Nkwa Asem

Nnwom 85

Ɔman yiyedi mpaebɔ

1Awurade, woahu wo asase mmɔbɔ; woama Israel adi yiye bio. Wode wo nkurɔfo bɔne nyinaa akyɛ wɔn. Wugyaee w’abufuw a wode kɔɔ wɔn so no.

Fa yɛn san bra, O Onyankopɔn, yɛn agyenkwa na gyae sɔ a w’ani nsɔ yɛn no! Wo bo befuw yɛn akosi daa nyinaa? W’abufuw to rentwa da? Hyɛ yɛn den bio, na yɛn, wo nkurɔfo, bɛkamfo wo. Dɔ yɛn daa, O Awurade, na gye yɛn nkwa, boa yɛn.

Meretie nea Awurade Nyankopɔn reka. Ɔhyɛɛ yɛn a yɛyɛ ɔno ara ne nkurɔfo no bɔ se, sɛ yɛannan amfa akwammɔne so a, akyinnye biara nni ho sɛ wasiesie ne ho sɛ wɔn a wodi no ni no, obegye wɔn nkwa, na ne nkwagye no bɛtena yɛn asase no so.

10 Ɔdɔ ne nokware behyia, na trenee ne asomdwoee ayɛ atuu. 11 Onipa nokware befi asase so akɔ soro, na Onyankopɔn trenee fi soro aba asase so. 12 Awurade bɛma yɛanya nkɔso, na yɛn asase anya nnɔbae bebree. 13 Atreneefo bedi Awurade anim asiesie ne kwan ama no.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.