hunahuna sa mga butang nga ini. Gani kon mag-abot ang Ginoo indi kamo makibot pareho sang pag-abot sang makawat. Kay kita tanan nasanagan na parte sa kamatuoran. Wala na kita sa kadudulman. Gani indi kita dapat magpareho sa iban nga nagakatulog,[a] kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. Kay ang mga tawo nga nadulman pareho sang tawo nga tulog nga wala nagabantay ukon pareho sang tawo nga hubog nga wala nagapugong sang iya kaugalingon.[b] Pero tungod nga nasanagan na kita, dapat magpugong kita sang aton kaugalingon. Gamiton naton bilang panagang sa dughan ang aton pagtuo sa Dios kag ang aton paghigugma sa iban. Kag gamiton naton bilang helmet ang aton paglaom nga luwason kita sang Dios. Kay wala kita pagpilia sang Dios para silutan kundi agod maluwas sa silot paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 10 Napatay siya para sa aton, agod bisan kita patay na ukon buhi pa sa iya pag-abot, magakabuhi kita upod sa iya. 11 Gani magpadayon kamo sa paglinipayay kag pagpalig-unanay sa isa kag isa, pareho sang inyo ginahimo subong.

Katapusan nga mga Laygay kag mga Pagpangamusta

12 Karon, mga utod, nagapakitluoy kami sa inyo nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Ginpili sila sang Ginoo nga magtuytoy kag magtudlo sa inyo. 13 Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila obra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa.

14 Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo ang mga matamad. Palig-una ninyo ang mga mahinadlukon kag buligan ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magmapinasensyahon kamo sa tanan. 15 Siguruhon gid ninyo nga indi kamo magbalos sing malain sa naghimo sa inyo sing malain, kundi tinguhai permi ang paghimo sang maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo. 16-18 Tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo permi, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan.

19 Indi ninyo pagpunggi ang ginapahimo sang Espiritu Santo; 20 kag indi ninyo pagtamaya ang iya ginapahambal. 21 Pero dapat usisaon ninyo ang tanan kon matuod nga halin sa Dios ukon indi. Tipigi ninyo ang maayo, 22 kag likawi ang tanan nga malain.

23 Kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agod nga wala sing may makita nga sala sa inyo, kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bug-os nga pagkatawo—sa inyo espiritu, kalag, kag lawas—agod sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala sing kasawayan sa inyo. 24 Ang Dios nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya masaligan, gani nahibaluan namon nga himuon gid niya ang amon ginasiling nga ini.

25 Mga utod, pangamuyui man ninyo kami.

26 Bilang mag-ulutod kay Cristo, kamustaha ninyo ang tanan nga utod dira.[c]

27 Nagasugo ako sa inyo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo, nga basahon gid ninyo ini nga sulat sa tanan nga utod dira.

28 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 5:6 nagakatulog: siguro ang buot silingon, nagapatumbaya sa paghimo sang maayo; ukon, wala nagabantay sa pagbalik sang Ginoo.
  2. 5:7 Sa literal, Kay ang nagakatulog, tulog kon gab-i; kag ang nagapahubog, hubog kon gab-i.
  3. 5:26 Sa literal, Kamustaha ninyo ang tanan nga utod nga may balaan nga halok.