Nkwa Asem

Nnwom 15

Nea Onyankopɔn hwehwɛ

1Awurade, hena na ɔbɛkɔ w’asɔrefi? Hena na ɔbɛsom wɔ Sion, wo bepɔw kronkron no so?

Onipa a otie Onyankopɔn wɔ biribiara mu no, na daa ɔyɛ ade trenee, na ne nsɛm yɛ nokware, na ommu afoforo abomfiaa. Ɔnyɛ n’afɛfo bɔne na onni wɔn ho nseku. Obu wɔn a Onyankopɔn apa wɔn no animtiaa, na odi wɔn a wotie Awurade no ni. Ɔkwan biara so, odi ne bɔhyɛ so. Ɔma bosea a, onnye mfantom na wontumi nhyɛ n’afonom sɛ onni adansekurum. Nea ɔyɛ eyinom no tim hɔ daa.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 15

Psalmul 15

Un psalm al lui David

Doamne, cine poate sălăşlui în cortul Tău?
    Cine poate locui pe muntele Tău cel sfânt?

Cel ce umblă în integritate;
    cel ce face dreptate;
cel ce spune adevărul din inimă
    şi nu bârfeşte cu limba lui;
cel ce nu-i face rău prietenului său
    şi nu aruncă insulte asupra semenului său;
cel ce dispreţuieşte pe cel vrednic de dispreţ,
    dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul;
cel ce nu-şi ia vorba înapoi
    chiar dacă a jurat spre paguba lui;
cel ce nu-şi dă argintul cu dobândă
    şi nici nu acceptă daruri ca să-l nedreptăţească pe cel nevinovat.

Cel ce face aşa
    nu se va clătina niciodată!