Nkwa Asem

Nnwom 43

Onipa a wɔatwa no asu mpaebɔ

1O Onyankopɔn, bu me bem na gye me fi nnebɔneyɛfo nsam; gye me fi atorofo ne nnebɔneyɛfo nsam! Wone me hwɛfo. Adɛn nti na woagyaw me? Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mekɔ so hu amane wɔ m’atamfo atirimmɔden mu?

Soma wo hann ne wo nokware na enni m’anim mfa me mmra Sion, wo bepɔw Kronkron no so ne wo fi a wote mu no mu. Afei mɛkɔ w’afɔremuka no anim, O Onyankopɔn; wo mu na m’ahotɔ fi. Mɛbɔ me sanku na mato dwom makamfo wo, O Onyankopɔn, me Nyankopɔn. Adɛn nti na me werɛ ahow saa? Adɛn nti na me ho yeraw me saa? Mede me ho bɛto Onyankopɔn so, na bio mɛkamfo no, m’agyenkwa ne me Nyankopɔn.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 43

流亡異鄉者的禱告

1上帝啊,
求你為我伸張正義,
在不虔敬的人面前為我辯護,
救我脫離詭詐邪惡的人。
你是保護我的上帝,
你為何丟棄我?
為何讓我受仇敵的攻擊,
使我哀傷不已呢?
求你以光明和真理引導我,
領我到你的聖山,到你的居所。
我要到上帝的祭壇前,
到賜我喜樂的上帝面前。
上帝啊,我的上帝,
我要彈琴讚美你。
我的心啊!
你為何沮喪?為何煩躁?
要仰望上帝,
因為我還要讚美祂——我的救主,我的上帝。