Nkwa Asem

Nnwom 109

Ɔhaw mu anwiinwii

1Mekamfo wo, Onyankopɔn; nyɛ komm! Amumɔyɛfo ne atorofo aba me so. Wɔka atorosɛm fa me ho, na wɔka bɔne fa me ho, taa me so kwa. Ɛwom sɛ medɔ wɔn, bɔ mpae ma wɔn, nanso wotia me. Papa a meyɛ no, wɔde bɔne tua me so ka, na ɔdɔ a medɔ wɔn no, wɔde ɔtan tua me so ka.

Hwehwɛ ɔtemmufo bɔne na onni me tamfo asɛm, na ma ɔno ara n’atamfo no mu baako nkasa ntia no. Ma wonni n’asɛm na wommu no fɔ; ne mpaebɔ mpo, ma wɔmfa no sɛ ɛyɛ awudi! Ma ne nkwa nna to ntwa; ma ɔfoforo nyɛ n’adwuma! Ma ne mma nyɛ nnyanka na ne yere nyɛ okunafo. 10 Ma ne mma nyɛ adesrɛfo a wonni baabi te; ma wɔmpam wɔn mfi amamfo a wɔte hɔ no. 11 Ma n’adefirifo mmɛsesaw n’agyapade nyinaa, na ma amamfrafo nya dwuma biara a odii ho mfaso. 12 Mma obiara nnhu no mmɔbɔ. Mma obiara nnhu nnyanka a ogyaw wɔn akyiri no nso mmɔbɔ. 13 Ma n’asefo nyinaa nwuwu na ma wɔn werɛ mfi ne din wɔ nkyirimma a wɔreba no mu. 14 Awurade, nkae n’asefo na wɔmmfa ne na bɔne mmfiri no da biara da. 15 Awurade nkae wɔn bɔne daa na wɔn de, ɛnsɛ sɛ obiara kae wɔn da biara da.

16 Saa onipa no annwene atirimɔmmerɛw ho; ɔtaa ahiafo, mmɔborɔfo ne wɔn a wonni aboafo kum wɔn. 17 Ɔpɛɛ nnome, enti wɔnnome no! Na onhyira, enti obi nso renhyira no! 18 Na ɔdome te sɛ nea ɔrehyɛ atade, enti ɔno ara ne nnome no nnonom nkɔ ne nipadua mu sɛ nsu, ne ne nnompe mu sɛ ngo!

19 Ma wɔnkata ne ho sɛ ntade na entwa ne ho nhyia sɛ abɔso! 20 Awurade, twe m’atamfo aso saa kwan no so, wɔn a wɔka nsɛmmɔne tia me no.

21 Nanso, wo Awurade me Nyankopɔn, boa me sɛnea woahyɛ me bɔ no na esiane wo dɔ mu ade pa nti, gye me.

22 Ahia me na minni biribiara. Me koma mu hyehye me. 23 Mete sɛ anwummere sunsuma a ɛreyɛ ayera; mframa bɔ me sɛ aboawa. 24 Aduan a minnya nti, me kotodwe mu agugow; menyɛ hwee sɛ ɔhonam ne nnompe kɛkɛ. 25 Sɛ nnipa hu me a, wɔserew me; wɔwosow wɔn ti di me ho fɛw.

26 Boa me, O Awurade me Nyankopɔn; wo dɔ a ɛnsa da no nti, gye me! 27 Ma m’atamfo nhu sɛ wo ne me gyefo. 28 Wɔbɛdome me, nanso wubehyira me. Ma wɔn a wɔtaa me no nni nkogu, na ma me a meyɛ wo somfo no ani nnye.

29 Ma animguase nnura m’atamfo ho; ma wɔnhyɛ animguase no sɛ atade. 30 Mɛda Awurade ase. Mɛkamfo no wɔ ne baguafo anim 31 efisɛ, ɔbɔ ohiani ho ban na ogye no fi wɔn a wɔabu no kumfɔ nsam.

