Nkwa Asem

Nnwom 147

Onyankopɔn Tumfoɔ nkamfo

1Eye sɛ wɔto ayeyi dwom de kamfo Onyankopɔn; eye na ɛfata sɛ wɔkamfo no.

Awurade resesɛw Yerusalem. Ɔde wɔn a wotu fii hɔ no resan aba. Ɔsa wɔn a wɔn koma atu yare na ɔkyekyere wɔn akuru. Wadwen nsoromma dodow ne din a ɔde bɛma wɔn mu biara no ho dedaw. Yɛn Awurade so na ɔyɛ ɔkɛse; obi nte ne nyansa ase. Ɔma ahobrɛasefo so na obubu amumɔyɛfo gu fam. Monto ayeyi nnwom mma Awurade. Mommɔ nnwom wɔ sanku so mma Onyankopɔn. Ɔma omununkum trɛw ɔsoro ani; ɔma asase osu. Ɔma sare nyin mmepɔw so. Ɔma mmoa aduan na sɛ kwaakwaadabi mma su frɛ no a, ɔma wɔn aduan di. 10 N’anikade nni apɔnkɔ a wɔn ho yɛ den ne asraafo akokodurufo mu. 11 Na mmom, n’ani gye wɔn a wodi no ni ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ a ɛwɔ hɔ daa no so no ho.

12 Kamfo Awurade, O Yerusalem! Kamfo wo Nyankopɔn, O Sion! 13 Ɔma w’apon mu yɛ den; ohyira mo nkurɔfo. 14 Ɔkora mo ahye so na ɔma mo awi pa. 15 Ɔkasa kyerɛ asase. Na nea ɔka biara, wɔyɛ no ntɛm so. 16 Ɔtɔ sukyerɛmma sɛ nnaso, na ɔtrɛw obosu nsukyenee mu sɛ mfutuma. 17 Ɔtɔ asukɔtweaa sɛ mmosea. Obi ntumi nnyina awɔw a ɔde ba ano! 18 Na afei, ɔkasa ma sukyerɛmma no nan. Ɔbɔ mframa ma nsu teɛ. 19 Ɔkasa kyerɛ ne nkurɔfo. Ɔhyɛ mmara ma Israel. 20 Ɔnyɛɛ eyi mmaa aman foforo biara. Wonnim ne mmara.

Kamfo Awurade!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!