Nkwa Asem

Nnwom 83

Mpae a Israel bɔ pɛ sɛ wodi wɔn atamfo so

1O Onyankopɔn, ntena hɔ komm; nyɛ komm! Nyɛ komm! Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔtan wo no reyɛ dɔm. Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔmpɛ w’asɛm nso ayɛ dɔm.

Wɔrepam esum ase atia wo nkurɔfo; wɔrepam atia wɔn a wobɔ wɔn ho ban. Wɔka se, “Bra na yɛnsɛe wɔn man sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn werɛ befi Israel kora kora.” Wɔpenee wɔn apam no so kaa wɔn ho bɔɔ mu tiaa wo. Edomfo, Ismaelfo, Moabfo, Hagarfo, Gebalfo ne Amonfo ne Amalekfo ne Filistifo ne Tirofo ne Asiriafo akɔka wɔn ho ama Amonfo ne Moabfo a wɔyɛ Lot asefo no dɔm no ayɛ den.

Yɛ wɔn sɛnea woyɛɛ Midianfo ne Siserafo ne Yabinfo wɔ Kison subon mu hɔ no. 10 Wudii wɔn so wɔ Endor maa wɔn amu porɔwee wɔ fam. 11 Yɛ wɔn a wodi wɔn anim no sɛnea woyɛɛ Oreb ne Seeb no; di wɔn ahene so sɛnea woyɛɛ Sebah ne Salmuna 12 a wɔkae se, “Yɛbɛfa asase a ɛyɛ Onyankopɔn de no” no.

13 Bɔ wɔn hwete sɛ mfutuma, O Onyankopɔn; sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu. 14 Sɛnea ogya hyew kwae, sɛnea ogyaframa ma nkoko hyew no, 15 saa ara na fa ahum taa wɔn na fa wo mframa a ano yɛ den no yi wɔn hu. 16 Ma animguase nka wɔn, O Awurade, na ma wonhu wo tumi. 17 Ma wonni wɔn so nkonim na wɔmmɔ hu daa daa; ma wonwu wɔ animguase pɔtɔɔ mu. 18 Ma wonhu sɛ, wo nko ara ne Awurade Otumfoɔ wɔ asase so nyinaa.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos