Nkwa Asem

Nnwom 98

Onyankopɔn, wiase Hene

1Monto dwom foforo mma Awurade. Wayɛ anwonwade bebree! Ɔnam ne tumi ne n’ahoɔden kronkron so adi nkonim. Awurade bɔɔ ne nkonimdi ho nkae; ɔdaa tumi a ɔnam so gye nkwa no adi kyerɛɛ aman. Odii bɔ a ɔhyɛɛ Israelfo no so wɔ ne nokware ne ɔdɔ a ɔdɔɔ wɔn daa no mu. Nnipa a wɔwɔ baabiara ahu yɛn Nyankopɔn nkonimdi. To dwom a ɛma ahosɛpɛw ma Awurade, mo asase nyinaa, momfa nnwom ne ahosɛpɛw nteɛteɛm nkamfo no.

Monto ayeyi nnwom mma Awurade! Mommɔ nnwom wɔ nsanku so! Mommɔ ntorobɛnto ne mmɛn na monteɛm ahosɛpɛw so mma Awurade, yɛn hene. Ɛpo ne abɔde a ɛwɔ mu nyinaa monworo so; asase ne biribiara a ɛwɔ so, monto nnwom.

Nsu, mommɔ mo nsam; mmepɔw, mommom nto dwom ahosɛpɛw so wɔ Awurade anim, efisɛ, ɔrebedi asase so. Obedi wiasefo so nokwarem.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!