Nkwa Asem

Nnwom 40

Ayeyi Dwom

1Mede boasetɔ twɛnee Awurade mmoa. Afei ɔtee me nne ne sufrɛ. Oyii me fii amane amoa a ɛyɛ owu amoa mu. Ɔde me sii ɔbotan so a bɔne bi nka me. Ɔkyerɛɛ me dwom foforo to; dwom a wɔde yi yɛn Nyankopɔn ayɛ. Dodow a wohu eyi no, ɛbɛbɔ wɔn kɔkɔ ma wɔde wɔn ho ato Awurade so. Nhyira nka wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so na wɔmfa wɔn ho nto anyame so anaasɛ wɔmfa wɔn ho mmɔ wɔn a wɔsom anyame ho.

Woayɛ nneɛma bebree ama yɛn, O Awurade, yɛn Nyankopɔn; obi nte sɛ wo! Woayɛ nhyehyɛe a ɛyɛ nwonwa bebree ama yɛn. Merentumi nka ne nyinaa; ɛdɔɔso dodo.

Wonhwehwɛ afɔrebɔ ne ɔhyew afɔre; wompɛ mmoa a wɔhyew wɔn mu wɔ afɔremuka so. Saa ara nso na wompɛ afɔre a wɔbɔ de popa bɔne. Mmom, woama me aso sɛ memfa ntie wo, enti mibuae se, “Me ni; nsɛm a wokae se minni so no wɔ Mmara nhoma no mu. M’ani gye sɛ meyɛ w’apɛde, me Nyankopɔn! Mede wo nkyerɛkyerɛ sie me koma mu.”

Wo nkurɔfo nyinaa bɔ gua a, Awurade, meka asɛmpa no se, wugye yɛn nkwa. Wunim sɛ merennyae ka da. 10 Memfaa nkwagye ho asɛm no nsiei. Daa meka wo nokware ne boa a woboa ho asɛm. Wo nkurɔfo bɔ gua a, menka m’ano ntom wɔ wo nokware ne pɛ a daa wopɛ yɛn asɛm no ho.

11 Awurade, minim sɛ worennyae ahummɔbɔ a wuhu me no da. Wo dɔ ne wo nokware no begye me nkwa daa daa.

Mmoa mpaebɔ

12 Ɔhaw bebree atwa me ho ahyia; ɛdɔɔso a merentumi nkan! Me bɔne adɔɔso, enti afei minhu ade bio. Ɛdɔɔso sen me tinhwi a ɛwɔ me tiri so; enti mapa abaw.

13 Gye me nkwa, Awurade! Boa me mprempren! 14 Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, ma wonni wɔn so na wɔn adwene nyɛ basabasa. Ma wɔn a me haw nti wɔn ani agye no, ntew nsan na wɔn anim ngu ase. 15 Wɔn a wodi me ho fɛw no, ma wɔn koma ntu wɔ wɔn nkogu ho.

16 Ma wɔn a wɔba wo nkyɛn no ani nnye na wonni ahurusi. Ma wɔn a wɔda wo nkwagye no so ase no nka daa se, “Awurade yɛ ɔkɛse!”

17 Mayɛ mmerɛw, na ahia me, O Awurade, nanso wo werɛ mfi me. Wone m’agyenkwa ne me Nyankopɔn; yɛ ntɛm begye me!

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 40

赞美上帝之歌

大卫的诗,交给乐长。

1我曾耐心等候耶和华,
祂倾听了我的呼求。
祂把我从绝望的深渊拉出来,
救我脱离泥泞沼泽,
把我安置在磐石上,
使我步履稳健。
祂赐给我一首新歌,
一首赞美我们上帝的诗歌。
许多人看见便敬畏、信靠耶和华。
信靠耶和华的人有福了!
他们不随从骄傲自大、信靠假神的人。
我的上帝耶和华啊,
你行了许多奇事,
为我们定了许多美好的计划,
谁能与你相比!
你奇妙的作为不可胜数。
祭物和供品非你所悦,
你开通了我的耳朵,
燔祭和赎罪祭非你所要。
于是我说:
“看啊,我来了,
正如经卷上有关我的记载。
我的上帝啊,
我乐意遵行你的旨意,
我铭记你的律法。”
耶和华啊,你知道我在大会中宣扬你的公义,
没有闭口不言。
10 我述说你的信实和拯救之恩,
没有把你的公义隐而不宣,
没有在大会中避而不谈你的慈爱和真理。
11 耶和华啊,
求你不要收回你的怜悯,
愿你的慈爱和真理时刻守护我!
12 我患难重重,罪恶缠身,
看不到出路。
我的罪过比我的头发还多,
我心惊胆战。
13 耶和华啊,求你拯救我!
耶和华啊,求你快来帮助我!
14 愿谋取我性命的人蒙羞受辱!
愿喜欢我被害的人狼狈逃窜!
15 愿那些哈哈嘲笑我的人羞愧难当!
16 愿所有寻求你的人因你而欢喜快乐!
愿渴望蒙你拯救的人时常说:
“耶和华当受尊崇!”
17 我贫穷困苦,
但主眷顾我。
我的上帝啊,
你是我的帮助、我的拯救,
求你不要迟延!