Nkwa Asem

Nnwom 125

Onyankopɔn nkurɔfo ho banbɔ

1Wɔn a wɔde wɔn ho to Awurade so no te sɛ Bepɔw Sion a ɛnwosow na ɛnkeka ne ho no.

Sɛnea mmepɔw atwa Yerusalem ho ahyia no, saa ara na Awurade atwa ne nkurɔfo ho ahyia daa daa. Omumɔyɛfo renni atreneefo asase so daa; sɛ ɛba saa a, atreneefo no ankasa bɛdan ayɛ bɔne. Awurade, wɔn a wɔyɛ papa no, yɛ wɔn papa; wɔn a wodi w’ahyɛde so no. Na sɛ wotwe amumɔyɛfo aso a, twe wɔn a wɔpo w’akwan no nso aso. Asomdwoe nka Israel.

New International Reader's Version

Psalm 125

Psalm 125

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion.
    They will always be secure. They will last forever.
Like the mountains around Jerusalem,
    the Lord is all around his people
    both now and forever.

Evil people will not always rule
    the land the Lord gave to those who do right.
If they did, those who do right
    might do what is evil.

Lord, do good to those who are good.
    Do good to those whose hearts are honest.
But the Lord will drive out those who have taken crooked paths.
    He will drive them out with those who do evil things.

May Israel enjoy peace.