Nkwa Asem

Nnwom 16

Gyidi mu mpaebɔ

1Bɔ me ho ban, O Onyankopɔn; migye wo di sɛ me guankɔbea. Meka kyerɛ Awurade se, “M’awurade ne wo; nneɛma a mewɔ nyinaa fi wo nkyɛn.” Awurade nkurɔfo a wɔyɛ pɛ wɔ gyidi mu no, wɔn na m’ani gye sɛ me ne wɔn bɛtena. Wɔn a wokodi anyame foforo akyi no twe ɔhaw brɛ wɔn ho. Merenkɔka wɔn afɔrebɔ ho, na merensom wɔn anyame nso.

Wo, Awurade, yɛ nea mewɔ nyinaa, na woma me nea ehia me nyinaa; me daakye asetena hyɛ wo nsa. W’akyɛde a wode ma me yɛ nwonwa na ɛyɛ nneɛma pa nso. Mekamfo Awurade efisɛ, ɔkyerɛ me kwan, na edu anadwo a m’atiboa bɔ me kɔkɔ.

Minim sɛ Awurade ka me ho daa. Ɔbɛn me, na biribiara rentumi mpusuw me. Ɛno nti, mewɔ aseda ne anigye mu. Na mete nka sɛ mewɔ guankɔbea. 10 Efisɛ, wobɔ me ho ban fi owu tumi ase, na worennyaa nea wodɔ no mma ɔnkɔ asaman. 11 Wobɛkyerɛ me kwan a ɛkɔ nkwa mu. Hu a mihu wo no hyɛ me anigye ne anika a ɛnsa da.

The Message

Psalm 16

A David Song

11-2 Keep me safe, O God,
    I’ve run for dear life to you.
I say to God, “Be my Lord!”
    Without you, nothing makes sense.

And these God-chosen lives all around—
    what splendid friends they make!

Don’t just go shopping for a god.
    Gods are not for sale.
I swear I’ll never treat god-names
    like brand-names.

5-6 My choice is you, God, first and only.
    And now I find I’m your choice!
You set me up with a house and yard.
    And then you made me your heir!

7-8 The wise counsel God gives when I’m awake
    is confirmed by my sleeping heart.
Day and night I’ll stick with God;
    I’ve got a good thing going and I’m not letting go.

9-10 I’m happy from the inside out,
    and from the outside in, I’m firmly formed.
You canceled my ticket to hell—
    that’s not my destination!

11 Now you’ve got my feet on the life path,
    all radiant from the shining of your face.
Ever since you took my hand,
    I’m on the right way.