Nkwa Asem

Nnwom 47

Ɔhene Tumfo

1Nnipa nyinaa, mommɔ mo nsam ahosɛpɛw so! Monto nnwom dennen nkamfo Onyankopɔn. Ɛsɛ sɛ wosuro Awurade, ɔsorosoroni no. Ɔyɛ ɔhene kɛse a odi wiase nyinaa so. Ɔma yedii nnipa so nkonim. Ɔma yedii aman so. Oyii asase a yɛte so yi maa yɛn. Ɛyɛ agyapade a ne nkurɔfo a ɔdɔ wɔn de hoahoa wɔn ho.

Onyankopɔn aforo n’ahengua. Ahosɛpɛw nteɛteɛm ne torobɛnto nne ba hɔ bere a Awurade rekɔ soro no. To ayeyi dwom ma Onyankopɔn. To ayeyi dwom ma yɛn hene! Onyankopɔn yɛ wiase nyinaa hene. Momfa nnwom nyi n’ayɛ. Onyankopɔn tena n’ahengua kronkron no so. Odi aman so. Aman so difo ne Onyankopɔn nkurɔfo a wɔyɛ Abraham asefo bɔ gua. Ne tumi sen asraafo Nyinaa. Ɔyɛ Otumfoɔ.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Bateţi din palme, toate popoarele!
    Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător;
    El este Mare Împărat peste întreg pământul!
El ne supune popoarele
    şi pune sub picioarele noastre neamurile.
El ne alege moştenirea,
    mândria lui Iacov, pe care l-a iubit.Sela
Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă,
    Domnul s-a înălţat în sunet de corn.
Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
    Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
Dumnezeu este împăratul întregului pământ:
    cântaţi-I un maschil[a]!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
    Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
Nobilii popoarelor se adună
    împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile[b] pământului!
    El este preaînălţat!

Notas al pie

  1. Psalmii 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
  2. Psalmii 47:9 Sau: regii