Nkwa Asem

Nnwom 108

Mpae a wɔbɔ tia atamfo

1Mewɔ gyidi, O Onyankopɔn! Mɛto dwom makamfo wo! Me kra, keka wo ho!

Me sanku ne me bɛnta, monkeka mo ho! Mɛma owia akeka ne ho. O Awurade, mɛda wo ase aka aman ho! Meyi wo ayɛ aka nnipa ho. Wo dɔ a wowɔ daa no adu ɔsoro atifi, na wo nokware kɔka wim. Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ soro, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so nyinaa. Fa wo tumi gye yɛn nkwa; bua me mpaebɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wubegye nkurɔfo a wodɔ wɔn no.

Onyankopɔn aka wɔ ne kronkron mu kronkron hɔ se, “Ahurusi mu, mɛkyɛ Sekem mu na makyekyɛ Sukot Bon no mu ama me nkurɔfo. Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara; Efraim yɛ me dade kyɛw, ɛnna Yuda nso yɛ m’adehye akyeampoma. Nanso mede Moab bɛyɛ me guasɛn na matow me mpaboa agu Edom so de akyerɛ sɛ ɔyɛ me de. Mɛteɛm ahurusi so magu Filistifo so.”

10 O Onyankopɔn, hena na ɔde me bɛkɔ kurow a wɔrewɛn no mu? Hena na ɔde me bɛkɔ Edom?

11 Nokware sɛ woapo yɛn anaa? Woremfa yɛn nsraadɔm ntu sa anaa? 12 Boa yɛn na yentumi nnyina yɛn atamfo anim; ɔdasani mmoa nni mu. 13 Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim; obedi yɛn atamfo so.

Amplified Bible

Psalm 108

Praise and Supplication to God for Victory.

A Song. A Psalm of David.

1O God, my heart is steadfast [with confident faith];
I will sing, I will sing praises, even with my soul.

Awake, harp and lyre;
I will awaken the dawn!

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
And I will sing praises to You among the nations.

For Your lovingkindness is great and higher than the heavens;
Your truth reaches to the skies.

Be exalted [in majesty], O God, above the heavens,
And Your glory above all the earth.

That Your beloved [ones] may be rescued,
Save with Your right hand, and answer me!


God has spoken in His [a]holiness:
“I will rejoice, I will portion out Shechem [as I divide Canaan among My people],
And measure out the Valley of Succoth.

“Gilead is Mine, Manasseh is Mine;
Ephraim also is the helmet of My head [My stronghold, My defense];
Judah is My [b]scepter.

“Moab is My washbowl;
Over Edom I will throw My shoe [to show Edom is Mine];
Over Philistia I will shout [in triumph].”

10 
Who will bring me into the fortified city [of Petra]?
Who will lead me to Edom?
11 
Have You not rejected us, O God?
And will You not go out, O God, with our armies?
12 
Give us help against the adversary,
For deliverance by man is in vain [a worthless hope].
13 
[c]With God we will do valiantly,
For it is He who will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:7 Or sanctuary.
  2. Psalm 108:8 Or lawgiver.
  3. Psalm 108:13 Or In or Through.