Nkwa Asem

Nnwom 64

Ogye ho mpaebɔ

1Mewɔ ɔhaw mu, Onyankopɔn, na tie me mpaebɔ! Misuro m’atamfo; gye me nkwa. Bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo ne nnebɔneyɛfo dɔm nsam. Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ nkrante na wɔpɛ atirimɔden nsɛm te sɛ agyan. Wɔnkyɛ atorosɛm a wɔn ani nwu ne ka ho. Wɔka nnipa pa ho nsɛm a enye de sopa wɔn. Wɔhyɛ wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nneyɛe ho. Wodwen baabi a wobesum wɔn firi ho na wɔka se, “Obiara renhu wɔn.” Wɔhyehyɛ amumɔyɛ ho ka se, “Bɔne nhyehyɛe a yɛayɛ yi ho nni asɛm.” Onipa koma ne n’adwene yɛ anwonwade.

Nanso Onyankopɔn tow n’agyan kyerɛ wɔn so, na prɛkopɛ, wopirapira. Saa nsɛm no nti, ɔbɛsɛe wɔn. Wɔn a wohu wɔn nyinaa bɛwosow wɔn ti. Wɔn nyinaa besuro. Wobedwen nea Onyankopɔn ayɛ ho na wɔaka dwuma a odi. 10 Atreneefo nyinaa ho bɛsɛpɛw wɔn wɔ nea Awurade ayɛ ho. Wobenya nkwagye wɔ ne mu na nnipa pa nyinaa bɛkamfo no.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 64

Psalm 64

Bön om beskydd när det onda hotar

1För körledaren. En psalm av David.

2Hör mig, Gud, när jag klagar!

Bevara mitt liv när fienden hotar.

3Göm mig för de ondas hop,

för skocken av dem som gör orätt.

4De vässar sina tungor som svärd.

De avlossar sina grymma ord som pilar,

5för att från sina bakhåll skjuta på den oskyldige.

Plötsligt och utan fruktan skjuter de.

6De eggar varandra i sin onda plan.

De talar om att i hemlighet sätta ut fällor.

”Ingen kommer att se dem,” säger de.

7De tänker ut onda planer

och säger: ”Vi har planerat det perfekt!”

Outgrundligt är människans innersta.

8Men Gud själv skjuter dem med pil,

plötsligt slås de ner.

9Deras egen tunga bringar dem på fall,

och alla som ser dem skakar på huvudet.

10Alla människor blir rädda,

de förkunnar Guds verk

och inser vad han har gjort.

11Den rättfärdige gläder sig i Herren

och tar sin tillflykt till honom.

Alla rättsinniga prisar honom.