Nkwa Asem

Petro II 3

Awurade ba a ɔbɛba bio

1Adɔfonom, eyi ne krataa a ɛtɔ so abien a makyerɛw abrɛ mo. Mekyerɛwee sɛ mede rebɛkae mo, de akanyan mo adwene. Mepɛ sɛ mokae nsɛm a adiyifo kronkron no kae mmere bi a atwam no ne mmara a efi Awurade ne Agyenkwa a wɔde faa mo asomafo so maa mo no.

Nea edi kan no, sɛ mote ase sɛ, nna a edi akyiri no mu no, nnipa bi bɛba a wɔn ara wɔn honam akɔnnɔ na ebedi wɔn so. Wobedi mo ho fɛw aka se, “Ɔhyɛɛ mo bɔ sɛ ɔbɛba. Wanka? Na ɔwɔ he? Yɛn agyanom awuwu dedaw nanso biribiara te sɛ nea ɛte fi adebɔ mfiase!”

Wɔhyɛ da ma wɔn werɛ fi nokware no sɛ efi tete na Onyankopɔn kasae na wɔbɔɔ ɔsoro ne asase. Wɔbɔɔ asase fi nsu mu na wɔde nsu na ɛyɛe na wɔde nsu nso, Nsuyiri nsu na ɛsɛee wiase dedaw no. Na ɔsoro ne asase a ɛwɔ hɔ mprempren yi de, wɔnam Onyankopɔn asɛm no ara so rekora ama ogya asɛe no. Wɔrekora ama ɛda a wobebu nnebɔneyɛfo atɛn na wɔasɛe wɔn no.

Nanso, anuanom, mommma mo werɛ mmfi ade baako sɛ Awurade ani so de, nsonoe nni da koro ne mfe apem ntam. Ne fam de, n’abien nyinaa yɛ pɛ. Awurade ntwentwɛn ne nan ase wɔ ne bɔ a wahyɛ ho sɛnea ebinom dwen no. Mmom, ɔwɔ mo ho boasetɔ efisɛ, ɔmpɛ sɛ wɔbɛsɛe obiara na mmom ɔpɛ sɛ obiara sesa fi ne bɔne ho. 10 Na Awurade da no bɛba sɛ owifo. Ɛda no, ɔsoro bɛbobom na ayera na wim nneɛma bɛhyew na asɛe na asase ne so nneɛma nyinaa nso ayera.

11 Sɛ saa kwan yi so na wɔbɛfa asɛe ade nyinaa a, na dɛn bra na ɛsɛ sɛ mobɔ? Ɛsɛ sɛ mo bra yɛ kronn na mode mo ho ma Onyankopɔn. 12 Monhwɛ saa da no kwan na monyɛ mo nneɛma pɛpɛɛpɛ; saa da a Onyankopɔn bɛto ɔsoro mu gya na wim nneɛma anan na ayera wɔ ogyaframa mu no. 13 Nanso yɛtwɛn nea Onyankopɔn ahyɛ yɛn ho bɔ no, ɔsoro foforo ne asase foforo a ɛhɔ na atreneefo bɛtena.

14 Enti, anuanom, mugu so retwɛn da no yi, mommɔ mmɔden sɛ mobɛyɛ kronn a mfomso biara nni mo ho wɔ Onyankopɔn anim na mo ne no atena wɔ asomdwoe mu.

15 Monkae sɛ Awurade boasetɔ no kyerɛ nkwagye te sɛ nea yɛn nua Paulo nam nyansa a Onyankopɔn de maa no no so kyerɛw mo no. 16 Saa kwan koro no ara so na ɔfa kyerɛw ne nkrataa no na saa nsɛm yi ara so nso na ogyina kyerɛwee. Nsɛm bi a ɛyɛ den wɔ ne nkrataa no mu a wɔn a wonnim na wɔnyɛ den no nkyerɛ ase yiye te sɛ nea wɔkyerɛ Kyerɛwsɛm a aka no ase no a ɛde ɔsɛe brɛ wɔn no.

17 Nanso, anuanom, mo de munim eyi dedaw. Monwɛn na wɔn a wonni mmara so annaadaa mo amfi beae pa. 18 Munyin wɔ yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo adom ne nimdeɛ mu. Ɔno na anuonyam nka no mprempren ne daa. Amen.

