Nkwa Asem

Nnwom 140

Banbɔ mpaebɔ

1Awurade, gye me fi nnebɔneyɛfo nsam; na bɔ me ho ban fi basabasayɛfo nsam. Daa wɔdwene bɔne ho na wɔakɔka ntɔkwaw. Wɔn tɛkrɛma te sɛ awɔ a bɔre ahyɛ wɔn ma. Awurade, bɔ me ho ban fi amumɔyɛfo tumi ase; gye me fi basabasayɛfo a wɔdwene tia me, pɛ m’asehwe no nsam. Ahantanfo asum me firi; wɔasum wɔn mfiri na ɔkwan ho nyinaa wɔasunsum mfiri repɛ me ayi me.

Meka kyerɛ Awurade se, “Wone me Nyankopɔn.” Tie me sufrɛ na boa me, Awurade! Awurade me Nyankopɔn, me hwɛfo dennen, woabɔ me ho ban wɔ ɔko mu. Awurade, mfa nea amumɔyɛfo hwehwɛ mma wɔn; mma wɔn nsusuw bɔne no nnni nkonim. Mma m’atamfo nnni nkonim. Ma ahunahuna a wɔrehunahuna me no ntew mfa wɔn so. 10 Ma nnyansrama ngu wɔn so. Ma wɔntow wɔn ngu amoa donkudonku a wɔrentumi mfi bio mu.

11 Ma wɔn a wɔka nsɛmmɔne gu wɔn yɔnkonom so no nni nkogu. Ma bɔne nni basabasayɛfo so na ɛnsɛe wɔn. 12 Awurade, minim sɛ woko gye ahiafo ma wonya wɔn kyɛfa. 13 Atreneefo bɛkamfo wo ampa; wɔbɛtena nkwa mu wɔ wo nkyɛn.

Het Boek

Psalmen 140

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Here, bescherm mij tegen de misdadigers
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij beramen slechte plannen
en zijn voortdurend uit op oorlog.
Hun tong is zo scherp als die van een slang
en hun lippen spuwen dodelijk gif.
Here, bescherm mij tegen de aanvallen van de ongelovigen
en houd mij uit de handen van hen die geweld liefhebben.
Zij zijn van plan mij te laten struikelen.
Hoogmoedige mensen zetten vallen voor mij,
valstrikken en netten om mij te vangen.
Maar ik zeg tegen de Here: ‘U bent mijn God.’
Here, luister toch naar mijn bidden en smeken.
Almachtige Here, U bevrijdt mij door uw kracht.
U beschermt mijn leven wanneer de oorlog uitbreekt.
Here, voorkom dat mijn vijanden hun zin krijgen.
En laat, als zij mij aanvallen, hun aanslag mislukken.
10 Het kwaad van de mensen om mij heen
en de slechte dingen die zij zeggen,
zullen hun zelf overkomen.
11 Laat het gloeiende kolen op hen regenen,
laat hen in een vuurkuil vallen waar ze nooit meer uitkomen.
12 De roddelaar heeft geen recht van leven in dit land
en ik hoop dat het ongeluk de misdadiger inhaalt.
13 Ik ben ervan overtuigd dat de Here het opneemt voor de armen
en verdedigt wie het moeilijk hebben.
14 Het is duidelijk dat de oprechte mensen uw naam zullen prijzen,
zij mogen in uw nabijheid leven.