Nkwa Asem

Nnwom 81

Dapɔnna Dwom

1To ahosɛpɛw dwom ma Awurade, yɛn hwɛfo. To ayeyi dwom ma Yakob Nyankopɔn.

Mumfi nnwonto no ase na mommɔ mpintin. Mommɔ nnwom a ɔyɛ dɛ wɔ sanku ne bɛnta so. Monhyɛn torobɛnto mma afahyɛ no bere a ɔsram apue foforo na wanyin no. Eyi yɛ Israel mmara; ɛyɛ mmara a efi Yakob Nyankopɔn nkyɛn. Bere a okotuaa Misraim asase no na ɔhyɛɛ mmara no maa Israelfo. Metee nne bi a minnim na ɛka se, “Miyii nnosoa no fii mo akyi. Mema mosoɛɛ mo ntayaa no. Bere a mowɔ ɔhaw mu no, mofrɛɛ me, na migyee mo nkwa. Mifii me hintabea a ɛwɔ ahum mu no gyee mo so. Mesɔɔ mo hwɛe wɔ Meriba nsu ho. Me nkurɔfo, muntie me kɔkɔbɔ yi. Mepɛ sɛ Israel tie me. Ɛnsɛ sɛ mosom anyame foforo. 10 Mene mo Awurade, mo Nyankopɔn a oyii mo fii Misraim asase so no. Mummue mo anom na mɛhyɛ mu ma. 11 Nanso me nkurɔfo rentie me. Israel rentie me. 12 Enti ma wɔmfa wɔn kɔnsenee akwan no so na wɔnyɛ nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ biara.

13 “Mepɛ sɛ me nkurɔfo tie me. Mepɛ sɛ wodi m’asɛm so. 14 Anka medi wɔn atamfo nyinaa so ntɛm. 15 Wɔn a wɔtan me no de suro bɛkotow me osuro so; wɔn asotwe bɛtena hɔ daa daa. 16 Nanso mɛma mo esiam a ɛyɛ fɛ adi na mama mo ɛwo a ano yɛ mmerɛw aka ho.

Korean Living Bible

시편 81

이스라엘의 회개를 촉구함

(아삽의 시. 성가대 지휘자를 따라 ‘깃딧’ 이란 곡조에 맞춰 부른 노래)

1우리 힘이 되시는 하나님께
기쁨으로 노래하고
야곱의 하나님께
소리 높여 찬양하라!
북을 치고 수금과 비파로
아름답게 연주하며 노래하라.
초하루와 보름과 명절에
나팔을 불어라.
이것은 이스라엘의 법이요
야곱의 하나님이 명령하신 것이다.
그가 이집트를 치실 때
이스라엘 백성에게
이 법을 주셨으니
거기서 나는
이해할 수 없는 말을 들었다.
“내가 네 어깨의 짐을 벗기고
고된 네 일손을 놓게 하였다.
네가 고난 가운데서 부르짖기에
내가 너를 구출하였고
[a]뇌성이 울리는 가운데서
너에게 응답하였으며
므리바 물에서 너를 시험하였다.
“내 백성아, 들어라.
이스라엘아,
내 말에 귀를 기울여라.
내가 너희에게 경고하겠다.
너희는
다른 신을 섬기지 말고
너희 가운데 우상을 두지 말아라.
10 나는 너희를
이집트에서 인도해 낸
너희 하나님 여호와이다.
너희 입을 크게 벌려라.
내가 채워 주겠다.

11 “그러나 내 백성은
내 말을 듣지 않았고
이스라엘이 나에게
순종하지 않았다.
12 그러므로 내가
그들의 고집대로 내버려 두어
그들이 자기 마음대로
하게 하였다.
13 만일 내 백성이
내 말에 귀를 기울이고
이스라엘이 나에게
순종한다면
14 내가 속히
그들의 원수들을 물리치고
내 손을 들어
그들의 대적을 칠 것이다.
15 나를 미워하는 자들이
내 앞에서 굽실거려도
그들의 형벌은
영원히 계속될 것이다.
16 그러나 내가 너희에게는
좋은 음식을 먹이고
[b]산꿀로 너희를 만족하게 하리라.”

Notas al pie

  1. 81:7 또는 ‘뇌성의 은은한 곳에서’
  2. 81:16 또는 ‘반석에서 나오는 꿀로’