En Levende Bok

2 Peters 3

Jesus skal komme igjen

1Dette er mitt andre brev til dere, kjære venner. I to av dem har jeg ønsket å minne dere om å helhjertet holde dere til det sanne budskapet om Jesus. Jeg ønsket å minne dere, både om det som Gud har forutsagt ved sine egne profeter[a], og om den undervisningen fra Herren Jesus, vår Frelser, som dere har hørt fra de utsendingene[b] som kom til dere.

Først av alt må dere vite at i verdens siste tid kommer det til å finnes mennesker som spotter sannheten og følger sine onde begjær. De vil si: ”Var det ikke dere som sa at Jesus lovet å komme igjen? Hvorfor kommer han ikke? Generasjon etter generasjon dør jo, alt er som før, helt fra verden ble til.”

Når de sier slikt, glemmer de at Gud for lenge siden skapte himmelen og jorden ved sitt ord. Han skilte jorden fra vannmassene og det tørre landet kom fram.[c] Senere lot han hele den daværende verden gå under ved å oversvømme den i vann.[d] Den himmel og jord som nå eksisterer, har Gud lovet å brenne opp i ild. Himmelen og jorden skal bli spart til dommens dag når alle som ikke er lydige mot Gud, skal gå evig fortapt.

Ikke glem, kjære venner, at for Gud er en dag som 1 000 år, og 1 000 år som en dag.[e] Det er ikke slik som mange tror, at han er forsinket med å innfri løftet om at Herren Jesus skal komme igjen. Nei, sannheten er at han venter for deres skyld, etter som han vil at alle mennesker skal få tid til å vende om til ham så ingen går evig fortapt. 10 Herren Jesus kommer igjen for å dømme alle. Han kommer like uventet som en tyv, som dukker opp om natten. Ja, på dommens dag skal himmelen forsvinne i fryktelig larm, solen, månen og stjernene skal bli oppløst i ild, jorden og alt som er på den, skal bli brent opp[f].[g]

11 Jorden vi bor på, skal altså bli totalt tilintetgjort. Se derfor til at dere lever helt og fullt for Gud og følger hans vilje, 12 mens dere venter på dagen Gud skal dømme verden. Gjør alt for at den snart skal komme. På den dagen skal Gud ikke bare la himmelen bli oppløst i ild og solen, månen og stjernene smelte av hete. 13 Da skal han også innfri løftet sitt, om at vi skal få en ny himmel og en ny jord, der Guds vilje skal bestemme for evig.[h]

Avsluttende advarsler

14 Når dere nå venter på at Herren Jesus skal komme igjen, kjære venner, må dere gjøre alt for å leve i fred med Gud for at dere en dag kan stå for ham uten synd og skyld.

15-16 At vår Herre ikke kommer igjen nå straks, skal dere se på som noe positivt, etter som det betyr at flere kan bli frelst. Det har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere om, med den visdom han har fått fra Gud. Ja, hver gang han skriver noe i sine brev om at Herren Jesus skal komme tilbake, da nevner han akkurat dette. Noe av det Paulus underviser, er vanskelig å forstå, og det finnes uerfarne mennesker med en usikker tro, som forvrenger det han skriver. Akkurat på samme måten forvrenger de også andre ting som står i Skriften[i]. På grunn av dette vil de gå evig fortapt.

17 Nå har jeg på forhånd advart dere, kjære venner, for at dere kan være på vakt når disse onde personene kommer med sin falske undervisning. La dere ikke bli bedratt og miste troen på Jesus. 18 Hold i stedet fast ved den kjærlighet og tilgivelse dere har fått oppleve. Pass på at dere for hver dag mer og mer lærer vår Herre Jesus Kristus å kjenne, han som har frelst oss. Hans er æren, både nå og i evighet. Ja, det er sant![j]

Notas al pie

  1. 3:2 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  2. 3:2 Blir også kalt apostler.
  3. 3:5 Første Mosebok 1:2,6,9.
  4. 3:6 Første Mosebok 7:17-21.
  5. 3:8 Salmenes bok 90:4.
  6. 3:10 Andre håndskrifter har: …skal bli dømt av Gud. Eller: …skal forsvinne.
  7. 3:10 Se Salmenes bok 102:26-27 og Jesaja 51:5.
  8. 3:13 Se Jesaja 65:17 og 66:22.
  9. 3:15-16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente. Men nå hadde de troende også begynt bruke deler av Det nye testamente.
  10. 3:18 På gresk: Amen!