Nkwa Asem

Nnwom 58

Mpae a wɔbɔ ma Onyankopɔn twe amumɔyɛfo aso

1Ampa ara sɛ mo atumfoɔ mubu atɛntrenee? Mubu nnipa nyinaa atɛn pɛpɛɛpɛ? Dabi! Mudwen amumɔyɛ a mubetumi nko ara ho na moayɛ bɔne akɛse wɔ asase no so. Amumɔyɛfo fom daa wɔ wɔn nkwa nna mu. Wodi atoro fi da a wɔde woo wɔn. Bɔre ahyɛ wɔn ma te sɛ awɔ. Wosisiw wɔn aso te sɛ ɔprammini sotifo a ɔnte ɔwɔ ntafowayifo no nne, anaa nkonyaayifo a ɔyɛ den dwom.

Bubu saa agyata a wɔn ho yɛ hu yi se, O Onyankopɔn. Ma wontwa mu nkɔ sɛ sunsuansu; ma wɔnyam wɔn sɛ wura a egu kwan mu. Ma wɔnyɛ sɛ nwaw a amanaman fa wɔn. Ma wɔnyɛ sɛ abanoma a owu awoe na onhu hann. Ansa na wobehu no na wɔatwa wɔn sɛ wura, na Onyankopɔn abufuw mu, obehuw wɔn agu wɔ bere a wɔte ase.

10 Sɛ wɔtwe nnebɔneyɛfo aso a, atreneefo ani begye. Wɔbɛnantew afa amumɔyɛfo no mogya mu. 11 Nnipa bɛka se, “Ampa ara wɔatua atreneefo ka na, nokware, Onyankopɔn a obu wiase atɛn wɔ hɔ.”

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 58

1( 大 卫 的 金 诗 , 交 与 伶 长 。 调 用 休 要 毁 坏 。 ) 世 人 哪 , 你 们 默 然 不 语 , 真 合 公 义 麽 ? 施 行 审 判 , 岂 按 正 直 麽 ?

不 然 ! 你 们 是 心 中 作 恶 ; 你 们 在 地 上 秤 出 你 们 手 所 行 的 强 暴 。

恶 人 一 出 母 胎 就 与 神 疏 远 , 一 离 母 腹 便 走 错 路 , 说 谎 话 。

他 们 的 毒 气 好 像 蛇 的 毒 气 ; 他 们 好 像 塞 耳 的 聋 虺 ,

不 听 行 法 术 的 声 音 , 虽 用 极 灵 的 咒 语 也 是 不 听 。

神 啊 , 求 你 敲 碎 他 们 口 中 的 牙 ; 耶 和 华 啊 , 求 你 敲 掉 少 壮 狮 子 的 大 牙 !

愿 他 们 消 灭 , 如 急 流 的 水 一 般 ; 他 们 瞅 准 射 箭 的 时 候 , 愿 箭 头 彷 佛 砍 断 。

愿 他 们 像 蜗 牛 消 化 过 去 , 又 像 妇 人 坠 落 未 见 天 日 的 胎 。

你 们 用 荆 棘 烧 火 , 锅 还 未 热 , 他 要 用 旋 风 把 青 的 和 烧 着 的 一 齐 刮 去 。

10 义 人 见 仇 敌 遭 报 就 欢 喜 , 要 在 恶 人 的 血 中 洗 脚 。

11 因 此 , 人 必 说 : 义 人 诚 然 有 善 报 ; 在 地 上 果 有 施 行 判 断 的 神 !