Nkwa Asem

Nnwom 85

Ɔman yiyedi mpaebɔ

1Awurade, woahu wo asase mmɔbɔ; woama Israel adi yiye bio. Wode wo nkurɔfo bɔne nyinaa akyɛ wɔn. Wugyaee w’abufuw a wode kɔɔ wɔn so no.

Fa yɛn san bra, O Onyankopɔn, yɛn agyenkwa na gyae sɔ a w’ani nsɔ yɛn no! Wo bo befuw yɛn akosi daa nyinaa? W’abufuw to rentwa da? Hyɛ yɛn den bio, na yɛn, wo nkurɔfo, bɛkamfo wo. Dɔ yɛn daa, O Awurade, na gye yɛn nkwa, boa yɛn.

Meretie nea Awurade Nyankopɔn reka. Ɔhyɛɛ yɛn a yɛyɛ ɔno ara ne nkurɔfo no bɔ se, sɛ yɛannan amfa akwammɔne so a, akyinnye biara nni ho sɛ wasiesie ne ho sɛ wɔn a wodi no ni no, obegye wɔn nkwa, na ne nkwagye no bɛtena yɛn asase no so.

10 Ɔdɔ ne nokware behyia, na trenee ne asomdwoee ayɛ atuu. 11 Onipa nokware befi asase so akɔ soro, na Onyankopɔn trenee fi soro aba asase so. 12 Awurade bɛma yɛanya nkɔso, na yɛn asase anya nnɔbae bebree. 13 Atreneefo bedi Awurade anim asiesie ne kwan ama no.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 85

为国家求福

可拉后裔的诗,交给乐长。

1耶和华啊,你赐福了你的土地,
使雅各的子孙重返家园。
你赦免了你子民的罪过,
遮盖了他们所有的过犯。(细拉)
你收回自己的怒气,
不发烈怒。
拯救我们的上帝啊,
求你复兴我们,
止息你对我们的怒气。
你要向我们永远发怒吗?
你的怒气要延续到万代吗?
你不再复兴我们,
使你的子民靠你欢喜吗?
耶和华啊,求你向我们施慈爱,拯救我们。
我要听耶和华上帝所说的话,
因为祂应许赐平安给祂忠心的子民。
但我们不可再犯罪。
祂拯救敬畏祂的人,
好让祂的荣耀常驻在我们的地上。
10 慈爱和忠信同行,
公义与平安相亲。
11 忠信从地而生,
公义从天而现。
12 耶和华赐下祝福,
我们的土地就出产丰富。
13 公义要行在祂面前,为祂开路。