Nkwa Asem

Nnwom 143

Mmoa mpaebɔ

1Awurade, tie me mpaebɔ! Wo trenee mu, tie m’adesrɛ. Gye me so wɔ wo nokware turodoo mu! Nsɔ me, w’akoa, nhwɛ! Obiara nyɛ pɛ w’anim.

Me tamfo apɛ me anya me na wadi me so koraa. Ɔde me ato afiase sum mu na mayɛ sɛ wɔn a wowuwui dedaadaw no. Ɛno nti, mereyɛ apa abaw. M’aba mu abu.

Mekae mmere a atwam no; midwen nea woayɛ nyinaa. Mekae wo nnwuma nyinaa. Mepagyaw me nsa kyerɛ wo so wɔ mpaebɔ mu; wo ho sukɔm de me kra sɛ asase kesee. Awurade, bua me mprempren ara! M’anidaso asa. Mfa wo ho nhintaw me anyɛ saa a, mɛfra nsamanfo mu. Daa anɔpa, kae me wo dɔ a wodɔ me no efisɛ, mede me ho to wo so. Me mpaebɔ ba wo nkyɛn. Kyerɛ me kwan a memfa so. Awurade, mekɔ wo nkyɛn kɔpɛ hintabea, gye me fi m’atamfo nsam. 10 Woyɛ me Nyankopɔn; kyerɛ me na menyɛ w’apɛde. Hwɛ me yiye na kyerɛ me kwan pa a memfa so.

11 Gye me, Awurade, sɛnea woahyɛ me bɔ no; fa wo papayɛ so gye me fi ɔhaw mu! 12 Esiane ɔdɔ a wodɔ me nti, kum m’atamfo na sɛe wɔn a wɔhyɛ me so nyinaa efisɛ, meyɛ wo somfo.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 143

Psalmul 143

Un psalm al lui David

Doamne, ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea la ruga mea!
În credincioşia şi dreptatea Ta,
    răspunde-mi!
Nu intra la judecată cu robul Tău,
    căci nici un om viu nu-şi poate apăra dreptatea înaintea Ta!

Duşmanul mă prigoneşte,
    mă zdrobeşte de pământ,
mă face să locuiesc în întunecimi
    asemenea celor morţi demult.
Duhul îmi este sleit;
    inima îmi este tulburată înăuntrul meu.

Îmi aduc aminte de zilele de odinioară,
    cuget la toate lucrările Tale
        şi mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.
Îmi întind mâinile către Tine;
    sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat.Sela
Doamne, grăbeşte-Te să-mi răspunzi,
    căci duhul îmi este istovit!
Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
    ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!
Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta,
    căci în Tine mă încred!
Fă-mi cunoscută calea pe care să merg,
    căci la Tine îmi înalţ sufletul!
Doamne, izbăveşte-mă de duşmanii mei,
    căci la Tine caut adăpost!
10 Învaţă-mă cum să-Ţi împlinesc voia,
    căci Tu eşti Dumnezeul meu!
Fie ca Duhul Tău cel bun
    să mă călăuzească prin locuri netede!

11 Din pricina Numelui Tău, Doamne, înviorează-mă!
    Din pricina dreptăţii Tale, scapă-mi sufletul din necaz!
12 Din pricina îndurării Tale isprăveşte cu duşmanii mei
    Şi nimiceşte toţi prigonitorii sufletului meu,
        căci eu sunt robul Tău!