Nkwa Asem

Nnwom 124

Onyankopɔn bɔ ne nkurɔfo ho ban

1Sɛ Awurade nni yɛn afa a, anka yɛbɛyɛ dɛn? Bua, O Israel! “Sɛ Awurade nni yɛn afa na yɛn atamfo baa yɛn so no a, anka wɔn abufuhyew a etia yɛn no, wɔbɛmene yɛn anikann; na anka nsuyiri no bɛtwe yɛn akɔ na nsu no akata yɛn so ama ɔhweam a ano yɛ den no afa yɛn.”

Momma yɛnna Awurade a wamma yɛn atamfo ho kwan amma wɔansɛe yɛn no ase. Yɛaguan te sɛ anomaa a wafi ɔbɔmmɔfo afiri mu afi. Afiri no abubu ama yɛanya kwan afi mu.

Yɛn mmoa fi Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nkyɛn.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 124

Psalmul 124

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

„De n-ar fi fost Domnul de partea noastră ...“
    – să spună acum Israel lucrul acesta!
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
    când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
ne-ar fi înghiţit de vii,
    când li s-a aprins mânia faţă de noi;
ne-ar fi potopit apele,
    ne-ar fi înghiţit torentul;
ne-ar fi înghiţit
    apele cele năprasnice.

Binecuvântat să fie Domnul,
    Care nu ne-a lăsat pradă colţilor lor.
Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul păsărarilor;
    laţul s-a rupt, iar noi am scăpat!

Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.