Nkwa Asem

Petro II 1

1Saa krataa yi fi Simon Petro a ɔyɛ Yesu Kristo somfo ne ne somafo nkyɛn. Ɔde kɔma wɔn a esiane yɛn Nyankopɔn ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo trenee nti, wɔama wɔn gyidi a ɛsom bo te sɛ yɛn de no ara pɛ no.

Adom na asomdwoe a ɛdɔɔso a efi Onyankopɔn ne Yesu a ɔyɛ yɛn Awurade no mmra mo so.

Frɛ a Onyankopɔn frɛ

Sɛnea munim no yiye no, ɔnam ne tumi so bɛma mo biribiara a ɛho hia ma asetena pa no. Na ɔma yɛn n’anuonyam ne nnepa a ɔwɔ no mpo bi. Ɔnam saa tumi no ara so ama yɛn akyɛde a ɛsom bo sɛnea ɔhyɛɛ yɛn ho bɔ no. Na ɛnam so ama mo aguan afi anibere bɔne a ɛwɔ wiase no ho na mo ne no atena ne su no mu.

Esiane saa nti, mommɔ mmɔden mfa nneyɛe a ɛho tew nka mo gyidi ho; na momfa nimdeɛ nka nneyɛe a ɛho tew ho; na momfa ahohyɛso nka mo nimdeɛ ho; na momfa boasetɔ nka mo ahohyɛso ho; na momfa nyamesom pa nka mo boasetɔ ho; na momfa onuadɔ nka nyamesom pa ho; na momfa ɔdɔ mapa nka onuadɔ ho. Eyinom ne su pa a ɛho hia mo. Na sɛ munya ma ɛdɔɔso a, ɛbɛma mo ayɛ nnam wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu. Na obiara a onni bi no yɛ onifuraefo a ontumi nhu ade a ne werɛ afi sɛ wɔahohoro ne bɔne dedaw no.

10 Enti me nuanom adɔfo, monyere mo ho wɔ dwuma no di mu, na enni mo ho adanse ampa ara sɛ Onyankopɔn afrɛ mo, ayi mo atena hɔ afebɔɔ. Sɛ moyɛ saa a, morenhintiw na morempa abaw nso. 11 Sɛ mofa saa kwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo ahenni a ɛto ntwa da no mu.

12 Ne saa nti, daa mekaekae mo saa asɛm yi a munim na atim nokware a moagye adi no mu no.

13 Misusuw sɛ, eye sɛ mmere dodow a mete ase yi, mɛbɔ mo nkae wɔ saa asɛm yi ho. 14 Minim sɛ ɛrenkyɛ biara megyaw saa ɔhonam yi hɔ sɛnea yɛn Awurade Yesu Kristo daa no adi kyerɛɛ me no. 15 Mɛbɔ mmɔden sɛ mɛfa ɔkwan bi so ama mo akae saa nsɛm yi bere biara me wu akyi.

16 Ɛnyɛ anansesɛm na yɛte bɛka kyerɛɛ mo fa yɛn Awurade Yesu Kristo tumi ne ba a ɔrebɛba no ho na mmom, yɛahu na yedi ne kɛseyɛ no ho adanse. 17 Yɛwɔ hɔ bi na Agya Onyankopɔn hyɛɛ no anuonyam bere a ɛnne bi fi Anuonyam kɛse mu kae se, “Oyi ne me dɔ Ba a ɔsɔ m’ani!” no. 18 Yɛn ankasa tee nne no sɛ efi soro reba bere a na yɛne no wɔ Bepɔw Kronkron no so no.

19 Ɛno nti, ɛma yenya nkɔm a odiyifo no hyɛe no mu gyidi yiye. Ɛsɛ sɛ mutie no yiye efisɛ, ɛte sɛ kanea a ɛhyerɛn wɔ sum mu kosi da a ade bɛkye ama anɔpa nsoromma ahyerɛn wɔ mo koma mu no. 20 Eyinom nyinaa akyi no, monkae saa asɛm yi: Obiara nni hɔ a ɔnam n’ankasa so betumi akyerɛ Kyerɛwsɛm mu nkɔnhyɛ ase. 21 Na nkɔmhyɛ biara nso nni hɔ a efi onipa mu na mmom Honhom Kronkron no na ɛkyerɛɛ nnipa kwan bere a wɔreka asɛm a efi Onyankopɔn nkyɛn no.

