Nkwa Asem

Nnwom 144

Ɔhene da Onyankopɔn ase nkonimdi ho

1Kamfo Awurade, me hwɛfo! Ɔkyerɛkyerɛ me, siesie me ma ɔko. Ɔyɛ me hwɛfo, me guankɔbea ne m’agyenkwa a mede me ho to ne so. Ɔbrɛ aman a wɔhyɛ m’ase no ase.

Awurade, dɛn ne onipa a wuhu no yi? Onipa teta a w’ani ku ne ho? Ɔte sɛ mframa mu tutuw; ne nna te sɛ sunsuma a ɛretwam. O Awurade, pae ɔsoro mu na sian bra fam. Fa wo nsa ka mmepɔw na ebefi wusiw. Ma anyinam mpaapae na bɔ w’atamfo hwete; tow w’agyan na wonguan.

Fi soro sian. Yi me fi subon mu na gye me. Gye me fi ananafo tumi ase, wɔn a wɔnka nokware na mpo wotwa atoro wɔ ntanka akyi no.

Mɛto dwom foforo ama wo, O Onyankopɔn; mɛbɔ sanku na mato dwom mama wo. 10 Ma ahene nni nkonim na gye wo somfo Dawid. 11 Gye me fi m’atamfo atirimɔdenfo nsam; gye me fi ananafo tumi ase; wɔn a wɔnka nokware na mpo wotwa atoro wɔ ntanka akyi no.

12 Ma yɛn mma mmarima nnyin wɔ wɔn mmabun mu sɛ afifide a enyin ahoɔden so no. Ma yɛn mma mma nyɛ sɛ ɔman adum a wɔde asiesie ahemfi twea so. 13 Ma yɛmfa afude nyinaa bi nhyɛ pata so ma. Ma yɛn nguan nwo mpempem. 14 Ma yɛn anantwi nwo bebree a wɔmpɔn na wɔn mu bi nso nyera. Mma osu ne awerɛhow mma yɛn aborɔn so. 15 Nhyira nka ɔman a ɛbɛba mu saa ama no. Nhyira nka nnipa a wɔn Nyankopɔn ne Awurade!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 144

Psalm 144

Glädje över Guds omsorg

1Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som lär mina händer att kriga

och mina fingrar att strida,

2han som är nådig mot mig,

min klippa, min borg,

min befriare och min sköld.

Hos honom söker jag tillflykt.

Han har lagt mitt folk under mig.

3Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,

ett människobarn för din omtanke?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes liv som en flyende skugga.

5Herre, dra undan himlen och stig ner!

Rör vid bergen, så att de ryker.

6Släpp loss blixtarna och skingra dem,

skjut iväg pilarna och driv bort dem.

7Sträck ner dina händer från höjden,

rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,

ur främlingarnas våld.

8Deras mun är full av lögn

och deras högra hand av bedrägeri.

9För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång

och spela på en tiosträngad harpa,

10för du räddar kungarna från nederlaget

och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!

De, vars munnar är fulla av lögner

och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12Våra unga söner blir som välväxta plantor,

våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.

13Våra lador blir fyllda till brädden

av livets förnödenheter av alla slag.

Ute på våra marker får fåren tusentals,

ja, tiotusentals med lamm,

14och oxarna är tungt lastade med spannmål.

I muren finns inte längre någon rämna,

ingen fördrivs,

på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15Lyckligt är det folk som har det så.

Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!