Nkwa Asem

Nnwom 114

Twam dwom

1Bere a Israelfo fii Misraim na Yakob asefo fii ananafo asase so no, Yuda bɛyɛɛ Awurade nkurɔfo kronkron na Israel bɛyɛɛ ɔno ankasa agyapade. Ɛpo Kɔkɔɔ hui na oguanee. Yordan nso gyaee teɛ. Mmepɔw huruhuruwii sɛ mmirekyi na nkoko nso huruhuruwii sɛ nguan mma. Dɛn na ɛbae na wo Po woreguan? Na wo Yordan nso, woagyae teɛ? Mo mmepɔw nso, adɛn na muhuruhuruw sɛ mmirekyi? Na mo nkoko, adɛn nti na muhuruhuruw sɛ nguan mma? Asase, ma wo ho mpopo wɔ Awurade ba no mu wɔ Yakob Nyankopɔn anim, ɔno a ɔma abotan dan nsubura na abo dan nsuwa no.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 114

Psalmul 114

Când a ieşit Israel din Egipt
    şi Casa lui Iacov – din poporul cu limbă încâlcită,
Iuda a devenit Lăcaşul Lui cel sfânt
    şi Israel – tărâmul stăpânirii Lui.
Marea a văzut şi a fugit,
    Iordanul s-a dat înapoi,
munţii au sărit ca nişte berbeci
    şi dealurile – ca nişte miei.

Ce ai, mare, de fugi?
    Iordane, de ce dai înapoi?
Munţilor, de ce săriţi ca nişte berbeci,
    şi voi, dealurilor, ca nişte miei?

Cutremură-te, pământule, înaintea Stăpânului,
    înaintea Dumnezeului lui Iacov,
Cel Care transformă stânca în iaz
    şi cremenea – în izvoare de apă!