Het Boek

Psalmen 109

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Mijn God, die ik loof,
blijf niet langer zwijgen.
Mijn tegenstanders hebben
bedrieglijke taal tegen mij gesproken,
dingen die tegen uw wil ingaan.
Zij liegen.
De haat druipt van hun woorden af
en zij zijn opstandig tegen mij,
zonder enige reden.
Ik heb hen liefgehad,
maar als dank keren zij zich tegen mij.
Ik wend mij echter tot U,
alleen door gebed wil ik dit oplossen.
In plaats van goed
spreken zij kwaad over mij
en geven mij haat
als beloning voor al mijn liefde.
Stel een ongelovige rechter
over mijn tegenstander aan
en laat de aanklager naast hem staan.
Laat het hof hem maar schuldig verklaren.
Zijn gebed wordt hem tot zonde.
Laat hem jong sterven
en laat een ander zijn taak overnemen.
Zijn kinderen zullen wezen worden
en zijn vrouw gaat het leven verder als weduwe door.
10 Laten zijn kinderen maar overal ronddwalen
en bedelen voor de kost,
zij zullen overal weggejaagd worden.
11 De man bij wie hij schulden heeft,
zal zijn bezit opeisen,
laten vreemdelingen maar plunderen
wat hij met veel moeite bij elkaar verzamelde.
12 Ik hoop dat er niemand is
die hem nog enige liefde bewijst,
dat niemand zorgt
voor zijn tot wees geworden kinderen.
13 Zijn nageslacht moet worden uitgeroeid,
zijn naam mag in de volgende generatie al niet meer bestaan.
14 De zonden van zijn ouders en voorouders
moeten de Here voor ogen blijven staan.
15 Laat de Here Zich deze voortdurend herinneren,
want dan zal Hij elke herinnering aan hen vernietigen.
16 Want mijn tegenstander piekerde er niet over
om wie dan ook maar liefde te bewijzen.
Integendeel, hij vervolgde de armen,
de ellendigen en de zwakken om hen te doden.
17 Laten de vloeken die hij zo graag uitsprak
maar over hemzelf komen.
Hij wilde niet over de zegen praten:
laat die nu dan ook maar ver van hem blijven.
18 De vloek was als een mantel om hem heen:
laat die hem nu helemaal vervullen,
tot hij er ziek van wordt.
19 Laat die vloek nu maar helemaal om hem heen zijn,
als een riem die hij dag en nacht draagt.
20 Ik hoop dat de Here mijn tegenstanders
op deze manier zal belonen,
dat dit zal gebeuren
met ieder die kwaad van mij spreekt.
21 Here, mijn God, wilt U met mij omgaan
tot eer van uw naam?
Red mij toch, want ik weet
hoe groot uw goedheid en liefde zijn.
22 Zelf ben ik er ellendig aan toe
en ik ben arm.
Mijn hart ligt als een gewond dier in mijn lichaam.
23 Als een langer wordende schaduw
zal ik straks verdwijnen,
ik word weggeschud
alsof ik een lastige sprinkhaan ben.
24 Doordat ik niet eet,
trillen mijn knieën
en ik ben mager geworden.
25 Ik ben een bespotting voor anderen.
Wie mij ziet,
bekijkt mij hoofdschuddend.
26 Here, mijn God,
help mij toch en bevrijd mij.
Dat past immers bij uw goedheid en uw liefde?
27 Dan zullen anderen erkennen
dat U dit hebt gedaan.
Here, zij zullen dan zeggen
dat uw hand mij behulpzaam was.
28 Ook al vervloeken zij mij,
wilt U mij zegenen?
En als zij zich boven mij willen stellen,
wilt U hen dan te schande zetten?
Laat ik mij in U verheugen.
29 Overdek mijn tegenstanders met schaamte
en laat hun schande hen omhullen.
30 Zelf zal ik hardop de Here loven en prijzen,
velen zullen het horen.
31 Want God helpt de armen
en verlost hen van hun onderdrukkers.