Nkwa Asem

Nnwom 130

Mmoa mpaebɔ

1Awurade, mifi m’aba a abu nyinaa mu refrɛ wo. Tie me sufrɛ, O Awurade; tie me frɛ, na boa me!

Sɛ wubu yɛn bɔne ho nkontaa a, anka hena na obeguan atemmu? Nanso wode kyɛ yɛn nti na ɛma yetumi gyina w’abufuw ano no. Meretwɛn ahopere mu, apɛ Awurade mmoa, na mede me ho to n’asɛm so. Metwɛn Awurade ahopere so sen ɔwɛmfo a ɔretwɛn adekyee. Israel, fa wo ho to Awurade so efisɛ, ne dɔ wɔ hɔ daa, na bere biara wasiesie ne ho sɛ ɔbɛboa. Obegye ne nkurɔfo, Israelfo, afi bɔne nyinaa mu.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.