Korean Living Bible

베드로후서 1

1예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스 도의 의를 통해 우리와 같이 소중한 믿음을 받은 여러분에게

하나님과 예수 그리스도를 아는 지식으로 은혜와 평안이 더욱 넘치기를 기도합니다.

하나님을 더 잘 알자

그리스도께서는 신적인 능력으로 생명과 경건에 관한 모든 것을 우리에게 주셨습니다. 이것은 자신의 영광과 선으로써 우리를 부르신 분을 우리가 알게 될 때 얻어지는 것입니다.

이것으로 그리스도는 아주 소중하고 중대한 약속을 우리에게 주셨으며 이 약속을 통해 여러분이 세상의 파괴적인 정욕을 피하여 신의 성품에 참여하도록 하셨습니다.

그러므로 여러분은 최선을 다하여 여러분의 믿음에 선을, 선에 지식을,

지식에 절제를, 절제에 인내를, 인내에

경건을, 경건에 형제 우애를, 형제 우애에 사랑을 더하십시오.

이런 것들을 넉넉히 갖춘다면 여러분은 우리 주 예수 그리스도를 아는 지식이 더욱 풍부해질 것입니다.

그러나 이런 것을 갖추지 못한 사람은 앞 못 보는 소경이며 자기의 옛 죄가 깨끗해진 것을 잊어버린 사람입니다.

10 그러므로 형제 여러분, 더욱 힘써 하나님이 여러분을 불러 주시고 선택해 주셨다는 데 대한 확실한 경험을 갖도록 하십시오. 그러면 여러분이 넘어지지 않고

11 우리 주 예수 그리스도의 영원한 나라에 넉넉히 들어가게 될 것입니다.

12 여러분이 이런 일을 잘 알고 또 여러분이 받은 진리에 굳게 서 있겠지만 나는 언제나 여러분에게 이 일을 일깨워 주려고 합니다.

13 나는 이 육체의 천막 속에 사는 동안 여러분에게 이런 것을 일깨워 주는 것이 옳다고 생각합니다.

14 그것은 우리 주 예수 그리스도께서 나에게 분명히 보여 주신 대로 내가 이 육체의 천막을 벗어 버릴 날이 가까웠다는 것을 알고 있기 때문입니다.

15 그래서 내가 이 세상을 떠난 뒤에라도 여러분이 언제든지 이 일을 잊지 않도록 열심히 일깨워 주려는 것입니다.

16 우리 주 예수 그리스도의 능력과 다시 오심을 여러분에게 말할 때 우리는 꾸며낸 이야기를 전한 것이 아닙니다. 우리는 그분의 위엄 있는 모습을 똑똑히 보았습니다.

17 장엄한 영광 가운데서 “이 사람은 내가 사랑하고 기뻐하는 내 아들이다” 라는 음성이 들릴 때 예수님은 하나님 아버지께 영광과 존귀를 받으셨습니다.

18 우리도 거룩한 산에서 그분과 함께 있을 때 하늘에서 들려온 그 소리를 들었습니다.

19 그리고 우리에게는 보다 확실한 예언의 말씀이 있습니다. 날이 새어 샛별이 여러분의 마음에 떠오를 때까지 여러분은 어두움을 밝혀 주는 등불과 같은 그 말씀에 귀를 기울이는 것이 좋습니다.

20 그러나 먼저 알아야 할 것은 성경의 예언을 자기 멋대로 해석해서는 안 된다는 점입니다.

21 예언은 결코 사람의 뜻에서 나온 것이 아니라 성령님의 감동을 받은 사람들이 하나님에게 받아 말한 것이기 때문입니다.