Nkwa Asem

Nnwom 103

Onyankopɔn dɔ

1Me kra kamfo Awurade! Na me mu ade nyinaa nkamfo ne din kronkron no. Me kra kamfo Awurade, na mma me werɛ mmfi ne nneyɛe pa nyinaa.

Ɔno na ɔde me mfomso nyinaa firi me, na ɔsa me nyarewa nyinaa. Ogye me nkwa fi damoa mu na ɔde adɔe ne mmɔborɔhunu bɔ me abotiri. Ɔma me m’asetena mu nnepa na matena ase frɔmm ne ahoɔden so sɛ ɔkɔre. Awurade bu wɔn a wɔhyɛ wɔn so bem na ɔma wɔn wɔn kyɛfa. Ɔkyerɛɛ Mose ne nhyehyɛe, na ɔmaa Israelfo huu nneɛma akɛse a wayɛ.

Mmɔborɔhunufo ne ɔdomfo ne Awurade, ne bo kyɛ fuw na n’adɔe dɔɔso. Ɔrenkɔ so nka anim na ne bo mfuw daa nyinaa. 10 Ontua yɛn ka sɛnea ɛfata yɛn, anaasɛ ontua yɛn bɔne ne yɛn mfomso so ka. 11 Na sɛ ɔsoro ware sen asase no, sɛ n’adɔe so wɔn a wosuro no so ne no. 12 Sɛ apuei ne atɔe ntam ware no, sɛ wama yɛn ne yɛn mmarato ntam aware ne no. 13 Sɛ agya yam hyehye no ne mma ho no, sɛ Awurade yam yɛ no wɔ wɔn a wodi no ni ho ne no. 14 Onim nea wɔde yɛɛ yɛn; ɔkae sɛ yɛyɛ mfutuma. 15 Ɔdasani de, ne nna te sɛ sare, ɔyɛ frɔmm sɛ wuram nhwiren. 16 Sɛ mframa bɔ fa ne so a, na onni hɔ, na ne sibere nnim no bio.

17 Na wɔn a wodi Awurade ni no, ne dɔ wɔ wɔn so daa daa na ne papayɛ wɔ hɔ ma nkyirimma 18 ne wɔn a wodi n’apam no ho nokware na wodi ne mmara so. 19 Awurade asi n’ahengua wɔ soro; ɔyɛ ade nyinaa so hene. 20 Mo abɔfo atumfoɔ a mutie ne mmara na mutie nea ɔka no, monkamfo Awurade. 21 Mo ɔsoro atumfoɔ nyinaa ne mo a moyɛ n’asomfo na moyɛ n’apɛde no, monkamfo Awurade. 22 Abɔde a mowɔ baabiara a odi so no nyinaa, monkamfo Awurade. Me kra, kamfo Awurade!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!