Nkwa Asem

Nnwom 64

Ogye ho mpaebɔ

1Mewɔ ɔhaw mu, Onyankopɔn, na tie me mpaebɔ! Misuro m’atamfo; gye me nkwa. Bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo ne nnebɔneyɛfo dɔm nsam. Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ nkrante na wɔpɛ atirimɔden nsɛm te sɛ agyan. Wɔnkyɛ atorosɛm a wɔn ani nwu ne ka ho. Wɔka nnipa pa ho nsɛm a enye de sopa wɔn. Wɔhyɛ wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nneyɛe ho. Wodwen baabi a wobesum wɔn firi ho na wɔka se, “Obiara renhu wɔn.” Wɔhyehyɛ amumɔyɛ ho ka se, “Bɔne nhyehyɛe a yɛayɛ yi ho nni asɛm.” Onipa koma ne n’adwene yɛ anwonwade.

Nanso Onyankopɔn tow n’agyan kyerɛ wɔn so, na prɛkopɛ, wopirapira. Saa nsɛm no nti, ɔbɛsɛe wɔn. Wɔn a wohu wɔn nyinaa bɛwosow wɔn ti. Wɔn nyinaa besuro. Wobedwen nea Onyankopɔn ayɛ ho na wɔaka dwuma a odi. 10 Atreneefo nyinaa ho bɛsɛpɛw wɔn wɔ nea Awurade ayɛ ho. Wobenya nkwagye wɔ ne mu na nnipa pa nyinaa bɛkamfo no.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 64

祈求上帝的保護

大衛作的詩,交給樂長。

1上帝啊,求你傾聽我的苦訴,
求你保護我的性命不受仇敵的威脅。
求你保護我免遭惡人的謀害,
使我脫離不法之徒。
他們舌頭鋒利如刀,
言語惡毒如箭穿心。
他們埋伏起來,
暗箭傷害純全無過的人。
他們突然襲擊,毫無顧忌。
他們狼狽為奸,
商量暗設網羅,
以為誰也看不見。
他們圖謀不義之事,
認為策劃得無懈可擊。
人心真是狡猾。
但上帝必用箭射他們,
將他們突然射倒在地。
他們必自作自受,
被自己的舌頭所害。
看見的人都嘲笑他們。
這樣,人人必敬畏上帝,
傳揚祂奇妙的作為,
思想祂所做的事。
10 義人必因耶和華而歡欣,
並且投靠祂,
心地正直的人必讚美祂。