Nkwa Asem

Nnwom 33

Ayeyi Dwom

1Mo a moyɛ atreneefo, nea Awurade ayɛ nti, monteɛm nni ahurusi; mo a mutie no, monkamfo no. Monna Awurade ase wɔ asanku so na momfa asanku a nhama gu so nto nnwom mma no. Monto dwom foforo mma no. Momfa nyansa mmɔ sanku no na monteɛm ahurusi so!

Awurade nsɛm yɛ nokware na ne nnwuma biara nni huammɔ. Awurade dɔ nea ɛyɛ trenee na ɛyɛ pɛ. Ne dɔ hyɛ asase so ma daa. Awurade nam ne tumi so na ɔbɔɔ soro, owia, ɔsram ne nsoromma a efi n’anom asɛm so. Ɔboaa ɛpo nyinaa ano koguu faako. Ɔtoo ɛpo hahanaa no mu wɔ n’akorae. Asase sofo nyinaa, munsuro Awurade! Wiasefo nyinaa, monhyɛ no anuonyam. Ɔkasae na wɔbɔɔ asase; na ne tumi mu na biribiara bae. 10 Awurade maa amanaman nsusuwii kae. Wamma wɔanyɛ wɔn nhyehyɛe. 11 Nanso, ɔno de, ne nhyehyɛe wɔ hɔ daa. Ne botae wɔ hɔ daa nyinaa.

12 Asomdwoe nka kurow a ne Nyankopɔn ne Awurade. Nhyira nka nnipa a wayi wɔn sɛ ne de! 13 Awurade hwɛ adasamma nyinaa fi soro. 14 Ofi baabi a odi hene no hwɛ wɔn a wɔte asase so nyinaa. 15 Onim wɔn komam na onim nea wɔyɛ nyinaa.

16 Ɛnyɛ ɔhene asraafo tumi so na ɔnam di nkonim. Ɛnyɛ ɔsraani ahoɔden so na ɔnam di nkonim. 17 Ɔsa mu apɔnkɔ ho nni mfaso wɔ nkonimdi mu. Wɔn ahoɔden ntumi nnye nkwa.

18 Awurade hwɛ wɔn a wotie no ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ no so daa. 19 Ogye wɔn fi owu mu. Ɔkɔm kɛse mu, ɔhwɛ wɔn. 20 Yɛn ani da Awurade so. Ɔyɛ yɛn guankɔbea ne yɛn boafo. 21 Ne nti, yɛn ani agye. Yegye ne din kronkron no di. 22 Ma wo dɔ a wodɔ yɛn daa no nka yɛn ho, Awurade, wɔ bere a yɛde yɛn ho to wo so yi.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33

Psalmul 33

Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul,
    căci lauda se potriveşte celor integri!
Lăudaţi-L pe Domnul din liră,
    cântaţi-I din harfa cu zece corzi!
Cântaţi-I un cântec nou,
    sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept
    şi toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
    îndurarea Domnului umple pământul.
Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului
    şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.
El strânge apele mării într-o grămadă,
    pune adâncurile[a] în cămări.

Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ!
    Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!
Căci El zice şi ce zice ia fiinţă!
    El porunceşte şi ce porunceşte rămâne în picioare!
10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor
    şi zădărniceşte planurile popoarelor,
11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie,
    şi planurile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
    poporul pe care Şi l-a ales drept moştenire!
13 Domnul priveşte din ceruri,
    se uită la toţi fiii oamenilor.
14 Din lăcaşul Locuinţei Sale,
    El priveşte spre toţi locuitorii pământului.
15 El, Care a întocmit sufletul tuturor,
    ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui,
    nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.
17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare
    şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.
18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El
    şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
    şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul!
    El este ajutorul şi scutul nostru,
21 căci în El se bucură inimile noastre,
    fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
    pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 33:7 Cu referire la apele adânci